Oprettet: 25-10-2019

Nye tiltag for salmonellasanering i kvægbesætninger for 2020

Den planlagte særslagtning af alle slagtedyr fra besætninger i salmonellaniveau 2 pr. 1. januar 2020 falder bort. I stedet sættes besætningerne under offentligt tilsyn, og der planlægges andre stramninger.


Alle besætninger i salmonellaniveau 2 vil fra 1. januar komme under offentligt tilsyn. (Arkivfoto: SEGES)

Der bliver ingen særslagtning af slagtedyr fra besætninger i salmonellaniveau 2 pr. 1. januar 2020 og der bliver heller ikke forbud mod eksport fra disse besætninger. Det har Forligskredsen i Folketinget bag de gældende regler besluttet.

Særslagtning var ellers et planlagt led som en yderligere stramning i kvægbrugets landsdækkende saneringsindsats mod Salmonella Dublin.

At dette tiltag droppes for nuværende er dog på ingen måde udtryk for, at ambitionen om et salmonellafrit kvægbrug slækkes.

Sektordirektør i Landbrug & Fødevarer Kvæg, Ida M.L.D. Storm slår fast, at målsætningen opretholdes, og indsatsen intensiveres, men der vil blive taget andre virkemidler i brug.
”Særslagtning ville – med det nuværende antal smittede besætninger – blive for omkostningstungt i forhold til effekten. Derfor arbejder vi på at finde løsninger, hvor indsats og effekt bedre står mål med hinanden,” forklarer Ida M.L.D. Storm.
Pt. er ca. 240 mælkeleverende og 300 ikke-mælkeleverende besætninger i niveau 2.

Alle besætninger i niveau-2 vil fra 1. januar komme under offentligt tilsyn og pålægges de restriktioner, som dette indebærer. De enkelte besætninger vil få direkte besked fra Fødevarestyrelsen.
Derudover arbejdes der i øjeblikket på at definere yderligere krav om stramninger for de smittede besætninger. Det vil dreje sig om tiltag, der både skal fremme saneringen i den enkelte besætning og hindre smitte til de besætninger, der er fri for salmonella. Det kan iflg. dyrlæge Erik Rattenborg, SEGES, eksempelvis komme til at dreje sig om dobbelthegning om afgræssende dyr samt krav om rutinebesøg af dyrlæger, inseminører m.m. sidst på ruten.

De nye krav ventes at være på plads i slutningen af 2020.

Sidst bekræftet: 25-10-2019 Oprettet: 25-10-2019 Revideret: 25-10-2019

Kontakt

Specialkonsulent

Erik Rattenborg

Sundhed, velfærd og reproduktion, Kvæg


Forfatter

HusdyrInnovation
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

3 trin til at undgå metal i netmaven hos køer
Brug kun gode dæksider på ensilagen, læg en vommagnet i køerne og hav evt. en magnet på fuldfoderblanderen for at undgå fre...
07.02.20
Kvægkongressen er også for udenlandske ansatte
Igen i år har kvægkongressen et spor målrettet udenlandske ansatte på bedrifterne.
07.02.20
Kvægnyt nr. 3 - 2020
Læs om grovfoderøkonomi, parvis opstalning af kalve, Håndtering af langhårede græsmarker m.v.
07.02.20
Parvis opstaldning gavner kalvene
For de fleste kræver det små ændringer af kalvebokse at leve op til hjertemærkningsordningen. Den gode nyhed er, at der er ...
07.02.20
Du skal kende din fremstillingspris på grovfoder
Du skylder dig selv at udnytte de muligheder, der er i at komme tættere på økonomien i din grovfoderproduktion, mener Chris...
24.01.20