Feedback Form

  

Oprettet: 19-09-2019
Revideret: 13-10-2019

Kløvergræsensilage 4. slæt 2019, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 77 222 618    
Tørstofindhold (g/kg) 353 335 329 226 497
Aske (g/kg TS) 111 122 119 93 133
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 73,8 73,8 69,5 77,3
Råprotein (g/kg TS) 190 198 195 165 216
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 500 548 552 431 573
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 69 70 39 75
NDF (g/kg TS) 386 376 368 349 421
FK NDF (%) 62,5 62,5 61,5 54,5 70,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 195 195 199 142 250
Sukker (g/kg TS) 29 21 22 10 60
pH 4,4 4,4 4,3 4,1 4,9
Mælkesyre (g/kg TS) 70 74 82 31 107
Eddikesyre (g/kg TS) 17 20 21 9 24
Tyggetid (Min./kg TS) 53 52 51 48 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45 0,42 0,49
AAT20 (g/kg TS) 73 70 69 67 80
PBV20 (g/kg TS) 68 80 78 42 96
NEL20 (MJ/kg TS) 5,67 5,64 5,65 5,38 6,02
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,32 1,32 1,23 1,38
Kg pr. FEN 4,06 4,20 4,33 2,68 5,71
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,23 1,23 1,12 1,33
Kg pr. FE 3,76 3,91 4,03 2,51 5,38
Fordøjelig råprotein (g/FE) 178 189 184 149 210

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 35 22
Slætdato 01/09 09/09
Tørstofindhold (g/kg) 353 343
Aske (g/kg TS) 113 112
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,5 72,8
Råprotein (g/kg TS) 196 195
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 501 494
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 56 55
NDF (g/kg TS) 380 387
FK NDF (%) 61,5 60,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 201 208
Sukker (g/kg TS) 29 24
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8  
Mælkesyre (g/kg TS) 70 76
Eddikesyre (g/kg TS) 18 17
Tyggetid (Min./kg TS) 53 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 72 71
PBV20 (g/kg TS) 74 74
NEL20 (MJ/kg TS) 5,67 5,61
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,33
Kg pr. FEN 4,05 4,25
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,24
Kg pr. FE 3,75 3,96
Fordøjelig råprotein (g/FE) 185 186

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 20 25 23
Slætdato 24/08 12/09 25/08
Tørstofindhold (g/kg) 371 382 310
Aske (g/kg TS) 111 109 113
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,1 72,6 75,1
Råprotein (g/kg TS) 180 194 193
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 511 492 510
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 59 58
NDF (g/kg TS) 396 390 377
FK NDF (%) 64,1 60,5 64,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 186 210 179
Sukker (g/kg TS) 41 31 20
pH 4,5 4,5 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 2,7 2,1
Mælkesyre (g/kg TS) 57 62 85
Eddikesyre (g/kg TS) 17 16 18
Tyggetid (Min./kg TS) 54 54 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 74 73 72
PBV20 (g/kg TS) 57 71 72
NEL20 (MJ/kg TS) 5,68 5,59 5,79
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,33 1,28
Kg pr. FEN 3,92 3,77 4,44
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,24 1,18
Kg pr. FE 3,63 3,50 4,08
Fordøjelig råprotein (g/FE) 167 186 177

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 1 282 227 357 13 78,1 6,11
Græsblanding 45 1 578 195 415 60 72,5 5,67

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 77 172
Tørstofindhold (g/kg) 353 365
Aske (g/kg TS) 111 104
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 74,7
Råprotein (g/kg TS) 190 174
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 500 567
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 70
NDF (g/kg TS) 386 430
FK NDF (%) 62,5 67,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 195 165
Sukker (g/kg TS) 29 35
pH 4,4 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 70 58
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15
Tyggetid (Min./kg TS) 53 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,47
AAT20 (g/kg TS) 73 75
PBV20 (g/kg TS) 68 51
NEL20 (MJ/kg TS) 5,67 5,82
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,28
Kg pr. FEN 4,06 3,85
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,21
Kg pr. FE 3,76 3,62
Fordøjelig råprotein (g/FE) 178 159

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 13-10-2019 Oprettet: 19-09-2019 Revideret: 13-10-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

HusdyrInnovation, Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
13.10.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
13.10.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
13.10.19
Kløvergræsensilage 2019, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
13.10.19
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
13.10.19