Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-08-2018

  

Oprettet: 08-01-2018

Jerseykøer elsker fedt og græs

Foreløbige resultater tyder på, at foderfedt og græs har en gavnlig effekt på atypisk mælkefeber i jerseybesætninger.


19 besætninger har deltaget i undersøgelsen af atypisk mælkefeber i jerseybesætninger.

Atypisk mælkefeber er en lidelse, hvor køer rammes af mælkefeber i etableret laktation, og lidelsen rammer særligt jerseykøer.

SEGES har netop gennemført en undersøgelse, hvis formål var at teste, hvilken indflydelse foderets calciumindhold og anvendelse af koralalgekalk, som supplement til foderkridt, har på forekomst af atypisk mælkefeber. Da atypisk mælkefeber kun i meget ringe grad er beskrevet i litteraturen var det også et formål med undersøgelsen at forsøge at identificere faktorer omkring fodring og fodringsmanagement af betydning for forekomsten af atypisk mælkefeber se beskrivelse af undersøgelsen her.

Foreløbigt resultat overrasker

19 besætninger gennemførte undersøgelsen. Der blev ikke fundet nogen effekt af hverken planlagt calciumindhold i foderet eller tildeling af koralalgekalk. Ved opgørelse af forekomst af atypisk mælkefeber på besætningsniveau var der dog indikationer på, at foderrationens sammensætning havde betydning. I de besætninger, som indgik i undersøgelsen, og hvor der under projektets gennemførelse blev registreret tilfælde af atypisk mælkefeber (13 ud af 19 besætninger), blev det ved analyse af fuldfoder (TMR eller PMR) fundet, at markører for tilsætning af foderfedt og stigende indhold af græs i foderet var relateret til nedsat hyppighed af atypisk mælkefeber.

Den endelige opgørelse af undersøgelsen præsenteres på KvægKongressen den 27. februar i Herning.

Se Kvægkongressens hjemmeside her

Sidst bekræftet: 08-01-2018 Oprettet: 08-01-2018 Revideret: 08-01-2018

Forfatter

Kvæg
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Stort potentiale i fasefodring af goldkøer
Fasefodring af goldkøer rummer potentialet til et løft af dansk mælkeproduktion. De første erfaringer med goldkoensilage ti...
21.09.18
Lav præcision af tørstofbestemmelser med Krone in-line NIR monteret på Krone finsnittere
Valideringen af Krone NIR viste, at NIR løsningen havde så lav præcision, at den vurderes som uegnet til bestemmelse af tør...
29.08.18
Film: NIR-måling bestemmer afgrødens tørstofindhold mens den høstes
SEGES undersøger NIR på finsnittere: kan man måle tørstof med tilstrækkelig præcision allerede mens der høstes – de første ...
18.06.18
Udvikling af prøveopsamlingsmetode og test af in-line NIR på finsnitter
Undersøgelse bekræfter, at der er et lovende potentiale for øget præcision af udbyttemåling gennem anvendelse af in-line NI...
18.06.18
Tilsætning af natriumbikarbonat og propionsyre i ensilagebaserede rationer ophæver ikke hinandens virkning
Tilsætning af natriumbikarbonat og propionsyre i ensilagebaserede rationer ophæver ikke hinandens virkning
11.06.18
Promilleafgiftsfonden