Oprettet: 08-08-2019
Revideret: 02-02-2020

Græsensilage 2019, økologisk , sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2019. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Antal prøver 37 26
Slætdato 15/06 03/07
Tørstofindhold (g/kg) 361 409
Aske (g/kg TS) 79 86
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,4 73,3
Råprotein (g/kg TS) 127 133
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 622 583
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 59
NDF (g/kg TS) 438 448
FK NDF (%) 69,1 65,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 157 182
Sukker (g/kg TS) 80 68
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1 0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 54 51
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13
Tyggetid (Min./kg TS) 59 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,48
AAT20 (g/kg TS) 75 74
PBV20 (g/kg TS) 3 10
NEL20 (MJ/kg TS) 5,79 5,61
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,33
Kg pr. FEN 3,88 3,54
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,26
Kg pr. FE 3,62 3,35
Fordøjelig råprotein (g/FE) 104 117

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 02-02-2020 Oprettet: 08-08-2019 Revideret: 02-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Skal jeg bruge ensileringsmiddel – og i givet fald hvilket?
Se listen over markedsførte ensileringsmidler i Danmark, få svar på hvordan de forskellige typer ensileringsmidler virker o...
04.05.20
Pas på ved højt sukkerindhold i 1. slæt
Høj sol om dagen og kolde nætter kan give et meget højt sukkerindhold i 1. slæt. Det kan enten give problemer med varmedan...
17.04.20
Grovfoder 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2019.
09.02.20
Kløvergræsensilage 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2019.
09.02.20
Helsæd 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret helsæd fra høståret 2019.
09.02.20