Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 22-08-2019

  

Oprettet: 24-08-2018

Kviehoteller og kvieopdræt skal huske årlige salmonella-blodprøver

Alle kvieejendomme skal udtage blodprøver i forbindelse med salmonella-overvågningen. Kravet gælder også besætninger i niveau 1.

En del af den skærpede kontrol med salmonella-smitte omfatter krav om, at alle kviehoteller og ejendomme med kvieopdræt skal udtage overvågnings-blodprøver 1-2 gange årligt. Frekvensen afgøres af, hvor mange besætninger der modtages dyr fra. Hvis ejendommen kun modtager dyr fra én besætning, skal der udtages 8 blodprøver en gang årligt. Prøverne skal udtages af kvier, der er indsat indenfor de seneste 2 måneder. Hvis der ikke er indsat 8 dyr indenfor de seneste 2 måneder, udtages blodprøverne af tidligere indsatte dyr. Hvis ejendommen modtager dyr fra flere forskellige besætninger, skal der udtages blodprøver 2 gange årligt. Det vil typisk dreje sig om kviehoteller. Der skal tages 8 blodprøver med et interval på mindst 5 måneder og højst 8 måneder. Også i disse besætninger skal prøverne udtages af kvier indsat indenfor de seneste 2 måneder.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 15, 2018.
Sidst bekræftet: 24-08-2018 Oprettet: 24-08-2018 Revideret: 24-08-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Dyrlæge

Betina Tvistholm

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

HUSK salmonellablodprøver hvis du har ejendom med kvier eller kviehotel
Husk, at du skal udtage overvågningsblodprøver 1-2 gange årligt, hvis du har kvier stående et andet sted end på din mælkele...
09.08.19
Vær opmærksom på tre-ugers-reglen ved salmonellaprøver
Blod til salmonellaprøver skal tages fra dyr, der har opholdt sig mindst tre uger i besætningen. Et krav, som trådte i kraf...
19.04.19
Vidoer om malkeprocedurer og gode rutiner
Vidoer som beskriver gode rutiner med malkeklude og gode procedurer i malkestalden
01.02.19
Faktaark Yversundhed
Faktaark om malkning og yversundhed
01.02.19
Fakta - SÅDAN BRUGER DU MALKEDATA TIL AT FORBEDRE MALKNINGEN
Malkedata giver et billede af den aktuelle malkning – og giver mulighed for at evaluere og forbedre malkeprocessen. Man får...
01.02.19

Læs også