Feedback Form

  

Oprettet: 08-07-2018
Revideret: 18-11-2018

Kløvergræsensilage 2. slæt 2018, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 582 941 3240    
Slætdato 24/06 25/06 02/07 10/06 08/07
Tørstofindhold (g/kg) 405 413 374 288 540
Aske (g/kg TS) 88 96 95 71 105
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,6 77,0 75,5 72,0 79,3
Råprotein (g/kg TS) 162 173 159 132 193
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 624 597 604 545 697
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 62 66 42 85
NDF (g/kg TS) 419 409 432 377 464
FK NDF (%) 68,1 70,6 69,3 60,9 74,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 162 141 150 120 209
Sukker (g/kg TS) 66 59 57 15 125
pH 4,4 4,3 4,3 3,9 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 2,5 3,1 2,1 0,7 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 55 65 64 14 95
Eddikesyre (g/kg TS) 13 15 15 7 21
Tyggetid (Min./kg TS) 57 54 58 50 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,46 0,42 0,49
AAT20 (g/kg TS) 76 77 75 69 83
PBV20 (g/kg TS) 37 46 36 9 68
NEL20 (MJ/kg TS) 5,98 6,13 5,99 5,57 6,35
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,22 1,25 1,17 1,33
Kg pr. FEN 3,27 3,13 3,59 2,30 4,37
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,14 1,19 1,08 1,27
Kg pr. FE 3,05 2,94 3,44 2,16 4,02
Fordøjelig råprotein (g/FE) 140 148 139 111 169

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver med mineraler 57 133 454    
Ca (g/kg TS) 6,5 7,0 6,8 5,0 7,9
P (g/kg TS) 3,1 3,6 3,6 2,5 3,9
Mg (g/kg TS) 2,2 2,2 2,1 1,8 2,5
K (g/kg TS) ch 24,5 28,0 27,3 17,8 32,4
Na (g/kg TS) 2,8 2,9 2,8 1,3 4,8
Cl (g/kg TS) 11,4 11,8 10,8 7,0 15,4
S (g/kg TS) 2,9 2,9 2,8 2,1 3,7
CAB meq/kg TS 245 326 336 84 480
Fe (mg/kg TS) 234 222 224 134 380
Mn (mg/kg TS) 74 74 79 43 124
Zn (mg/kg TS) 40 36 35 29 46
Cu (mg/kg TS) 6,32 7,28 6,86 4,90 7,70
Co (mg/kg TS) 0,07 0,09 0,09 0,04 0,11
Se (mg/kg TS) 0,04 0,03 0,03 0,02 0,06
Mo (mg/kg TS) 1,45 1,55 1,71 0,75 2,50
I (mg/kg TS) 0,39 0,50 0,44 0,15 0,70

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 177 142 32 26
Slætdato 23/06 22/06 19/06 02/07
Tørstofindhold (g/kg) 392 388 385 475
Aske (g/kg TS) 90 90 90 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,0 76,0 76,1 72,3
Råprotein (g/kg TS) 166 164 171 162
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 616 634 642 624
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 56 58 59 54
NDF (g/kg TS) 414 411 412 443
FK NDF (%) 68,5 68,1 68,5 63,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 159 161 159 194
Sukker (g/kg TS) 62 68 57 87
pH 4,2 4,3 4,2 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9   2,0  
Mælkesyre (g/kg TS) 60 56 67 22
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13 15 10
Tyggetid (Min./kg TS) 56 55 56 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45 0,48
AAT20 (g/kg TS) 76 76 75 77
PBV20 (g/kg TS) 41 39 47 36
NEL20 (MJ/kg TS) 6,04 6,02 6,05 5,73
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,24 1,23 1,31
Kg pr. FEN 3,30 3,38 3,43 2,93
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,15 1,15 1,26
Kg pr. FE 3,08 3,14 3,19 2,80
Fordøjelig råprotein (g/FE) 143 141 147 151

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 93 137 67 255
Slætdato 20/06 22/06 28/06 25/06
Tørstofindhold (g/kg) 377 401 416 413
Aske (g/kg TS) 90 89 87 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 76,8 75,2 75,3
Råprotein (g/kg TS) 169 162 159 161
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 635 613 639 623
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 59 69 62
NDF (g/kg TS) 416 415 419 421
FK NDF (%) 68,9 70,1 67,3 67,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 157 149 167 166
Sukker (g/kg TS) 52 72 69 69
pH 4,2 4,3 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 2,3 2,6 2,4 2,6
Mælkesyre (g/kg TS) 63 56 50 52
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13 14 13
Tyggetid (Min./kg TS) 56 55 57 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 75 78 76 76
PBV20 (g/kg TS) 45 35 36 36
NEL20 (MJ/kg TS) 6,02 6,10 5,92 5,96
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,22 1,26 1,25
Kg pr. FEN 3,42 3,19 3,22 3,24
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,14 1,18 1,18
Kg pr. FE 3,18 2,98 3,01 3,03
Fordøjelig råprotein (g/FE) 145 137 138 140

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 3 384 151 413 63 73,8 5,71
Græsblanding 35 4 500 162 438 95 75,3 6,01
Græsblanding 45 11 378 166 408 63 76,0 6,03
Morsø 2 1 572 147 378 78 75,4 5,51
Sydvestjyden 1 301 152 430 45 77,4 6,23

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 582 182
Slætdato 24/06 23/06
Tørstofindhold (g/kg) 405 402
Aske (g/kg TS) 88 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,6 73,7
Råprotein (g/kg TS) 162 151
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 624 565
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 54
NDF (g/kg TS) 419 401
FK NDF (%) 68,1 62,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 162 199
Sukker (g/kg TS) 66 73
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 2,5 1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 55 55
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14
Tyggetid (Min./kg TS) 57 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 76 75
PBV20 (g/kg TS) 37 29
NEL20 (MJ/kg TS) 5,98 5,76
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,30
Kg pr. FEN 3,27 3,42
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,21
Kg pr. FE 3,05 3,19
Fordøjelig råprotein (g/FE) 140 133

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 18-11-2018 Oprettet: 08-07-2018 Revideret: 18-11-2018

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

HusdyrInnovation, Datamanagement


Af samme forfatter

Byghelsæd 2018, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket byghelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, fode...
18.11.18
Kløvergræsensilage 1. slæt 2018, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
18.11.18
Græsensilage 1. slæt 2018, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt græsensilage. Dvs. NorFor f...
18.11.18
Kløvergræsensilage 2. slæt 2018, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
18.11.18
Græsensilage 2018, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket græsensilage. D...
18.11.18