Feedback Form

  

Oprettet: 08-07-2018
Revideret: 16-09-2018

Kløvergræsensilage 2. slæt 2018, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 386 941 3240    
Slætdato 18/06 25/06 02/07 07/06 01/07
Tørstofindhold (g/kg) 405 413 374 292 540
Aske (g/kg TS) 88 96 95 71 102
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 77,0 75,5 72,6 79,5
Råprotein (g/kg TS) 161 173 159 133 190
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 627 597 604 550 696
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 62 66 40 83
NDF (g/kg TS) 418 409 432 375 461
FK NDF (%) 68,8 70,6 69,3 62,7 74,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 157 141 150 119 199
Sukker (g/kg TS) 70 59 57 17 128
pH 4,3 4,3 4,3 3,9 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 2,7 3,1 2,1 0,9 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 56 65 64 14 95
Eddikesyre (g/kg TS) 13 15 15 6 20
Tyggetid (Min./kg TS) 56 54 58 50 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,46 0,42 0,49
AAT20 (g/kg TS) 77 77 75 70 83
PBV20 (g/kg TS) 35 46 36 8 64
NEL20 (MJ/kg TS) 6,04 6,13 5,99 5,68 6,39
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,22 1,25 1,16 1,31
Kg pr. FEN 3,22 3,13 3,59 2,29 4,23
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,14 1,19 1,07 1,24
Kg pr. FE 3,02 2,94 3,44 2,16 3,94
Fordøjelig råprotein (g/FE) 137 148 139 111 164

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver med mineraler 33 133 454    
Ca (g/kg TS) 6,6 7,0 6,8 5,0 7,9
P (g/kg TS) 3,0 3,6 3,6 2,5 3,5
Mg (g/kg TS) 2,2 2,2 2,1 1,7 2,5
K (g/kg TS) ch 23,5 28,0 27,3 17,8 29,6
Na (g/kg TS) 2,5 2,9 2,8 1,0 4,7
Cl (g/kg TS) 11,5 11,8 10,8 7,0 15,2
S (g/kg TS) 2,8 2,9 2,8 2,1 3,5
CAB meq/kg TS 210 326 336 76 393
Fe (mg/kg TS) 242 222 224 150 377
Mn (mg/kg TS) 70 74 79 45 113
Zn (mg/kg TS) 43 36 35 29 47
Cu (mg/kg TS) 6,32 7,28 6,86 4,70 7,70

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 128 95 27 12
Slætdato 19/06 16/06 19/06 15/06
Tørstofindhold (g/kg) 389 385 391 473
Aske (g/kg TS) 89 90 89 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 76,5 76,4 74,3
Råprotein (g/kg TS) 164 164 173 158
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 621 637 643 661
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 54 55 57 47
NDF (g/kg TS) 415 406 414 417
FK NDF (%) 68,8 68,9 69,2 65,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 157 156 154 181
Sukker (g/kg TS) 64 70 61 101
pH 4,2 4,3 4,3 4,8
Nitrat (g/kg tørstof)     3,3  
Mælkesyre (g/kg TS) 61 58 63 26
Eddikesyre (g/kg TS) 13 13 15 11
Tyggetid (Min./kg TS) 56 55 56 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 76 76 78
PBV20 (g/kg TS) 39 38 47 31
NEL20 (MJ/kg TS) 6,07 6,08 6,11 5,88
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,23 1,22 1,28
Kg pr. FEN 3,30 3,35 3,35 2,86
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,14 1,14 1,22
Kg pr. FE 3,09 3,12 3,13 2,70
Fordøjelig råprotein (g/FE) 141 139 148 140

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 62 126 40 145
Slætdato 20/06 20/06 12/06 17/06
Tørstofindhold (g/kg) 367 417 417 404
Aske (g/kg TS) 90 88 87 86
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,2 76,8 76,2 75,7
Råprotein (g/kg TS) 169 162 159 159
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 638 609 645 636
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 56 65 60
NDF (g/kg TS) 415 416 413 422
FK NDF (%) 69,1 70,1 68,9 68,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 155 149 156 161
Sukker (g/kg TS) 52 79 75 69
pH 4,2 4,4 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,1 3,0 2,1 2,8
Mælkesyre (g/kg TS) 66 53 55 55
Eddikesyre (g/kg TS) 15 12 13 13
Tyggetid (Min./kg TS) 56 56 56 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 75 78 77 76
PBV20 (g/kg TS) 45 33 34 34
NEL20 (MJ/kg TS) 6,05 6,12 6,03 6,00
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,22 1,24 1,24
Kg pr. FEN 3,45 3,10 3,11 3,27
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,14 1,15 1,17
Kg pr. FE 3,22 2,90 2,89 3,07
Fordøjelig råprotein (g/FE) 145 136 134 136

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 439 128 393 134 76,2 5,97
Græsblanding 35 2 461 160 419 100 77,4 6,21
Græsblanding 45 9 359 164 406 62 76,3 6,08
Morsø 2 1 572 147 378 78 75,4 5,51
Sydvestjyden 1 301 152 430 45 77,4 6,23

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 386 139
Slætdato 18/06 18/06
Tørstofindhold (g/kg) 405 396
Aske (g/kg TS) 88 84
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 74,4
Råprotein (g/kg TS) 161 151
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 627 571
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 52
NDF (g/kg TS) 418 398
FK NDF (%) 68,8 63,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 157 190
Sukker (g/kg TS) 70 76
pH 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 2,7 1,4
Mælkesyre (g/kg TS) 56 58
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14
Tyggetid (Min./kg TS) 56 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 77 75
PBV20 (g/kg TS) 35 28
NEL20 (MJ/kg TS) 6,04 5,84
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,28
Kg pr. FEN 3,22 3,41
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,19
Kg pr. FE 3,02 3,18
Fordøjelig råprotein (g/FE) 137 131

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 16-09-2018 Oprettet: 08-07-2018 Revideret: 16-09-2018

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

HusdyrInnovation, Datamanagement


Af samme forfatter

Beskyttet metionin har ingen effekt på mælkeydelsen
Afprøvningen i 7 højtydende besætninger viste ingen økonomisk gevinst ved brug af beskyttet metionin i en TMR1-fodring. Res...
17.09.18
Kløvergræsensilage 2018, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
16.09.18
Kløvergræsensilage 2018, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
16.09.18
Kløvergræsensilage 1. slæt 2018, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
16.09.18
Kløvergræsensilage 1. slæt 2018, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
16.09.18