Oprettet: 19-12-2019

Kursus i facilitering: Staldskoler med tydelige mål, ejerskab til handlinger og gode resultater

På dette kursus træner du rollen som facilitatoren, der bringer deltagernes viden og erfaring i spil. Du får værktøjer og metoder, som du kan tage hjem og bruge direkte i dine staldskoler og erfagrupper.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dyrlæger og fagkonsulenter med begrænset eller ingen erfaring i at lede staldskoler og erfagrupper.

Udbytte

Du bliver bevidst om at træde ind og ud af de to roller som hhv. ekspert og facilitator. Du får værktøjer og processer, som du kan bruge i din ledelse af staldskoler og erfagrupper. 

Kurset opfylder kravene, der stilles til facilitatorer i staldskoler i forbindelse med sundhedsrådgivningsaftaler i kvæg- eller svinebesætninger.

Efter kurset kan du

 • Balancere i rollen mellem faglig ekspert og procesleder.
 • Fungere som procesleder.
 • Lave en god forventningsafstemning med deltagerne, hvor de definerer, hvorfor de er samlet, hvad de vil have ud af det, og hvordan de ønsker, at staldskolen skal fungere.
 • Styre møderne så I når i mål med det, som I har planlagt.
 • Stille spørgsmål, der giver nye perspektiver og udfordrer deltagerne på nye måder.
 • Vælge mellem flere forskellige værktøjer og processer i din ledelse af grupper.

Form og indhold

Vi arbejder med en række forskellige elementer inden for facilitering/procesledelse, fx:

 • Afstemme forventninger
 • Aftale mål og dagsorden
 • Samle op og aftale handlinger
 • Stille de gode spørgsmål
 • Lytte aktivt og få deltagerne til det
 • Mødeledelses-teknikker

Formen er korte inspirationsoplæg og derefter praktiske øvelser, hvor du og de andre deltagere bringer jeres erfaringer i spil.

Undervisere

Solvejg Horst Petersen, virksomhedsrådgiver i SAGRO.

Solvejg arbejder med strategi og forretningsudvikling for primært landbrugsvirksomheder, facilitering af virksomhedsledernetværk for ejerledere i landbruget samt kvægfaglig rådgivning indenfor fodring, afgræsning og grovfoder til økologiske mælkeproducenter. Se mere her

Kirstine Simoni Faurholt, afdelingsleder i SEGES Akademi

Kirstine arbejder med kompetenceudvikling, innovation og facilitering. Se mere her.

Pris

ved 6-8 deltagere                                     7.600 kr.
ved 9-11 deltagere                                   5.250 kr.
ved 12 deltagere og derover                    4.100 kr.

Priser er ekskl. moms.

Sidst bekræftet: 19-12-2019 Oprettet: 19-12-2019 Revideret: 19-12-2019

Forfatter

Kompetencer og Vækst
Afdelingsleder

Kirstine Simoni Faurholt

Marketing & Fagkommunikation