Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 03-04-2015

Landmand.dk - kvæg 

Oprettet: 03-04-2013

Kombinationen AMS og afgræsning skal gøres nemmere

Stort europæisk projekt skal styrke kombinationen af robotmalkning og afgræsning. Projektet har fået navnet AUTOGRASSMILK.


Kombinationen af AMS og afgræsning kan være en udfordring. Det skal et nyt stort europæisk projekt nu råde bod på.

Flere end 10.000 kvægbrug i EU har efterhånden etableret automatisk malkesystem i form af malkerobotter. Og systemet bliver stadigt mere almindeligt i den europæiske mælkesektor. Blandt andet fordi det kan bidrage til at forbedre koens livskvalitet, og fordi der er mindre fysisk arbejde og færre arbejdsomkostninger forbundet med det. Samtidigt er der en generel tendens til, at antallet af køer på græs bliver mindre – ikke mindst i AMS-systemer, hvor afgræsning er en ekstra udfordring. Og det betyder økonomisk tab af det potentiale, der er ved afgræsning. 

Derfor har et konsortium af rådgivningsinstitutioner, landmænd og forskningsinstitutioner i Europa netop iværksat et stort forskningsprojekt for at finde den bedste kombination af automatisk malkning og afgræsning. Projektet er døbt AUTOGRASSMILK. 

Formålet med AUTOGRASSMILK er at udvikle og implementere bæredygtige produktionssystemer, som kombinerer afgræsning af malkekøer med AMS, og som er anvendelige under de forskellige produktionsforhold i Europas regioner. 

AUTOGRASSMILK, der løber over tre år, har fem særlige fokuspunkter: 

  1. Udvikling af optimale fodringsstrategier, der kombinerer afgræsning med AMS under forskellige produktionsforhold i Europa.
  2. Optimering af kombinationen af AMS med afgræsning ved brug af nye afgræsningsteknologier og ny AMS teknologi.
  3. Styrkelse af bæredygtigheden af afgræsning og AMS teknologier.
  4. Udvikling af metoder som kan optimere den økonomiske effektivitet ved kombinationen af afgræsning og AMS.
  5. Formidling af viden til slutbrugerne, så resultaterne let kan anvendes og tilpasses lokale forhold, for at styrke bedrifternes effektivitet. 

Fakta om projektet:
Deltagerne i projektet er: 

  • Faglige organisationer der repræsenterer mælkeproducenter (SME-AG´s) i Danmark (Videncentret for Landbrug), Irland, Sverige, Holland, Frankrig og Belgien.
  • To mælkeproducenter, en i Irland og en i Danmark, og fire til seks referenceejendomme med AMS i hvert land.
  • Forskningsinstitutioner I Danmark (Aarhus Universitet), Irland, Sverige, Holland, Frankrig og Belgien.

AUTOGRASSMILK finansieres af EU med 23 millioner kroner. 

Formidling af projektets resultater vil ske på www.AUTOGRASSMILK.eu

Læs mere om projektet her 

 

Landmandsportalen Landmand.dk

Gå til Landmand.dk
Sidst bekræftet: 03-04-2013 Oprettet: 03-04-2013 Revideret: 03-04-2013

Forfatter

Kvæg
Ole Kristensen

Af samme forfatter

Nye muligheder for tæt opfølgning på produktionen
Tæt på din økonomi - Fagmagasinet Kvæg - Jan. 2013
25.01.13