Feedback Form

  

Oprettet: 07-08-2018

Husk de kvartalsvise blodprøver hvis du har skiftet salmonellaniveau

Både besætninger, som indenfor et år er skiftet fra niveau 2 til 1 – og besætninger i salmonellaniveau 2, skal huske de kvartalsvise blodprøver.Vi er nu midt i tredje kvartal af 2018. Husk derfor, at alle malkekvægsbesætninger, som har skiftet fra niveau 2 til niveau 1, skal forsætte med at udtage kvartalsprøver de første 12 måneder efter niveauskiftet – dvs. udtage blodprøver af otte af de yngste kalve over 3 mdr. fire gange årligt. Hvis der omsættes dyr ældre end 6 måneder, skal man forsætte med kvartalsprøver i 24 måneder efter niveauskiftet.

Niveau 2-besætninger

Alle niveau 2 besætninger skal også udtage blodprøver hvert kvartal af de otte yngste kalve over 3 måneder. Besætninger, som er nysmittede, skal ikke udtage kvartalsprøver de første 12 måneder. Men vi anbefaler, at nysmittede besætninger udtager blodprøver regelmæssigt af kalvene for at se, om der er effekt af de iværksatte tiltag mod bakteriens vej rundt i besætningen. Med nysmittet menes, at besætningen de seneste 24 måneder før niveau ændringen har været i niveau 1. Hvis du er i tvivl, så spørg din dyrlæge eller kontakt SEGES. 

Sidst bekræftet: 07-08-2018 Oprettet: 07-08-2018 Revideret: 07-08-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Dyrlæge

Betina Tvistholm

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Beregning af Salmonella Dublin niveau
Sådan beregnes Salmonella Dublin niveau.
10.07.18
Tolkning af tankmælk resultater
På hændelseslisten er Resultaterne af de seneste 4 tankmælksprøver angivet.
10.07.18
Faktaark - Salmonella Dublin – beskyt din besætning
Typisk vil udbrud af Salmonella Dublin vise sig hos kalve under 6 måneder, men kreaturer i alle aldre kan blive syge. Sympt...
06.06.18
Aktuelt til dyrlæger – nr. 4 - 2018
Læs om: Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer. Behandling af økologiske dyr med fluemidler. Har I tjek på Salmonell...
04.06.18
Kvægafgiftsfonden

Mælkeafgiftsfonden

Læs også