Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 17-03-2016

Fejl du ikke ved du laver slår kalvene ihjel

FarmTest viser utilstrækkelig vask og desinfektion i kvæg- og kalvestalde. Læs her hvor det går galt, og hvad der skal til for at rengøringen har effekt.

Varmt vand er godt, men ikke nok. Vask med sæbe hjælper, men er heller ikke tilstrækkeligt. Der skal suppleres med desinfektionsmidler – og det skal være de rigtige. I en FarmTest har SEGES besøgt en række bedrifter, hvor det viser sig, at viljen til rengøring og desinfektion er til stede. Men den nødvendige viden om, hvilke midler, som virker bedst, og hvordan midlerne anvendes korrekt, mangler.

”Det er faktisk ikke fordi, der ikke gøres en indsats. Der bruges ofte både tid og energi på rengøring og desinfektion ude på bedrifterne. Så meget mere ærgerligt er det jo, at resultatet, ikke er derefter, men at fx mælketaxaer til kalvene er bakteriebomber,” fortæller Anne Holm, SEGES. Hun understreger derfor, at korrekt rengøring og desinfektion - helt firkantet - kan redde kalve.
”I FarmTesten foretog vi såkaldte renhedstests. Blandt andet af en mælketaxa, som blev spulet dagligt med varmt og vasket med sæbe en gang månedligt. Ved målemetoden, som vi bruger, er et tal under 10.000 rent. Resultaterne af renhedstesten fra mælketaxaen to forskellige steder viste imidlertid hhv. 800.000 og 550.000,” fortæller Anne Holm.

Sæben løsner og fjerner skidtet
Mange af bedrifterne i FarmTesten brugte udelukkende vand til rengøring af fx skåle, råmælksudstyr, kalvehytter osv. Men vand gør iflg. Anne Holm ikke tingene rene – heller ikke selvom det er varmt vand. Derfor skal man bruge sæbe. Sæben løsner støv og skidt og ’pakker det ind’, så det fjernes med vaskevandet. Det nedsætter dermed også arbejdstiden til at løsne skidtet. Det anbefales at bruge basisk sæbe med en pH mellem 9 og 11. Ved køb af sæbe er det desuden vigtigt at tjekke, at sæben indeholder ’tensider’ eller ’overfladeaktive stoffer’.

Desinfektion kræver sæbevask først
Ved rengøring med sæbe fjerner man kun 90 pct. af smitten, og bakterierne slås ikke ihjel. Derfor er den efterfølgende desinfektion nødvendig for at opnå fuld effekt af rengøringen. MEN – hvis man ikke først har vasket med sæbe, er det nytteløst at desinficere, fordi alle desinfektionsmidler bliver ødelagt af organisk materiale som f.eks. gødning, foderrester og halm.
”På de fleste af bedrifterne i FarmTesten brugte de netop desinfektion uden forudgående vask med sæbe. Men skidtet ’æder’ desinfektionsmidlet, så virkningen af det er meget begrænset,” fortæller Anne Holm. Med andre ord er brug af desinfektionsmiddel efter skylning eller iblødsætning slet ikke nok. Udbyttet i forhold til indsatsen er alt for lille.

Brug det rigtige middel
Ydermere er det også vigtigt at vælge det rigtige middel. Mange af besætningerne i FarmTesten vaskede og desinficerede kalveudstyr og inventar med midler, som var beregnet til desinfektion af malkeanlæg.
”Men disse midler er ikke skummende, fordi de skal anvendes i røranlæg. Derfor indeholder de ikke overfladeaktive stoffer (tensider), som lige netop er de stoffer, som der er behov for til kalveudstyr og inventar,” fortæller Anne Holm.

Få en gratis guide
Du kan læse mere og blive klogere på rengøring og desinfektion i FarmTesten ’Rengøring og desinfektion i kvægstalde’. Vær opmærksom på, at der bagerst i testen er en praktisk guide med helt konkrete anvisninger på vask og desinfektion af forskelligt udstyr – bl.a. råmælksudstyr, skåle til mælkefodring og kalvebokse. 

 

Sådan skal du ikke gøre

  • Udelukkende vask med varmt vand
  • Skylning eller iblødsætning og efterfølgende desinfektion med fx Virkon S eller klorvand (klortabletter)
  • Direkte iblødsætning af råmælksudstyr i klorvand og efterfølgende afskylning med varmt vand
  • Råmælksudstyr i balje med Virkon S til næste brug og afskylning med vand inden brug.

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk
Sidst bekræftet: 03-03-2020 Oprettet: 17-03-2016 Revideret: 17-03-2016

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 11 - 2020
Læs om: Sådan får I tid til den ekstra indsats; En ko knokler lige så hårdt som en Tour de France-rytter; Overskuelighed ge...
29.05.20
Kvægnyt nr. 10 - 2020
Læs om: Sænkede sin kodøedelighed fra skyhøj; Gode erfaringer med par og gruppevis opstaldning; Stram op på antibiotika rut...
15.05.20
Sænkede sin kodødelighed fra skyhøj: Tag én ting ad gangen
Hvor skal man begynde, når man overtager en bedrift med høj kodødelighed? Mælkeproducent Anders Ring har lært at vælge sine...
15.05.20
Kvægnyt nr. 9 - 2020
Læs om: Pas særligt godt på ældre køer i sommerhalvåret; Angus er et godt alternativ ved krydsning; Effekt af gylle bragt u...
01.05.20
Kvægnyt nr. 8 - 2020
Læs om: ”Vi vil skabe den arbejdsplads, vi gerne selv ville være på”; Sæt fokus på kodødeligheden – og hav modet til at tag...
17.04.20