Af samme forfatter
Hvordan kommer en ledergruppe til at fungere optimalt? Det kræver fokus på virksomheden og opgaverne, gruppens formål og udbytte samt deltagerne og mødestrukturen. Samtidig skal der være tillid og kontrol, konflikter skal håndteres, og viden skal deles.
Har du og dine medarbejdere de kompetencer, der skal til, for at få optimeringen til at lykkes? Har du et overblik over alle interessenter, og ved du, hvilke risici der kan vælte din forretningsudvikling? Det skal du have afklaret i denne fase.
Har du og dine medarbejdere de kompetencer, der skal til, for at få din forretningsidé til at lykkes? Har du et overblik over alle interessenter, og ved du, hvilke risici der kan vælte din forretningsudvikling? Det skal du have afklaret i denne fase.
Kan medarbejderne se meningen med deres arbejde? Trives de godt med deres arbejdsopgaver? Værktøjerne GROW og Medarbejderafklaring hjælper dig med at kommunikere med dine medarbejdere, så de udvikler sig. Det gør dig til en bedre leder for dine ansatte.
Står du i et vadested med din virksomhed? Passer organisationen ikke helt til den retning, du ser for dig? Via modellen ”Virksomhedens livscyklus” kan du spore dig ind på, om din landbrugsvirksomhed er tæt på at blive ramt af en krise.
God ledelse handler om at skabe Kurs, Koordinering og Commitment blandt medarbejderne. Er der enighed om retningen, er fordelingen af ansvar og roller i organisationen tydelig, og er medarbejderne motiverede, kommer resultaterne (næsten) af sig selv.
Har du brug for at styrke samarbejdet på tværs af din virksomhed ved at udvikle dine medarbejderes relationer og deres kommunikation om den daglige drift? Værktøjet Relationel Koordinering viser vejen og giver højere trivsel og større effektivitet.
Understøtter virksomhedskulturen din strategi? Ved hjælp af værktøjet ”Bedriftens kultur” kan du og din rådgiver spotte, om du er nødt til at ændre dit fokus i retning af enten delegering eller instruktion for at nå dine strategiske mål.
Med diagnosemodellen bliver du udfordret til at se på din virksomhed ude- og oppefra. Modellen hjælper dig med på et overordnet niveau at udpege vigtige informationer om, hvordan din landbrugsvirksomhed er skruet sammen organisatorisk.
Det kan være svært at finde ud af, hvordan man påbegynder arbejdet med strategisk ledelse. Men du kan tage udgangspunkt i tre områder: Afklaring, retning og handling. Herved sikrer du, at du kommer bredt omkring områder, der berører dit ledelsesarbejde.
De fire trin i værktøjet GROW hjælper dig til at holde dialogen med dine medarbejdere åben, nysgerrig og undersøgende. En sådan udviklende dialog sætter dine medarbejdere fri til at arbejde selvstændigt og vælge løsninger på egen hånd.
Vækst fører virksomheder ud i kriser. Den nuværende organisation kan ikke opsluge det stigende antal medarbejdere, som væksten fører med sig. Det giver en længere beslutningsproces, flere konflikter og et faldende overskud. Men en krise kan forhindres.
Vækst og udvikling skaber kriserne, og det er derfor farligt at springe en eller flere faser over. Virksomheden skal specialisere sig i løbet af hver fase. Det sker ikke i tilstrækkelig grad, hvis virksomheden ikke gennemgår alle faser.
Succesfulde ledelser arbejder sig typisk igennem ni trin for at sætte kurs, koordinering og commitment endnu bedre i spil i virksomheden. Ikke alle trin handler om forenkling, men alle trin har fokus på at håndtere kompleksitet og skabe KKC.
Tag temperaturen på, hvordan du udfører din ledelsesopgave i dag, ved at svare på nedenstående inspirationsspørgsmål. Tag din rådgiver med på råd.
Commitment handler om, i hvor høj grad medarbejdere og leder af virksomheden er villige til at indordne deres individuelle mål og interesser under virksomhedens fælles overordnede mål og interesser.
Når koordineringen af opgaverne lykkes, hænger medarbejdernes arbejde godt sammen med det arbejde, som andre medarbejdere i organisationen udfører. Tandhjulene griber ind i hinanden på den rigtige måde.
Når du og dine ledere lykkes med at sætte en fælles kurs, skaber I en fælles forståelse blandt medarbejderne af virksomhedens overordnede vision, mission, strategi, mål og metoder, og hvorfor den retning, I har udpeget, er vigtig.
Hvis kommunikationen halter, kan Relationel koordinering give værdifuldt input. Værktøjet er velegnet til bedrifter med flere afdelinger, sites eller produktionsgrene. Læs, hvordan en svinebedrift fik hjælp til at hanke op i sin kommunikation.
Brug nedenstående inspirationsspørgsmål til sammen med din rådgiver at måle graden af Relationel Koordinering i din landbrugsvirksomhed.
Se de samlede trumfkort på engelsk.
Se argumenter for at sætte fokus på målrettet rådgivning og projektledelse.
Øg værdien af rådgivning for dig selv og din kunde vha. få men effektive værktøjer.
Trumfkortene27.07.15
Få bedre resultater og effekt ved at spille disse otte kort.
Joker27.07.15
Opfølgning27.07.15
Se skabelon.
Spørgsmål27.07.15
Se eksempel.
Lyttekort27.07.15
Gamemaster27.07.15
Effektkort27.07.15
Se kompetencevurdering.
Se kompetencevurdering.
Kontrakt27.07.15
Spørgsmål24.07.15
Se trumfkort.
Opfølgning24.07.15
Se trumfkort.
Lytning24.07.15
Se trumfkort.
Kontrakt24.07.15
Se trumfkort.
Joker24.07.15
Se trumfkort.
Se trumfkort.
Gamemaster24.07.15
Se trumfkort.
Effektkort24.07.15
Se trumfkort.
Links23.07.15
Trumfkortene hviler på et solidt nationalt og internationalt teoretisk grundlag. Læs mere om teorien her på siden.
Få fælles forståelse for jeres mål - se hvordan du bruger Effektkortet.
Tjek op på resultater og brug erfaringen til evt. at lave nye tiltag.
Magasinet Trumf på rådgivningen, som udkom i starten af 2013, satte for alvor fokus på emnet rådgivningsmetode. Nu er opfølgeren kommet i form af bogen Trumf på rådgivningen – en teoribog. Den udkommer den 28. februar. Læs et uddrag af bogen.
Få fælles forståelse for jeres mål - se hvordan du bruger Effektkortet
Spot dine vigtigste interessenter og udarbejd den rette involveringsstrategi
Se udvidet skabelon
Se skabelon
Effektkortet25.10.13
Effektkortet er et procesværktøj, der kan sikre dig mest mulig effekt i udviklingen af enten dit projekt, din virksomhed eller dig selv.
I denne fase sammensættes pakken af værdiydelser i den rigtige rækkefølge afhængigt af kundens behov. Her handler det især om at præsentere en udviklingsproces, som gør kunden tryg, og som er konkurrencedygtig på kvalitet og pris.
Du har nu analyseret bedriften, og den endelige opgave skal defineres. Denne fase går derfor ud på at trække de relevante behov – skabt i analysefasen – frem og tilbyde en værdiskabende rådgivning som løsning.
I analysefasen afdækker du din kundes behov, udfordringer og potentialer ved at stille de rigtige spørgsmål, som udfordrer din kundes indsigt. De forskellige værtøjer giver hvert deres bud på at gribe denne proces an.
Telefonsalg skal sælge et møde med kunden, skaffe nye kunder, nye opgaver og skabe mersalg. Forberedelse og en systematisk tilgang til opgaven gør det muligt at gennemføre samtalerne professionelt og effektivt.
Når du kontakter en potentiel kunde, indeholder denne fase de værtøjer, du med fordel kan anvende for at optimere dine chancer for et potentielt salg
EFU-modellen24.10.13
EFU-modellen er en hjælp til at fokusere på din kundes behov og til at beskrive dit produkt eller din ydelse bedst muligt.
Elevatortale24.10.13
Elevatortalen er et værktøj, der giver dig 30 sekunder til at præsentere dig selv, din virksomhed eller dit produkt på en klar og præcis måde, så du sikrer, at dit budskab brænder igennem.
Før mødet24.10.13
Denne fase danner fundamentet for rådgivningsforløbets følgende faser. Her skaber du et grundlæggende kendskab til din kunde og den virksomhed, du står overfor, så du fremstår troværdig og præcis, når kunden kontaktes.
Værktøjskassen giver overblik over virksomhedsrådgiverens værktøjer i rådgivningens syv faser