Feedback Form

  

Oprettet: 06-10-2019
Revideret: 15-10-2019

Majsensilage 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 307-309. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 189 3427 10001    
Slætdato 24/09 08/09 25/09 13/09 08/10
Tørstofindhold (g/kg) 344 353 356 296 396
Aske (g/kg TS) 30 34 30 26 34
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,6 79,0 77,9 76,2 80,7
Råprotein (g/kg TS) 77 79 74 69 83
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 505 553 554 392 618
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 68 70 36 96
NDF (g/kg TS) 354 355 363 321 385
FK NDF (%) 65,5 67,0 64,7 58,8 71,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 174 164 182 138 211
Stivelse (g/kg TS) 314 294 309 262 364
Sukker (g/kg TS) 15 14 13 10 26
pH 3,9 3,8 3,9 3,8 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 47 59 54 28 60
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14 13 10 17
Tyggetid (Min./kg TS) 43 43 44 39 47
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,40 0,41 0,38 0,43
AAT20 (g/kg TS) 85 83 83 80 90
PBV20 (g/kg TS) -58 -53 -56 -66 -49
NEL20 (MJ/kg TS) 6,37 6,39 6,31 6,14 6,61
Kg tørstof pr. FEN 1,17 1,16 1,18 1,12 1,21
Kg pr. FEN 3,45 3,35 3,35 2,91 4,00
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,08 1,08 1,10 1,04 1,13
Kg pr. FE 3,19 3,10 3,13 2,65 3,73
Fordøjelig råprotein (g/FE) 45 47 43 37 52

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 63 15 10
Slætdato 22/09 23/09 23/09
Tørstofindhold (g/kg) 343 347 338
Aske (g/kg TS) 30 29 31
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,5 79,0 78,4
Råprotein (g/kg TS) 78 78 73
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 481 456 527
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 47 47 65
NDF (g/kg TS) 357 360 341
FK NDF (%) 68,4 67,3 63,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 156 163 183
Stivelse (g/kg TS) 316 312 322
Sukker (g/kg TS) 15 16 13
pH 3,9 4,0 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 47 43 49
Eddikesyre (g/kg TS) 12 11 14
Tyggetid (Min./kg TS) 43 43 42
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,40 0,39
AAT20 (g/kg TS) 87 88 84
PBV20 (g/kg TS) -60 -60 -58
NEL20 (MJ/kg TS) 6,45 6,39 6,33
Kg tørstof pr. FEN 1,15 1,16 1,18
Kg pr. FEN 3,39 3,38 3,49
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,07 1,08 1,08
Kg pr. FE 3,13 3,13 3,21
Fordøjelig råprotein (g/FE) 45 46 41

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 28 59 29 26
Slætdato 25/09 21/09 24/09 24/09
Tørstofindhold (g/kg) 347 339 335 317
Aske (g/kg TS) 29 29 30 32
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,5 78,2 78,4 78,9
Råprotein (g/kg TS) 76 76 75 77
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 470 504 494 493
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 54 60 56 51
NDF (g/kg TS) 348 357 351 367
FK NDF (%) 67,3 64,9 64,7 67,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 162 178 178 160
Stivelse (g/kg TS) 326 312 314 294
Sukker (g/kg TS) 13 15 19 16
pH 3,9 3,9 4,0 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 49 49 44 47
Eddikesyre (g/kg TS) 12 13 12 13
Tyggetid (Min./kg TS) 42 43 43 44
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,39 0,40 0,40 0,41
AAT20 (g/kg TS) 87 85 86 86
PBV20 (g/kg TS) -61 -58 -60 -58
NEL20 (MJ/kg TS) 6,46 6,35 6,35 6,37
Kg tørstof pr. FEN 1,15 1,17 1,17 1,17
Kg pr. FEN 3,33 3,49 3,54 3,72
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,06 1,09 1,09 1,08
Kg pr. FE 3,08 3,24 3,28 3,46
Fordøjelig råprotein (g/FE) 43 44 43 45

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

FK-
NDF

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Atrium 2 339 79 336 73,6 312 23 82,2 6,75
Augustus KWS 2 361 76 354 70,2 344 10 80,3 6,62
Autens KWS 1 342 80 349 64,8 355 13 78,6 6,49
Emmerson 1 283 88 380 68,6 248 10 78,6 6,24
LG30209 1 376 71 372 69,2 298 10 79,4 6,34
Sortsblanding 1 343 76 353 70,0 312 10 80,3 6,42
Wizard 1 342 76 360 67,7 323 10 79,1 6,39

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Stivelse (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 15-10-2019 Oprettet: 06-10-2019 Revideret: 15-10-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

HusdyrInnovation, Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
15.10.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
15.10.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
15.10.19
Kløvergræsensilage 2019, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
15.10.19
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
15.10.19