Oprettet: 31-05-2019

Kæmpe studie skal kortlægge yverbetændelsesbakterier

Det største kortlægningsstudie af yverbetændelsesbakterier nogensinde på dansk jord er første led i en storstilet indsats, som skal reducere yverbetændelse og antibiotikaforbrug hos danske malkekøer.


”Når vi har skabt et solidt fundament af mikrobiologisk viden og relaterede managementfaktorer, har vi et værktøj, vi kan skræddersy til den enkelte besætning,” forklarer specialkonsulent Lærke Boye Astrup, DTU. FOTO: DTU

For første gang nogensinde skal forekomsten af bakterier, der forårsager yverbetændelse i danske malkekvægsbesætninger, undersøges i stor skala. Faktisk er der tale om et af de største kortlægningsstudier af yverbetændelses-bakterier nogensinde på verdensplan. Det sker som led i en indsats, der skal reducere forekomsten af yverbetændelse og forbruget af antibiotika hos malkekøer i Danmark. Den målsætning kan man påstå at have hørt før. Men denne gang er der tale om en helt unik og storstilet indsats, som Dansk Yversundhedscenter står bag. Det fortæller specialkonsulent Lærke Boye Astrup, DTU, som er en af hovedkræfterne bag studiet:

”Vi har masser af viden om yverbetændelser og deres årsager i Danmark. Men vores viden kan desværre sammenlignes med et slidt patchworktæppe: Den er sammensat af mange enkeltdele, som ofte er lidt forældede – og med en hel del huller,” forklarer hun og uddyber:

”Det, vi skal i gang med nu, er derfor at kortlægge det mikrobiologiske landskab hos danske yverbetændelseskøer helt overordnet, så vi i fremtiden kan stå på et tæppe, der giver os sikker grund under fødderne, når vi skal bekæmpe yverbetændelse – uanset typen.”

Ifølge specialkonsulenten er det en unik tilgang, sammenlignet med tidligere, fordi man får skabt et nationalt overblik fremfor at se på specifikke problemstillinger. Også strukturen er ny:

”Vi har samlet de ledende internationale repræsentanter fra alle sider af forskning og rådgivning, før vi gik i gang med studiet. Samtidig tager vi i Dansk Yversundhedscenter fælles ansvar, i stedet for at hver forsker sidder med sit område. Det sikrer sammenhængende viden og skræddersyet rådgivning, så landbruget får maksimal nytteværdi,” konstaterer Lærke Boye Astrup.

Afprøvning af behandlinger

Når fundamentet er på plads – dvs. når vi ved, hvilke bakterier og i hvilket omfang de er til stede, bliver andet trin i indsatsen at finde ud af, hvordan bakterierne håndteres bedst. Det kommer til at foregå ved at følge grupper af køer, som har samme type yverbetændelse, men som behandles forskelligt.

”Vi vil følge disse grupper og se på, hvordan sygdomsprofilen udvikler sig afhængigt af, hvordan køerne behandles. På den måde får vi det bedst mulige grundlag for effektive behandlingsstrategier,” forklarer Lærke Boye Astrup.

Kobling med management og rådgivning

Sammen med prøveindsamlingen vil der blive foretaget omfattende spørgeundersøgelser blandt mælkeproducenterne, så de bakteriologiske resultater kan sættes i relation til managementfaktorer. Denne del handler desuden om at få den nye viden ud og bragt i spil hos landmænd, praktiserende dyrlæger og rådgivere.

”Når vi har skabt et solidt fundament af mikrobiologisk viden og relaterede managementfaktorer, har vi et værktøj, vi kan skræddersy til den enkelte besætning. Det værktøj skal vi så bruge til den bedst mulige rådgivning,” slutter Lærke Boye Astrup.

Prøveudtagningen kommer til at foregå over ca. halvandet år i 100 besætninger, som er repræsentative for den samlede danske mælkeproduktion og går i gang til september. Det samlede studie varer tre år.

Dansk Yversundhedscenter er et fast samarbejde blandt eksperter indenfor alle områder omkring yversundhed med repræsentanter fra SEGES, DTU, Københavns Universitet samt en tilknyttet international videnskabelig komité bestående af de højest profilerede mastitisforskere i verden. 

 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 11, 2019

 

Sidst bekræftet: 26-05-2020 Oprettet: 31-05-2019 Revideret: 31-05-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 10 - 2020
Læs om: Sænkede sin kodøedelighed fra skyhøj; Gode erfaringer med par og gruppevis opstaldning; Stram op på antibiotika rut...
15.05.20
Sænkede sin kodødelighed fra skyhøj: Tag én ting ad gangen
Hvor skal man begynde, når man overtager en bedrift med høj kodødelighed? Mælkeproducent Anders Ring har lært at vælge sine...
15.05.20
Kvægnyt nr. 9 - 2020
Læs om: Pas særligt godt på ældre køer i sommerhalvåret; Angus er et godt alternativ ved krydsning; Effekt af gylle bragt u...
01.05.20
Kvægnyt nr. 8 - 2020
Læs om: ”Vi vil skabe den arbejdsplads, vi gerne selv ville være på”; Sæt fokus på kodødeligheden – og hav modet til at tag...
17.04.20
Sæt fokus på kodødeligheden – og hav modet til at tage snakken
Vi skal alle have fokus på at sænke kodødeligheden – og turde tale åbent om det, selvom det er følsomt, lyder opfordringen ...
17.04.20