Oprettet: 25-10-2019

Nye tiltag for salmonellasanering i kvægbesætninger for 2020

Den planlagte særslagtning af alle slagtedyr fra besætninger i salmonellaniveau 2 pr. 1. januar 2020 falder bort. I stedet sættes besætningerne under offentligt tilsyn, og der planlægges andre stramninger.


Alle besætninger i salmonellaniveau 2 vil fra 1. januar komme under offentligt tilsyn. (Arkivfoto: SEGES)

Der bliver ingen særslagtning af slagtedyr fra besætninger i salmonellaniveau 2 pr. 1. januar 2020 og der bliver heller ikke forbud mod eksport fra disse besætninger. Det har Forligskredsen i Folketinget bag de gældende regler besluttet.

Særslagtning var ellers et planlagt led som en yderligere stramning i kvægbrugets landsdækkende saneringsindsats mod Salmonella Dublin.

At dette tiltag droppes for nuværende er dog på ingen måde udtryk for, at ambitionen om et salmonellafrit kvægbrug slækkes.

Sektordirektør i Landbrug & Fødevarer Kvæg, Ida M.L.D. Storm slår fast, at målsætningen opretholdes, og indsatsen intensiveres, men der vil blive taget andre virkemidler i brug.
”Særslagtning ville – med det nuværende antal smittede besætninger – blive for omkostningstungt i forhold til effekten. Derfor arbejder vi på at finde løsninger, hvor indsats og effekt bedre står mål med hinanden,” forklarer Ida M.L.D. Storm.
Pt. er ca. 240 mælkeleverende og 300 ikke-mælkeleverende besætninger i niveau 2.

Alle besætninger i niveau-2 vil fra 1. januar komme under offentligt tilsyn og pålægges de restriktioner, som dette indebærer. De enkelte besætninger vil få direkte besked fra Fødevarestyrelsen.
Derudover arbejdes der i øjeblikket på at definere yderligere krav om stramninger for de smittede besætninger. Det vil dreje sig om tiltag, der både skal fremme saneringen i den enkelte besætning og hindre smitte til de besætninger, der er fri for salmonella. Det kan iflg. dyrlæge Erik Rattenborg, SEGES, eksempelvis komme til at dreje sig om dobbelthegning om afgræssende dyr samt krav om rutinebesøg af dyrlæger, inseminører m.m. sidst på ruten.

De nye krav ventes at være på plads i slutningen af 2020.

Sidst bekræftet: 25-10-2019 Oprettet: 25-10-2019 Revideret: 25-10-2019

Kontakt

Specialkonsulent

Erik Rattenborg

Sundhed og produktion


Forfatter

HusdyrInnovation
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Muligheder for digital efteruddannelse
Er du rådgiver med tid til overs pga. aflyste landmandsbesøg? Så er det måske nu, du skal orientere dig i SEGES’ univers fo...
16.03.20
Det står sløjt til med kalvens immunforsvar
I hele 77 pct. af besætningerne i en dansk undersøgelse fra 2019 havde kalvene et lavere indhold af immunglobuliner i blo...
06.03.20
Kvægkongres: Ko og kalv sammen giver glæde og udfordringer
Det er ikke nemt at have ko og kalv sammen, og det koster på bundlinjen. Men det gør Gert Lassen glad, og så håber han på h...
06.03.20
Kvægkongres: Smittebeskyttelse - Træk forværket tilbage og køb en ekstra vandkop
Bygningskonsulent Robert Pedersen gav en række konkrete tips i indlægget Smittebeskyttelse i nye og eksisterende stalde.
06.03.20