Feedback Form

Mycoplasma bovis

Infektion med bakterien Mycoplasma bovis er blevet påvist i forbindelse med kliniske tegn på led-, lunge, mellemøre- og yverbetændelse hos kalve og køer i Danmark siden starten af 1980’erne. I årene 2011-2014 var der omkring 40-60 udbrud forbundet med Mycoplasma bovis  om året. Det var en voldsom stigning i forhold til tidligere, og årsagen til denne pludselige stigning kendes endnu ikke med sikkerhed. I de senere år er forekomsten tilsyneladende faldet og beretninger om udbrud er blevet sjældnere. Mycoplasma bovis er en lidelse, vi er blevet meget klogere på gennem forskellige projekter i Danmark og resten af verden, der ligeledes har haft øget fokus på infektionen de senere år. Men der er fortsat områder, der mangler at blive belyst. På denne side finder du den nyeste viden om Mycoplasma bovis.

 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Kvæg
Specialkonsulent

Lars Pedersen

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg