Feedback Form

  

Oprettet: 07-08-2018

Husk de kvartalsvise blodprøver hvis du har skiftet salmonellaniveau

Både besætninger, som indenfor et år er skiftet fra niveau 2 til 1 – og besætninger i salmonellaniveau 2, skal huske de kvartalsvise blodprøver.Vi er nu midt i tredje kvartal af 2018. Husk derfor, at alle malkekvægsbesætninger, som har skiftet fra niveau 2 til niveau 1, skal forsætte med at udtage kvartalsprøver de første 12 måneder efter niveauskiftet – dvs. udtage blodprøver af otte af de yngste kalve over 3 mdr. fire gange årligt. Hvis der omsættes dyr ældre end 6 måneder, skal man forsætte med kvartalsprøver i 24 måneder efter niveauskiftet.

Niveau 2-besætninger

Alle niveau 2 besætninger skal også udtage blodprøver hvert kvartal af de otte yngste kalve over 3 måneder. Besætninger, som er nysmittede, skal ikke udtage kvartalsprøver de første 12 måneder. Men vi anbefaler, at nysmittede besætninger udtager blodprøver regelmæssigt af kalvene for at se, om der er effekt af de iværksatte tiltag mod bakteriens vej rundt i besætningen. Med nysmittet menes, at besætningen de seneste 24 måneder før niveau ændringen har været i niveau 1. Hvis du er i tvivl, så spørg din dyrlæge eller kontakt SEGES. 

Sidst bekræftet: 07-08-2018 Oprettet: 07-08-2018 Revideret: 07-08-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Dyrlæge

Betina Tvistholm

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Udryd SalmonellaDublin – i din niveau 2-besætning
Din besætning er placeret i niveau 2 og dermed sandsynligvis smittet med Salmonella Dublin. Derfor skal du tale med din bes...
10.10.18
Beskyt din malkekvægsbesætning mod SALMONELLA DUBLIN
Siden 2002 er antallet af smittede malkekvægsbesætninger faldet fra 26 til 6,5 procent*. Imidlertid er faldet stagneret, og...
10.10.18
Beskyt din kødkvægsbesætning mod SALMONELLA DUBLIN
Salmonellaniveauet i besætninger, der ikke leverer mælk til mejeri, vurderes på baggrund af blodprøver, som er udtaget i be...
10.10.18
Hold øje med din tankmælkstiter
En stigning i tankmælkstiteren for salmonella kan være et fingerpeg om, at der er salmonellasmitte i besætningen, der rører...
21.09.18
Kviehoteller og kvieopdræt skal huske årlige salmonella-blodprøver
Alle kvieejendomme skal udtage blodprøver i forbindelse med salmonella-overvågningen. Kravet gælder også besætninger i nive...
24.08.18
Kvægafgiftsfonden

Mælkeafgiftsfonden

Læs også