Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-08-2016

Økonomi 

Oprettet: 10-08-2009

Projektet Helhedsorienteret risikostyring
Projektet Helhedsorienteret risikostyring blev påbegyndt primo 2009 og forventes fortsat i 2010 og 2011. Formålet med projektet er at udvikle rådgivningskoncepter - værktøjer og rådgivningsmetoder - som giver landmanden overblik over egne risici og håndteringen heraf.


De færreste landmænd har en systematisk oversigt over bedriftens risici. Det er af væsentlig betydning at sikre landmanden overblik over de vigtigste risici inden for eksempelvis finansiering, afsætning og produktion, konsekvenserne heraf og eventuel mulighed for afdækning. I projektet fokuseres der på overordnet risikostyring, risikoprofil, finansielle simuleringsværktøjer, ulykke/invaliditet, håndtering af krise, når skaden er sket etc. Det giver landmanden og hans familie et nyt og særdeles relevant beslutningsgrundlag for håndtering af de kortlagte risici, og hvordan de spiller sammen. De betydelige udsving i priser og rente/valuta understreger vigtigheden af fokus på en helhedsbetragtning med en tværfaglig tilgang.

Projektet er baseret på et tæt samarbejde med fire centre og udvalgte landmænd, hvor de nye metoder og værktøjer afprøves og tilpasses løbende. Med henblik på at sikre den nyeste viden inddrages KU-Life og erfaringer fra andre erhverv og udlandet i udviklingen af rådgivning til landmanden.

I 2009 har fokus været på behovsafdækning og kortlægning af risikofaktorer på en landbrugsbedrift. I 2010 vil der fortsat være fokus herpå, men især på udvikling af værktøjer til vurdering og håndtering af risici.

Projektgruppe - Landscentret:
Erik Maegaard, Planteavl
Michael Friis Pedersen, Dansk Kvæg
Anders Hummelmose, Landbrug og Fødevarer, Dansk Svineproduktion
Lone Carlqvist, Økonomi
Karsten Bove, Udvikling
Torben Ulf Larsen, Økonomi, projektleder

Endvidere deltager fire centre i udviklingsarbejdet:
Agrovi - Niels Eghøj Nielsen
LandboSyd - Henrik Fogh Vester
Østdansk Landsbrugsrådgivning - Trine Lerskov
LRØ - Hans Fink

Styregruppen består af:
Direktør Knud Aage Hansen, Østdansk Landbrugsrådgivning
Direktør Gunnar Fink, LandboSyd
Direktør Niels Peter Ravnsborg, Agrovi
Vicedirektør Kim Ladekjær, LRØ
Afdelingsleder Stine Hjarnø Jørgensen, Landscentret
Afdelingsleder Susanne Clausen, Landscentret
Udviklingsdirektør Ivar Ravn, Landscentret
Direktør Hans Peter Bay, Landscentret

Sidst bekræftet: 04-08-2014 Oprettet: 10-08-2009 Revideret: 10-08-2009

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse

Af samme forfatter

Risikostyringshjulet. Præsentation og metodebeskrivelse
Risikostyringshjulet – få overblik og prioritering over samtlige risikofaktorer.
22.08.11
Øvrige værktøjer
Rådgivningsværktøjer og materialer.
16.05.11