Feedback Form

  

Oprettet: 08-07-2018
Revideret: 19-07-2018

Kløvergræsensilage 2. slæt 2018, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 64 941 3240    
Tørstofindhold (g/kg) 370 413 374 290 510
Aske (g/kg TS) 91 96 95 76 107
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,3 77,0 75,5 72,3 79,7
Råprotein (g/kg TS) 163 173 159 131 197
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 622 597 604 547 681
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 56 62 66 34 82
NDF (g/kg TS) 427 409 432 378 469
FK NDF (%) 69,9 70,6 69,3 62,7 75,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 151 141 150 116 201
Sukker (g/kg TS) 62 59 57 16 116
pH 4,3 4,3 4,3 3,8 4,9
Mælkesyre (g/kg TS) 64 65 64 19 103
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15 15 8 21
Tyggetid (Min./kg TS) 57 54 58 50 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,46 0,42 0,50
AAT20 (g/kg TS) 76 77 75 70 81
PBV20 (g/kg TS) 38 46 36 6 75
NEL20 (MJ/kg TS) 6,11 6,13 5,99 5,58 6,45
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,22 1,25 1,15 1,33
Kg pr. FEN 3,44 3,13 3,59 2,57 4,32
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,14 1,19 1,07 1,26
Kg pr. FE 3,25 2,94 3,44 2,46 4,08
Fordøjelig råprotein (g/FE) 140 148 139 111 178

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 26 8 6
Slætdato 09/06 08/06 18/06
Tørstofindhold (g/kg) 354 372 419
Aske (g/kg TS) 91 86 91
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,3 77,3 76,3
Råprotein (g/kg TS) 166 162 184
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 633 637 615
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 52 51 45
NDF (g/kg TS) 424 398 427
FK NDF (%) 69,9 69,8 70,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 151 148 149
Sukker (g/kg TS) 50 85 66
pH 4,1 4,2 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 72 64 51
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13 13
Tyggetid (Min./kg TS) 57 53 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,44 0,46
AAT20 (g/kg TS) 75 77 78
PBV20 (g/kg TS) 43 35 53
NEL20 (MJ/kg TS) 6,12 6,21 6,17
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,20 1,21
Kg pr. FEN 3,55 3,24 3,07
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,12 1,13
Kg pr. FE 3,35 3,01 2,88
Fordøjelig råprotein (g/FE) 143 133 158

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Nord-
Jylland

Antal prøver 28
Slætdato 10/06
Tørstofindhold (g/kg) 370
Aske (g/kg TS) 90
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,8
Råprotein (g/kg TS) 162
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 632
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55
NDF (g/kg TS) 430
FK NDF (%) 69,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 156
Sukker (g/kg TS) 61
pH 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 63
Eddikesyre (g/kg TS) 14
Tyggetid (Min./kg TS) 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76
PBV20 (g/kg TS) 38
NEL20 (MJ/kg TS) 6,07
Kg tørstof pr. FEN 1,23
Kg pr. FEN 3,50
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,16
Kg pr. FE 3,32
Fordøjelig råprotein (g/FE) 140

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 45 3 347 158 410 66 75,4 6,01
Morsø 2 1 572 147 378 78 75,4 5,51

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 64 52
Tørstofindhold (g/kg) 370 398
Aske (g/kg TS) 91 82
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,3 75,2
Råprotein (g/kg TS) 163 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 622 565
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 56 45
NDF (g/kg TS) 427 403
FK NDF (%) 69,9 65,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 151 178
Sukker (g/kg TS) 62 83
pH 4,3 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 64 55
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 57 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 76 77
PBV20 (g/kg TS) 38 26
NEL20 (MJ/kg TS) 6,11 5,95
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,25
Kg pr. FEN 3,44 3,36
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,17
Kg pr. FE 3,25 3,12
Fordøjelig råprotein (g/FE) 140 129

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 19-07-2018 Oprettet: 08-07-2018 Revideret: 19-07-2018

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

HusdyrInnovation, Datamanagement


Af samme forfatter

Ansøgning om tilladelse til ammoniakbehandling af halm
Landbrug & Fødevarer har med baggrund i den helt ekstraordinære tørkesituation søgt Miljøstyrelsen om dispensation til at a...
19.07.18
Kløvergræsensilage 2018, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
19.07.18
Kløvergræsensilage 2018, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
19.07.18
Kløvergræsensilage 1. slæt 2018, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
19.07.18
Kløvergræsensilage 1. slæt 2018, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
19.07.18