Feedback Form

  

Oprettet: 08-08-2019
Revideret: 18-08-2019

Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 55 520 2496    
Tørstofindhold (g/kg) 396 375 361 281 511
Aske (g/kg TS) 93 106 104 85 102
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,6 73,7 74,6 73,2 79,2
Råprotein (g/kg TS) 159 180 171 130 186
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 580 582 592 494 642
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 42 72 74 19 60
NDF (g/kg TS) 406 409 405 374 440
FK NDF (%) 69,3 64,5 65,8 63,8 73,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 153 185 172 122 191
Sukker (g/kg TS) 86 37 40 18 151
pH 4,4 4,4 4,3 3,9 5,1
Mælkesyre (g/kg TS) 48 60 73 13 84
Eddikesyre (g/kg TS) 9 16 17 1 14
Tyggetid (Min./kg TS) 54 56 55 49 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,46 0,41 0,47
AAT20 (g/kg TS) 79 72 72 72 85
PBV20 (g/kg TS) 30 60 52 2 60
NEL20 (MJ/kg TS) 6,05 5,70 5,81 5,76 6,30
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,31 1,29 1,18 1,29
Kg pr. FEN 3,32 3,77 3,83 2,33 4,33
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,23 1,21 1,08 1,23
Kg pr. FE 3,11 3,53 3,60 2,14 4,12
Fordøjelig råprotein (g/FE) 136 168 156 108 164

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 19 17
Slætdato 19/07 15/07
Tørstofindhold (g/kg) 401 362
Aske (g/kg TS) 92 94
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,2 75,9
Råprotein (g/kg TS) 155 167
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 611 578
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 39 43
NDF (g/kg TS) 411 407
FK NDF (%) 68,8 67,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 157 162
Sukker (g/kg TS) 91 66
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof)    
Mælkesyre (g/kg TS) 49 60
Eddikesyre (g/kg TS) 8 11
Tyggetid (Min./kg TS) 55 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 78 77
PBV20 (g/kg TS) 27 40
NEL20 (MJ/kg TS) 6,05 6,00
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,24
Kg pr. FEN 3,17 3,69
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,16
Kg pr. FE 2,99 3,46
Fordøjelig råprotein (g/FE) 131 145

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Nord-
Jylland

Antal prøver 24
Slætdato 20/07
Tørstofindhold (g/kg) 400
Aske (g/kg TS) 92
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,0
Råprotein (g/kg TS) 158
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 603
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 40
NDF (g/kg TS) 400
FK NDF (%) 67,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 164
Sukker (g/kg TS) 93
pH 4,3
Nitrat (g/kg tørstof)  
Mælkesyre (g/kg TS) 48
Eddikesyre (g/kg TS) 8
Tyggetid (Min./kg TS) 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44
AAT20 (g/kg TS) 78
PBV20 (g/kg TS) 30
NEL20 (MJ/kg TS) 6,01
Kg tørstof pr. FEN 1,24
Kg pr. FEN 3,18
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,16
Kg pr. FE 2,99
Fordøjelig råprotein (g/FE) 135

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 2 318 170 422 34 75,8 5,99
Græsblanding 45 1 452 163 374 122 78,0 6,16
Græsblanding 46 1 431 158 374 151 79,5 6,28

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 55 23
Tørstofindhold (g/kg) 396 386
Aske (g/kg TS) 93 89
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,6 75,8
Råprotein (g/kg TS) 159 157
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 580 545
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 42 45
NDF (g/kg TS) 406 384
FK NDF (%) 69,3 65,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 153 175
Sukker (g/kg TS) 86 75
pH 4,4 4,3
Mælkesyre (g/kg TS) 48 56
Eddikesyre (g/kg TS) 9 11
Tyggetid (Min./kg TS) 54 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 79 78
PBV20 (g/kg TS) 30 31
NEL20 (MJ/kg TS) 6,05 5,92
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,26
Kg pr. FEN 3,32 3,44
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,16
Kg pr. FE 3,11 3,17
Fordøjelig råprotein (g/FE) 136 135

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 18-08-2019 Oprettet: 08-08-2019 Revideret: 18-08-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

HusdyrInnovation, Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
18.08.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
18.08.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
18.08.19
Kløvergræsensilage 2019, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
18.08.19
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
18.08.19