Feedback Form

  

Oprettet: 04-01-2018

Aktuelt til dyrlæger nr. 1, januar 2018

Læs om Blodprøvning i Salmonella niveau 2-besætninger og opdateret oversigt over økologiske medicinregler

 


Læs tidligere numre af Aktuelt til Dyrlæger
 

Indhold:
Blodprøvning i Salmonella niveau 2-besætninger

Oversigt over regler for medicinanvendelse i økologiske besætninger

Blodprøvning i Salmonella niveau 2-besætninger

Kun kvartalsblodprøver kan få konsekvenser for besætningens salmonellastatus.Ikke øvrige blodprøver til afklaring af smittemønstre of effekt af tiltag.

Når en kvægbesætning er i gang med at sanere for salmonella, er det vigtigt at teste forskellige grupper af dyr – dels for at vide, hvor der er smitte, og dels for at vide om tiltagene i bedriften har den ønskede effekt. Ungdyrene kan kun testes via blodprøver. Der hersker stadig tvivl blandt dyrlægekollegaer om tolkningen af lovgivningen. Flere besætninger får udtaget blodprøver, som ikke bliver indberettet til Kvægdatabasen. Både besætningsejere og nogle dyrlæge frygter, at disse blodprøver kan øge risikoen for at besætningen kommer i niveau 3. Det skal derfor understreges, at det kun er de blodprøver, der udtages hvert kvartal – de såkaldte ”kvartalsblodprøver” af de 8 yngste dyr over 3 måneder – der ved positive prøver udløser intensiveret gødningsudtagning og dermed risiko for at komme under yderligere restriktioner.  
Alle øvrige blodprøver, der udtages på bedrifter i niveau 2 til afklaring af smittemønstre og løbende effektvurdering af handlingsplaner, får ikke konsekvenser. Husk derfor at indberette de blodprøver, I tager i niveau 2-besætninger – det øger overblikket og sikkerheden.

Fra den 1. januar 2018 vil der på bedrifter, hvor der er dyr på flere ejendomme, kun skulle udtages kvartalsprøver på de ejendomme, hvor der er kalve i alderen 3-6 måneder.

Hvis I er i tvivl så kontakt Lene Trier på 87405237

BETV@seges.dk

 

Oversigt over regler for medicinanvendelse i økologiske besætninger

Opdateret oversigt.

Så er der kommet en opdateret oversigt over de økologiske medicinregler . Den indeholder en kort opsummering af de mest nødvendige oplysninger om reglerne for medicinanvendelse i økologiske kvægbesætninger, svarende til bilag 5 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. I vejledningens kapitel 15 kan du finde uddybning og forklaring af reglerne for behandling, håndtering af medicin, logbogsregistrering, økologisk tilbageholdelsestid, og hvilke behandlinger, der tæller med i det økologiske behandlingsregnskab m.v.

Birgit Ingvorsen, bii@seges.dk

 

Vi fra SEGES ønsker jer alle et rigtigt godt nytår og ser frem til endnu et år med godt samarbejde.

 

 

Sidst bekræftet: 04-01-2018 Oprettet: 04-01-2018 Revideret: 04-01-2018

Forfatter

Kvæg
Dyrlæge

Betina Tvistholm

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Uddrag af regler vedr. afstandskrav for folde og hytter til grise
Uddrag af tekst fra Husdyrgødningsbekendtgørelsens (nr. 865 af 23.06.2017) Kapitel 3 omhandlende placering af anlæg m.v., §...
24.05.18
Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer
Økologiske virksomheder har siden 1. maj 2018 haft mulighed for at tilslutte sig et sæt af frivillige anbefalinger, hvor fo...
22.05.18
9 gode råd til forebyggelse af mælkefeber hos økologiske malkekøer
Rådene, som er er baseret på interview af økologiske mælkeproducenter og rådgivere, er samlet i en ”Bedst Practice manual ”...
16.05.18
Breve om manglende opdatering af miljø- og økologitilsagn
Landbrugsstyrelsen har sendt breve ud til ca. 500 ansøgere, som har indsendt Fællesskema før 27. marts i år. Brevene omhand...
09.05.18
Ekstra ansøgningsrunde for Økologisk Arealtilskud til nye marker
Etablerede økologer kan søge tilsagn om Økologisk Arealtilskud og tillæg til nye marker frem til 3. september 2018 for nye ...
04.05.18