Feedback Form

  

Oprettet: 07-08-2018
Revideret: 15-11-2018

Husk de kvartalsvise blodprøver hvis du har skiftet salmonellaniveau

Både besætninger, som indenfor et år er skiftet fra niveau 2 til 1 – og besætninger i salmonellaniveau 2, skal huske de kvartalsvise blodprøver.Husk, at alle malkekvægsbesætninger, som har skiftet fra niveau 2 til niveau 1, skal forsætte med at udtage kvartalsprøver de første 12 måneder efter niveauskiftet – dvs. udtage blodprøver af otte af de yngste kalve over 3 mdr. fire gange årligt. Hvis der omsættes dyr ældre end 6 måneder, skal man forsætte med kvartalsprøver i 24 måneder efter niveauskiftet.

Niveau 2-besætninger

Alle niveau 2 besætninger skal også udtage blodprøver hvert kvartal af de otte yngste kalve over 3 måneder. Besætninger, som er nysmittede, skal ikke udtage kvartalsprøver de første 12 måneder. Men vi anbefaler, at nysmittede besætninger udtager blodprøver regelmæssigt af kalvene for at se, om der er effekt af de iværksatte tiltag mod bakteriens vej rundt i besætningen. Med nysmittet menes, at besætningen de seneste 24 måneder før niveau ændringen har været i niveau 1. Hvis du er i tvivl, så spørg din dyrlæge eller kontakt SEGES. 

Sidst bekræftet: 15-11-2018 Oprettet: 07-08-2018 Revideret: 15-11-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Dyrlæge

Betina Tvistholm

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Vær opmærksom på tre-ugers-reglen ved salmonellaprøver
Blod til salmonellaprøver skal tages fra dyr, der har opholdt sig mindst tre uger i besætningen. Et krav, som trådte i kraf...
19.04.19
Vidoer om malkeprocedurer og gode rutiner
Vidoer som beskriver gode rutiner med malkeklude og gode procedurer i malkestalden
01.02.19
Faktaark Yversundhed
Faktaark om malkning og yversundhed
01.02.19
Fakta - SÅDAN BRUGER DU MALKEDATA TIL AT FORBEDRE MALKNINGEN
Malkedata giver et billede af den aktuelle malkning – og giver mulighed for at evaluere og forbedre malkeprocessen. Man får...
01.02.19
Faktaark - GRADUERING AF YVERBETÆNDELSE
God yversundhed i besætningen kræver omhyggelig og effektiv håndtering af yverbetændelse. Inddeling af yverbetændelserne ef...
01.02.19

Læs også