Feedback Form

  

Oprettet: 08-01-2018

Jerseykøer elsker fedt og græs

Foreløbige resultater tyder på, at foderfedt og græs har en gavnlig effekt på atypisk mælkefeber i jerseybesætninger.


19 besætninger har deltaget i undersøgelsen af atypisk mælkefeber i jerseybesætninger.

Atypisk mælkefeber er en lidelse, hvor køer rammes af mælkefeber i etableret laktation, og lidelsen rammer særligt jerseykøer.

SEGES har netop gennemført en undersøgelse, hvis formål var at teste, hvilken indflydelse foderets calciumindhold og anvendelse af koralalgekalk, som supplement til foderkridt, har på forekomst af atypisk mælkefeber. Da atypisk mælkefeber kun i meget ringe grad er beskrevet i litteraturen var det også et formål med undersøgelsen at forsøge at identificere faktorer omkring fodring og fodringsmanagement af betydning for forekomsten af atypisk mælkefeber se beskrivelse af undersøgelsen her.

Foreløbigt resultat overrasker

19 besætninger gennemførte undersøgelsen. Der blev ikke fundet nogen effekt af hverken planlagt calciumindhold i foderet eller tildeling af koralalgekalk. Ved opgørelse af forekomst af atypisk mælkefeber på besætningsniveau var der dog indikationer på, at foderrationens sammensætning havde betydning. I de besætninger, som indgik i undersøgelsen, og hvor der under projektets gennemførelse blev registreret tilfælde af atypisk mælkefeber (13 ud af 19 besætninger), blev det ved analyse af fuldfoder (TMR eller PMR) fundet, at markører for tilsætning af foderfedt og stigende indhold af græs i foderet var relateret til nedsat hyppighed af atypisk mælkefeber.

Den endelige opgørelse af undersøgelsen præsenteres på KvægKongressen den 27. februar i Herning.

Se Kvægkongressens hjemmeside her

Sidst bekræftet: 08-01-2018 Oprettet: 08-01-2018 Revideret: 08-01-2018

Forfatter

Kvæg
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Undgå fejlvurdering af tørstofindhold i frisk kartoffelpulp
Kartoffelpulp er i en række tilfælde fejlagtigt blevet markedsført med overvurderet tørstofindhold
24.02.18
Undersøgelse af slid på fuldfoderblandere
Undersøgelse af slid på forskellige typer af fuldfoderblandere viste mindst slid på vertikale blandere med en rustfri stål...
23.02.18
Effekt af høsttidspunkt på in vitro opløselighed af NDF i kolbe og stængelfraktioner fra helsædsmajs
In vitro opløseligheden af NDF fraktionen fra majs var ikke påvirket af høsttidspunkt, men der blev fundet væsentlige forsk...
15.12.17
NIR screening af kraftfoder og råvaremix 2017
Opgørelsen viser resultater for screening af kvægfoder ved Kvægbrugets ForsøgsLabora-torium (KFL), SEGES i 2017.
14.12.17
Validering af kalibreringer for sojaskrå og sojakage – Bruker MPA FT-NIR
Prøver neddeles til prøvestørrelse på ca. 100 g med spalteneddeler, formales på Cyclotec 1093 og scannes i kvartsprøvekoppe...
06.12.17
Promilleafgiftsfonden