Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 26-06-2015

Ludbehandlet kernemajs er et godt alternativ til crimpning og valsning

Analyser viser høj fordøjelighed af ludbehandlet kernemajs. Det gør ludbehandlet kernemajs til et interessant alternativ til crimpning og valsning.


Blanding af majs, NaOH og vand i vertikalblander.

Ludbehandling af kernemajs kan være et godt alternativ til crimpning eller valsning, fordi mange malkekvægbedrifter i forvejen ludbehandler korn, men ikke har faciliteter til crimpning eller valsning. Den store partikelstørrelse i majs og den specielle struktur af majsstivelse har imidlertid givet usikkerhed om stivelsesfordøjeligheden, da det er velkendt, at utilstrækkelig formaling af tør kernemajs reducerer fordøjeligheden. SEGES har derfor undersøgt totalfordøjeligheden af stivelse i rationer med ludbehandlet majs i to østjyske malkekvægbesætninger.

Fremstilling af ludbehandlet kernemajs
Kernemajsen, som blev anvendt i undersøgelsen var hjemmeavlet og blev ludbehandlet kort efter høst. Vandindholdet i kernemajsen var i begge besætninger omkring 30 pct. Ludmajsen blev fremstillet efter SEGES’ retningslinjer for fremstilling af ludkorn, idet målet for iblanding af NaOH var henholdsvis 4 og 5 pct. I begge besætninger blev blandingen læsset af på en udendørs betonplads. Derefter blev det jævnet ud i et lag på 30-50 cm, hvor det kunne køle af. Efter to dage blev det kørt sammen igen og lagt under tag, så det ikke blev udsat for nedbør.  

Udfodring
I begge besætninger blev der fodret med ludbehandlet hvede og/eller ludbehandlet rug forud for fodring med ludbehandlet kernemajs. Ludbehandlet majs erstattede i de to besætninger herefter ca. 0,9 kg tørstof af henholdsvis ludbehandlet rug og ludbehandlet hvede. Samtidig skete der en reduktion i majsensilagen i begge besætninger. 

Højt stivelsesindhold i rationerne
For begge besætninger blev der undersøgt prøver af hhv. TMR-blandingen i forbindelse med udfodring samt af gødning. Efterfølgende beregninger viste en fordøjelighed af stivelse i ludbehandlet kernemajs på henholdsvis ca. 93 og 98 pct. Det resultat tyder på, at der kan opnås en høj stivelsesfordøjelighed af ludbehandlet kernemajs med den anvendte mængde NaOH på 4,2 og 4,9 pct., når de generelle retningslinjer for ludbehandling og vandtilsætning følges. 

Læs mere her 

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk
Sidst bekræftet: 24-06-2016 Oprettet: 26-06-2015 Revideret: 26-06-2015

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

Sundhed og produktion


Martin Øvli Kristensen


Af samme forfatter

Test af magnetløsninger i fuldfoderblandere fra Kongskilde (JF-Stoll), Kuhn og Strautmann
Undersøgelsen viste meget store forskelle på effektiviteten af forskellige foderblanderes magnet-løsninger på tilbageholdel...
27.03.20
Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
09.02.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
09.02.20
Grovfoder 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2019.
09.02.20
Kløvergræsensilage 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2019.
09.02.20