Feedback Form

  

Oprettet: 05-07-2019
Revideret: 14-07-2019

Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 72 631 2935    
Slætdato 12/06 26/06 29/06 07/06 19/06
Tørstofindhold (g/kg) 334 404 376 231 442
Aske (g/kg TS) 91 89 93 79 102
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,5 75,6 75,3 73,6 81,3
Råprotein (g/kg TS) 164 162 162 131 192
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 622 624 610 575 690
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 63 68 45 85
NDF (g/kg TS) 437 419 424 392 479
FK NDF (%) 73,3 68,0 68,0 68,1 79,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 130 163 160 91 165
Sukker (g/kg TS) 40 66 51 11 85
pH 4,2 4,4 4,3 4,0 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 73 55 66 45 100
Eddikesyre (g/kg TS) 16 14 16 11 22
Tyggetid (Min./kg TS) 58 57 57 51 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46 0,42 0,50
AAT20 (g/kg TS) 76 76 74 70 82
PBV20 (g/kg TS) 39 38 40 7 67
NEL20 (MJ/kg TS) 6,20 5,98 5,94 5,83 6,59
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,25 1,26 1,13 1,28
Kg pr. FEN 3,84 3,28 3,62 2,69 5,23
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,17 1,19 1,05 1,25
Kg pr. FE 3,63 3,07 3,43 2,53 4,94
Fordøjelig råprotein (g/FE) 138 140 142 110 166

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 41 10 9
Slætdato 13/06 15/06 11/06
Tørstofindhold (g/kg) 326 335 352
Aske (g/kg TS) 92 90 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,7 77,0 76,8
Råprotein (g/kg TS) 168 165 145
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 613 636 605
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60 60 72
NDF (g/kg TS) 435 441 444
FK NDF (%) 73,5 72,4 72,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 128 136 136
Sukker (g/kg TS) 40 38 54
pH 4,3 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof)     1,9
Mælkesyre (g/kg TS) 74 78 63
Eddikesyre (g/kg TS) 17 16 15
Tyggetid (Min./kg TS) 57 58 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 75 77
PBV20 (g/kg TS) 42 41 20
NEL20 (MJ/kg TS) 6,24 6,22 6,10
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,20 1,22
Kg pr. FEN 3,94 3,68 3,65
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,14 1,17
Kg pr. FE 3,72 3,53 3,49
Fordøjelig råprotein (g/FE) 142 141 121

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 20 27
Slætdato 13/06 12/06
Tørstofindhold (g/kg) 381 311
Aske (g/kg TS) 93 90
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,2 78,0
Råprotein (g/kg TS) 167 166
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 635 628
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 64
NDF (g/kg TS) 442 428
FK NDF (%) 73,2 73,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 131 127
Sukker (g/kg TS) 49 36
pH 4,3 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 3,0 5,6
Mælkesyre (g/kg TS) 60 83
Eddikesyre (g/kg TS) 15 18
Tyggetid (Min./kg TS) 58 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 77 75
PBV20 (g/kg TS) 40 42
NEL20 (MJ/kg TS) 6,17 6,26
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,19
Kg pr. FEN 3,35 4,07
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,12
Kg pr. FE 3,16 3,84
Fordøjelig råprotein (g/FE) 142 138

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 42 1 292 131 479 12 74,9 5,86
Græsblanding 45 4 345 174 401 52 79,3 6,34
Morsø 2 1 319 170 389 60 81,4 6,61

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 72 26
Slætdato 12/06 14/06
Tørstofindhold (g/kg) 334 365
Aske (g/kg TS) 91 84
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,5 76,1
Råprotein (g/kg TS) 164 136
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 622 563
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 50
NDF (g/kg TS) 437 436
FK NDF (%) 73,3 70,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 130 151
Sukker (g/kg TS) 40 76
pH 4,2 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 73 55
Eddikesyre (g/kg TS) 16 13
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 78
PBV20 (g/kg TS) 39 10
NEL20 (MJ/kg TS) 6,20 6,02
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,24
Kg pr. FEN 3,84 3,56
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,17
Kg pr. FE 3,63 3,37
Fordøjelig råprotein (g/FE) 138 113

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 14-07-2019 Oprettet: 05-07-2019 Revideret: 14-07-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

HusdyrInnovation, Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
14.07.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
14.07.19
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
14.07.19
Græsensilage 2. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt græsensilage. Dvs. NorFor f...
14.07.19
Grovfoder 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2019. Vær opmærksom på, a...
14.07.19