Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 24-08-2016

Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 25-08-2015

AMS-bedrifter i Holland og Frankrig har økonomisk fordel af afgræsning

I Frankrig og Holland er økonomien på AMS-bedrifter med afgræsning bedre end på bedrifter uden afgræsning. I Danmark kan man ikke påvise en forskel.


Undersøgelsen for de danske AMS-bedrifter viste en tendens til, at bedrifterne med afgræsning generelt havde billigere indkøbt foder.

I EU-Projektet AUTOGRASSMILK har man undersøgt totaløkonomien for AMS-bedrifter med og uden afgræsning i hhv. Holland, Frankrig og Danmark. Tallene kan ikke sammenlignes direkte på tværs af de tre lande, men de kan bruges til sammenligning af AMS-bedrifter med og uden afgræsning i det enkelte land. 

Frankrig
Resultaterne fra undersøgelsen viser, at den gennemsnitlige profit i Frankrig var højere for gruppen med afgræsning. Det skyldes lavere foderomkostninger og højere indtægter fra mælkeproduktionen. Lavere kapacitetsudnyttelse af robotterne trækker dog i den anden retning. Undersøgelsen af de franske producenter konkluderer også, at jo mere afgræsning, jo højere profit. Det er tilfældet både pr. 1.000 liter mælk og pr. årsværk. 

Holland
Også i Holland var der en positiv effekt ved afgræsning. Effekten var dog aftagende med bedriftsstørrelsen. Den positive effekt ved at afgræsse var dog mindre i forhold til bedrifter med malkestald og afgræsning.  

Danmark
I Danmark kunne der ikke konstateres nogen forskel i de økonomiske nøgletal med hensyn til, om
bedrifterne afgræssede eller ej. Inden for begge grupper var der stor spredning i fremstillingspri
serne for et kg mælk. Der var dog en tendens til, at bedrifter med afgræsning generelt havde
billigere indkøbt foder.   

Læs mere her

 

Landmandsportalen Landmand.dk

Sidst bekræftet: 25-08-2015 Oprettet: 25-08-2015 Revideret: 25-08-2015

Forfatter

Kvæg
Jannik Toft Andersen

Specialkonsulent

Frank W. Oudshoorn

Økologisk Planteteam


Af samme forfatter

Klima - det kan du gøre som økolog
Her kan du finde viden om, hvad du som økolog kan gøre for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
18.06.19
Få bæredygtigheden på din bedrift analyseret med RISE
En RISE-analyse munder ud i en uddybende rapport og en handlingsplan for øget bæredygtighed, som du som landmand har fuld r...
11.06.19
Kontaktoplysninger på RISE bæredygtighedskonsulenter
Her finder du kontaktoplysninger på de certificerede RISE-konsulenter, som kan vurderer bæredygtigheden på din landbrugsbed...
24.04.19
Landmænds erfaringer med RISE
Se, hør og læs om, hvad andre landmænd har fået ud af en bæredygtighedsanalyse med RISE.
10.01.19
Specifikke bæredygtighedsindikatorer varierer meget fra bedrift til bedrift
Samtidig er det ikke givet, at det der virker på én bedrift har samme effekt på en anden bedrift.
08.01.19