Feedback Form

  

Oprettet: 01-11-2016

Kreditvurderingsværktøjet kan bruges i landmandens strategi

Hvordan vil en investering i en ny stald påvirke landmandens nøgletal for soliditet og likviditet? Det nye Kreditvurderingsværktøj viser de nøgletal, bankerne bruger, når de vurderer deres landmandskunder. Det giver værdifuldt input i strategiprocessen.

Da landbruget er et meget kapitaltungt erhverv, vil implementeringen af mange strategier kræve yderligere kapital i en eller anden form. En stor del af landbruget har haft vanskeligheder ved at skaffe kapital siden finanskrisens start, f.eks. på grund af Finanstilsynets vurderingsprincipper, som de enkelte banker skal vurdere deres landbrugskunder efter. For at give landmanden indblik i, hvordan Finanstilsynets retningslinjer påvirker pengeinstitutternes vurdering af den enkelte landbrugsvirksomhed, har SEGES udarbejdet et analyseværktøj, Kreditvurderingsværktøjet, som kan korrigere landmandens årsrapport efter en vurdering af Finanstilsynets retningslinjer. Herved fås de nøgletal for soliditet og likviditet, som bankerne anvender i deres vurdering af den enkelte landmandskunde.

Hør her hvordan kreditvurderingsværktøjet kan bruges i et podcast mellem virksomhedsrådgiver Jacob Frey ved AgriNord og Kristian Goul, Specialkonsulent, SEGES P/S.

Sådan fungerer Kreditvurderingsværktøjet
Kreditvurderingsværktøjet er lavet som et personligt værktøj på hver enkelt landmandskunde. Værktøjet viser årsrapportens nøgletal samt disse korrigeret efter Finanstilsynets retningslinjer. Her vil det være tydeligt at se, hvor forskellene er, og hvor meget de betyder for den pågældende landmands økonomi.

De korrigerede nøgletal fra årsrapporten samles i henholdsvis likviditet og soliditet. Disse to nøgletal vises i en oversigt, hvor det enkelte landbrug kan sammenligne sig med hele landet. Hvis det er relevant, er det også muligt kun at sammenligne sig med andre landmænd, som har samme driftsgren og omsætningsstørrelse. Med udgangspunkt i oversigten, som viser den enkelte landmands soliditet og likviditet i forhold til sammenligningsgruppen, kan landmanden se, om han har behov for at styrke sin soliditet og likviditet, for at sikre, at han fortsat har en af branchens stærke kreditvurderinger.

For at uddybe forklaringerne og give et tidsperspektiv er der to faner med henholdsvis en uddybende regnskabsforklaring og en med femårsgrafer med udviklingen i de to nøgletal

Se modellen på en test ejendom og læs mere her (Kræver login)

Fordele ved kreditvurderingsværktøjet

I et strategiforløb udmærker Kreditvurderingsværktøjet sig på følgende områder:

  • Giver overblik over fokusområder indenfor likviditet og soliditet, som viser, i hvilken retning en bedrift kan udvikle sig.
  • Kan bruges til stresstests, så det tydeliggøres, hvordan ændringer i priser, rente og jordpris vil påvirke bedriften.
  • Sammenligner kreditvurderingen med resten af branchen i Danmark for at se, om landmanden har en stærk kreditvurdering eller skal styrke den.
  • Giver mulighed for at afprøve forskellige strategiscenarier for at se, hvordan de påvirker kreditvurderingens soliditet og likviditet.
  • Kan anvendes som kommunikationsmiddel til eksempelvis banker for at vise, hvordan en strategiimplementering vil påvirke bedriftens kreditvurdering.
Hvis du ønsker at bruge kreditvurderingsværktøjet i jeres rådgivningsvirksomhed på jeres landbrugskunder, så kontakt: Kristian Goul, kgou@seges.dk, tlf: +45 8740 5039.
Sidst bekræftet: 26-10-2017 Oprettet: 01-11-2016 Revideret: 01-11-2016

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Kristian Øhrberg Goul

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Integration
Integration betyder, at du som landmand indgår i et samarbejde med et firma, hvor I tilsammen dækker flere led i værdikæden...
23.11.17
Forretningsudvikling er en naturlig del af din strategiproces
Når du arbejder med strategi, har du ofte brug for at tænke i forretningsudvikling. Du vil måske lave et nyt produkt eller ...
10.11.16
Kreditvurderingen i din strategi
Hvordan vil en investering påvirke dine nøgletal for soliditet og likviditet? Det nye Kreditvurderingsværktøj viser de nøgl...
27.10.16
God rekruttering understøtter din strategi
Det har stor økonomisk betydning for din virksomhed, om du rekrutterer de rette medarbejdere. Rekruttering er derfor en vig...
06.10.16