Feedback Form

  

Oprettet: 01-06-2019
Revideret: 19-09-2019

Grovfoder 2019

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Grovfoderanalyserne er delt op efter, om de er fra en konventionel eller økologisk bedrift. En afgrøde kommer på listen, når der er analyseret mere end 20 prøver. For at se flere detaljer vedr. beregningen af landsgennemsnittene, så klik her

Hvis man ønsker at se en detaljeret opgørelse for de enkelte afgrøder, kan man klikke på den enkelte afgrøde. Man kan f.eks. se proteinindhold, mineralindhold og sortsgennemsnit. For græsensilage og kløvergræsensilage er det også muligt at se en sammenligning mellem slæt ved at klikke på overskriften.

Fodermiddel

Antal analyser

Tørstof g/kg

NEL20 kg TS
(MJ/kg TS)

Græs
Kløvergræsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt konventionel 1180 333 6,32
Kløvergræsensilage 2. slæt konventionel 774 374 6,04
Kløvergræsensilage 3. slæt konventionel 368 398 5,90
Kløvergræsensilage 4. slæt konventionel 41 374 5,87
Kløvergræsensilage økologisk , klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt økologisk 319 354 6,30
Kløvergræsensilage 2. slæt økologisk 226 392 5,85
Kløvergræsensilage 3. slæt økologisk 121 377 5,61
Kløvergræsensilage 4. slæt økologisk 21 349 5,66
Græsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Græsensilage 1. slæt konventionel 261 374 5,88
Græsensilage 2. slæt konventionel 185 386 5,87
Græsensilage 3. slæt konventionel 68 414 5,78
Græsensilage 1. slæt økologisk 24 343 5,89
Hø konventionel 34 734 4,60
Helsæd
Grønbygensilage konventionel 79 276 5,69
Byghelsæd konventionel 146 381 5,41
Byghelsæd økologisk 72 388 5,28
Bygærtehelsæd konventionel 40 360 5,53
Bygærtehelsæd økologisk 55 374 5,41
Hvedehelsæd konventionel 31 388 5,80
Grønrug, ensilage konventionel 26 289 6,18
Ærtehelsæd, ensilage økologisk 47 334 5,49
Sidst bekræftet: 19-09-2019 Oprettet: 01-06-2019 Revideret: 19-09-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

HusdyrInnovation, Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
19.09.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
19.09.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
19.09.19
Kløvergræsensilage 2019, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
19.09.19
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
19.09.19