Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 29-06-2015

For lang fortørring øger risikoen for tab i ensilagen

Dagene er lange, og temperaturen stigende. Derfor kan fortørringen gå langt hurtigere end forventet. Og bliver græsset for tørt, går det ud over ensilagens kvalitet.


Det kræver stor præcision at opnå den korrekte tørstofprocent. Foto: Peter Hvid, SEGES

”Høstarbejdet med 2. slæt græs er i fuld gang, og jeg har set nogle eksempler på, at det er gået helt galt med fortørringen den seneste uge,” fortæller konsulent Peter Hvid, SEGES og henviser til, at det skårlagte græs i nogle tilfælde har ligget for længe til fortørring.

”Jeg har oplevet flere landmænd, som har glemt at tage højde for, at dagene lige nu er meget lange, og at temperaturen trods alt er stigende. Derfor har de ladet græsset ligge for længe, inden det blev snittet, og så ryger tørstofprocenten op over de 37,” fortæller han. Fortørring til et niveau på 32 til 37 pct. tørstof er ifølge Peter Hvid meget vigtig for både ensilagekvaliteten, foderværdien og foderoptagelsen. Derudover bevarer en hurtig fortørring en større mængde sukker i afgrøden. Sukker er næring til mælkesyrebakterierne, så ensileringsprocessen kan ske hurtigt og effektivt.

”Det vi ønsker er en hurtig fortørring, og at græsset bliver tilstrækkeligt tørt. Men det må heller ikke blive FOR tørt, fordi det øger risikoen for tab, dels på marken og dels i siloen i forbindelse med udtagning,” forklarer Peter Hvid. En beholdning med for stort tørstofindhold, bliver nemlig mere porøs, hvilket giver mere plads til luft og ilt inde i stakken mellem ensilagepartiklerne, og derved stiger potentialet for vækst af aerobe mikroorganismer med tab til følge.

Brug fortørringsprognosen
For at sikre sig en optimal fortørring anbefaler Peter Hvid derfor, at man bruger fortørringsprognosen. Prognosen tager udgangspunkt i vejrdata for det område marken ligger i, græsblanding, skårtype, forventet kg. tørstof pr. ha. og skårlægningstidspunkt.
”Det kan f.eks. betyde, at sammenrivning til brede skår skal ske allerede få timer efter skårlægning, hvorefter man så har et døgn til at få finsnittet græsset,” fortæller Peter Hvid. Indtastning i fortørringsprognosen tager maks. to minutter, men kan altså have afgørende betydning for ens vinterfodring. Du finder fortørringsprognosen her

Eksempel på indtastning i fortørringsprognosen:

 

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk

Sidst bekræftet: 27-06-2017 Oprettet: 29-06-2015 Revideret: 29-06-2015

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 11 - 2020
Læs om: Sådan får I tid til den ekstra indsats; En ko knokler lige så hårdt som en Tour de France-rytter; Overskuelighed ge...
29.05.20
Kvægnyt nr. 10 - 2020
Læs om: Sænkede sin kodøedelighed fra skyhøj; Gode erfaringer med par og gruppevis opstaldning; Stram op på antibiotika rut...
15.05.20
Sænkede sin kodødelighed fra skyhøj: Tag én ting ad gangen
Hvor skal man begynde, når man overtager en bedrift med høj kodødelighed? Mælkeproducent Anders Ring har lært at vælge sine...
15.05.20
Kvægnyt nr. 9 - 2020
Læs om: Pas særligt godt på ældre køer i sommerhalvåret; Angus er et godt alternativ ved krydsning; Effekt af gylle bragt u...
01.05.20
Kvægnyt nr. 8 - 2020
Læs om: ”Vi vil skabe den arbejdsplads, vi gerne selv ville være på”; Sæt fokus på kodødeligheden – og hav modet til at tag...
17.04.20