Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 12-12-2014

Korrekt dimensionering af vandforsyning til malkekvæg

I en besætning med 425 køer er en vandforsyning på mindst 42,5 liter pr. minut det optimale. Det er konklusionen på en FarmTest, hvor vandforsyningen er blevet testet i fire malkekvægsbesætninger.


Drikkevandskar placeret over repos, så køerne ikke gøder i karret.

Tilstrækkeligt med vand til malkekøerne er afgørende for både velfærd, ydelse og sundhed. Derfor er det vigtigt, at der er den rette dimensionering af vandforsyningsanlægget, så der ikke opstår vandmangel ved spidsbelastninger. Det kan f.eks. være lige efter malkning, eller når malkeanlægget forbruger vand til vask, hvilket for ejendomme med malkerobotter, kan ske flere gange i døgnet. I Danmark har malkekøer typisk behov for 90-150 liter vand pr. døgn. Den daglige vandoptagelse afhænger af lufttemperatur, mælkeydelse og fodring. Fodermidler med et højt vandindhold nedsætter behovet for drikkevand.

Vandflow altid mindst 20 liter pr. minut
Med henblik på korrekt dimensionering af vandforsyningen har VFL, Kvæg foretaget en FarmTest i fire malkekvægsbesætninger. Konklusionen på testen er, at der pr. malkeko skal være et teoretisk vandflow på 0,1 liter pr. minut. Da køer har en meget individuel drikkehastighed, varierende fra 5 til 20 liter pr. minut, vil det som regel være hensigtsmæssigt at sikre minimum 20 liter pr. minut.

Drikkekar frem for drikkekopper
Generelt anbefales drikkekar frem for drikkekopper, fordi drikkekar bedst tilgodeser koens naturlige drikkeadfærd. Endvidere bør drikkekarrene placeres over en repos, så risikoen for gødning og urin i vandet er minimal. Det er vigtigt ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt, men betyder også, at der ikke et større vandforbrug til hyppigere rengøring pga. gødningsforurening af vandet. Endvidere indeholder drikkekar en vis bufferkapacitet.

Læs mere her 

 

Vær opmærksom på regel vedr. vandkar jævnfør
Lov om hold af malkekvæg 
 

  • Der skal pr. 1. juli 2012 være fri adgang til vand fra vandspejl. Ved brug af drikkekar må der højst være 10 køer pr. meter drikkekar
  • For bedrifter etableret før 1. juli 2010, gælder reglen pr. 1. juli 2024.  
 

 

 

Sidst bekræftet: 28-11-2018 Oprettet: 12-12-2014 Revideret: 12-12-2014

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 10 - 2020
Læs om: Sænkede sin kodøedelighed fra skyhøj; Gode erfaringer med par og gruppevis opstaldning; Stram op på antibiotika rut...
15.05.20
Sænkede sin kodødelighed fra skyhøj: Tag én ting ad gangen
Hvor skal man begynde, når man overtager en bedrift med høj kodødelighed? Mælkeproducent Anders Ring har lært at vælge sine...
15.05.20
Kvægnyt nr. 9 - 2020
Læs om: Pas særligt godt på ældre køer i sommerhalvåret; Angus er et godt alternativ ved krydsning; Effekt af gylle bragt u...
01.05.20
Kvægnyt nr. 8 - 2020
Læs om: ”Vi vil skabe den arbejdsplads, vi gerne selv ville være på”; Sæt fokus på kodødeligheden – og hav modet til at tag...
17.04.20
Sæt fokus på kodødeligheden – og hav modet til at tage snakken
Vi skal alle have fokus på at sænke kodødeligheden – og turde tale åbent om det, selvom det er følsomt, lyder opfordringen ...
17.04.20