Oprettet: 24-03-2017

Kapacitet i malkestalden er mere end størrelse

Nye malkerutiner og dyreflow betyder mere for hastigheden, end mange tror. Derfor er to malkere ikke dobbelt så effektive som en.

Specialkonsulent Helge Kromann, SEGES, oplever jævnligt, at mælkeproducenter, der etablerer et nyt og større malkecenter, ikke kan malke det antal køer i timen i det nye anlæg, som de forventer. To malkere er nemlig ikke dobbelt så effektive som en. Udover den tid, der går til faglig sparring, vil man også have andre rutiner, der medfører lidt mere spildtid, når man er flere malkere.

Som hovedregel kan en mand malke 90 køer i timen, to mand kan malke 80 køer pr. mand i timen, mens tre mand og derover kan malke 70 køer pr. mand i timen, oplyser Helge Kromann.

Dyreflow betyder meget for kapaciteten i malkestalden

Bygningskonsulent Robert Pedersen, BK-Nord, gør opmærksom på, at det er afgørende at få skabt en god kapacitet i sit nye malkecenter, og at mange tillægger malkecenterets størrelse for stor betydning i den forbindelse.

”Malkecenterets størrelse handler mere om, hvor mange malkere man vil have i gang ad gangen, og hvilken malkerutine man bruger,” siger Robert Pedersen.

Hans erfaring er, at mange undervurderer betydningen af, hvor hurtigt dyrene kommer ind og ud af malkecentret.

”Opsamlingsplads og drivgangene skal være indrettet hensigtsmæssigt. For eksempel betyder det meget, om man kan undgå skarpe sving og inventardele, der rammer ømskindede hoftehjørner. Montér i stedet glatte rør, der glider imod lår og mave. Og vær opmærksom på ens lysmængde for køerne før, under og efter malkning,” lyder de konkrete råd fra Robert Pedersen.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 6, 2017.

Sidst bekræftet: 22-03-2020 Oprettet: 24-03-2017 Revideret: 24-03-2017

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 11 - 2020
Læs om: Sådan får I tid til den ekstra indsats; En ko knokler lige så hårdt som en Tour de France-rytter; Overskuelighed ge...
29.05.20
Kvægnyt nr. 10 - 2020
Læs om: Sænkede sin kodøedelighed fra skyhøj; Gode erfaringer med par og gruppevis opstaldning; Stram op på antibiotika rut...
15.05.20
Kvægnyt nr. 9 - 2020
Læs om: Pas særligt godt på ældre køer i sommerhalvåret; Angus er et godt alternativ ved krydsning; Effekt af gylle bragt u...
01.05.20
Faglige input fra slagtekalveproducenten giver mælkeproducenter stor værdi
Vi sikrer forretningen og får faglige input, fortæller to mælkeproducenter om leverandørmøder hos deres aftager af tyrekalv...
01.05.20
Kvægnyt nr. 8 - 2020
Læs om: ”Vi vil skabe den arbejdsplads, vi gerne selv ville være på”; Sæt fokus på kodødeligheden – og hav modet til at tag...
17.04.20