Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 09-09-2016

Paratuberkulose 

Oprettet: 30-01-2006

Produktionstab som følge af paratuberkulose


De økonomiske tab som følge af paratuberkulose omfatter både de direkte tab i form af reduceret mælkeydelse og reduceret slagteværdi, samt indirekte tab som følge af smittespredning (der påvirker besætningens øvrige dyr), fremskyndet udsætning, tab af genetisk potentiale og andet. De indirekte effekter er vanskelige at opgøre i de fleste besætninger, da datamaterialet ikke er tilstrækkeligt. Nogle af de direkte tab, specielt mælkeydelse, kan nemmere beregnes, således som illustreret i artiklen "Store produktionstab ved paratuberkulose"

I praksis kan det udføres ved at lave et regnestykke som følgende eksempel:

305-dages ydelse for test-negative 1. kalvskøer 8.600 kg. EKM
305-dages ydelse for test-negative 2. kalvskøer 10.000 kg. EKM
305-dages ydelse for test-negative ældre køer 10.000 kg. EKM

Reduktion for køer fra forskellige infektionsgrupper (se Fortolkning af mælketest og Styringslister)
Køer i Infektionsgruppe 2 og 9:

1. kalvskøer

- 12% eller ca. 1.000 kg EKM

2. kalvskøer

- 11% eller ca. 1.100 kg EKM

3. kalvskøer

- 11% eller ca. 1.100 kg EKM

Optælling af antallet af køer i infektionsgrupperne 2 og 9 kan således medføre, at man kan lave en opgørelse over, hvor stort det samlede produktionstab er i besætningen. Det kræver minimum to målinger pr. ko. Dyr med færre målinger bør ikke indgå i opgørelsen over produktionstab.

Hvis der er fire 1. kalvskøer, og 16 ældre køer med reaktioner, vil tabet i besætningen minimum være:

4 x 1.000 kg EKM + 16 x 1.100 kg EKM = 21.600 kg EKM.

Dette resultat vil ikke være unormalt i en besætning med cirka 100 -150 køer. Dette anslåede tab vil i reglen være et minimum.

Sidst bekræftet: 09-09-2014 Oprettet: 30-01-2006 Revideret: 30-01-2006

Forfatter

Kvæg
Søren Saxmose Nielsen

Af samme forfatter

Rådgivermanual - Paratuberkulose og Salmonella Dublin
Manual til indsats mod Paratuberkulose og Salmonella Dublin
01.02.07