Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-12-2017

  

Oprettet: 02-12-2016

Ny bekendtgørelse om sundhedsrådgivning

Først i december træder en ny bekendtgørelse om sundhedsrådgivning i kraft. Den omfatter bl.a. krav om besøg med fokus på dyrevelfærd og smittebeskyttelse.En ny bekendtgørelse om sundhedsrådgivning træder i kraft i starten af december. Med den stilles der ekstra skarpt på dyrevelfærd og smittebeskyttelse. To årlige sundhedsrådgivningsbesøg skal dedikeres dyrevelfærden i besætningen. Denne ændring erstatter de tidligere krav om egenkontrol med dyrevelfærd. Ét årligt besøg skal handle om smittebeskyttelse. Med sidstnævnte ændring er det således ikke længere kun besætninger over 350 dyreenheder, der omfattes af lovkrav om at tænke i smittebeskyttelse, men alle besætninger – store som små, der har en sundhedsrådgivningsaftale.

For både dyrevelfærds- og smittebeskyttelsesbesøg gælder det, at der ikke er detaljerede krav om nøjagtigt, hvad man skal tage op og hvordan. Det er i stedet rammerne og forholdene i den enkelte besætning, man skal se på, og her er det op til dyrlægen og landmanden at afgøre, hvad der giver mest mening. Dog er det et krav, at der skal udfærdiges en handlingsplan, hvis der konstateres problemer på et område.

En væsentlig ændring i bekendtgørelsen er desuden, at de obligatoriske undersøgelser af dyr i risikogrupperne nykælvere, kalve og goldkøer ikke længere er en fast del af et rådgivningsbesøg. I stedet afgør dyrlæge og landmand, hvad der er relevant at se på. Der er altså tale om et mere fleksibelt system. Disse ændringer betyder tilsammen, at indsatsen overfor smittebeskyttelse og dyrevelfærd bliver mere løsningsorienteret, fremfor formel og generel.

Nu handler det ikke om papir

Formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Peder Philipp, er meget tilfreds med ændringerne.

”Det her er et stort fremskridt i retning mod at forbedre velfærden og smittebeskyttelsen i vores besætninger, fordi det er forholdene i den enkelte besætning, det kommer til at handle om. Nu handler det ikke om papir, men om at snakke hverdagen igennem med dyrlægen.

Det er i høj grad det, vi har arbejdet på at opnå, fordi det er en langt mere løsningsorienteret ordning, og det har man lyttet til,” lyder det fra Peder Philipp.

“Det er samarbejdet og det fælles fokus mellem landmand og dyrlæge, der kan flytte noget,” mener han.

Peder Philipp understreger samtidig, at det også er helt rigtigt, at smittebeskyttelse i endnu højere grad bliver en disciplin for alle besætninger – ikke kun de store.

Dyrlægeforeningen bakker op

Også formand for Dyrlægeforeningens Sektion Kvæg, Jens Philipsen er godt tilfreds med ændringerne.

”Den nye bekendtgørelse giver nogle nye og gode muligheder for det problemorienterede samarbejde, og vi er kommet af med nogle ikke altid relevante regler for vores arbejde på rådgivningsbesøgene,” forklarer Jens Philipsen og fortsætter:

”Nu kan vi se på nøjagtig det, som landmanden slås med i sin besætning. Med andre ord tager arbejdet med fx dyrevelfærd og smittebeskyttelse udgangspunkt i besætningen, hvilket jo er meget mere løsningsorienteret. Derfor håber jeg virkelig, at både landmænd og dyrlæger tager godt imod de nye ændringer og bruger dem konstruktivt, så vi kan øge fokus på de relevante udfordringer til gavn for dyr og landmand,” lyder det fra Jens Philipsen.

TÆNK I SMITTEBESKYTTELSE

Der er hele tiden nye – og i Danmark udryddede – sygdomme i spil, som vi skal passe på.

I foråret blev et kreatur aflivet i den frivillige karantæne pga. smitte med IBR, og i efteråret havde Danmark den første mistanke om Lumpy Skin Disease. Sygdommen er kommet til Europa efter i mange år kun at have været i Afrika.

Det er altså helt afgørende både for den enkelte besætning og for landets eksport- og sundhedsstatus som helhed, at alle tager ansvar og tænker i smittebeskyttelse.

 

Relaterede links:
Gode værktøjet

Få mest muligt ud af rådgivningsbesøget

 Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 22 – 2016 

Sidst bekræftet: 02-12-2016 Oprettet: 02-12-2016 Revideret: 02-12-2016

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 11 - 2020
Læs om: Sådan får I tid til den ekstra indsats; En ko knokler lige så hårdt som en Tour de France-rytter; Overskuelighed ge...
29.05.20
Kvægnyt nr. 10 - 2020
Læs om: Sænkede sin kodøedelighed fra skyhøj; Gode erfaringer med par og gruppevis opstaldning; Stram op på antibiotika rut...
15.05.20
Sænkede sin kodødelighed fra skyhøj: Tag én ting ad gangen
Hvor skal man begynde, når man overtager en bedrift med høj kodødelighed? Mælkeproducent Anders Ring har lært at vælge sine...
15.05.20
Kvægnyt nr. 9 - 2020
Læs om: Pas særligt godt på ældre køer i sommerhalvåret; Angus er et godt alternativ ved krydsning; Effekt af gylle bragt u...
01.05.20
Kvægnyt nr. 8 - 2020
Læs om: ”Vi vil skabe den arbejdsplads, vi gerne selv ville være på”; Sæt fokus på kodødeligheden – og hav modet til at tag...
17.04.20