Oprettet: 13-10-2016

Succesfuld virksomhedsledelse kræver rapportering

Rapportering er ikke kun til for kreditgivers skyld. Det handler om at skabe gennemsigtighed i virksomheden, så du som ejerleder får et solidt beslutningsgrundlag. Rapportering er derfor et oplagt indsatsområde i din næste strategiproces.

I dag er virkeligheden for mange ejerledere i landbruget, at budgettet skal suppleres med en budgetopfølgning, så kreditgiver månedsvis eller kvartalsvis får indblik i virksomhedens performance.

For en ejerleder, der har drevet sin landbrugsvirksomhed i mange år og har opbygget erfaring og stolthed omkring sit livsværk, kan kreditgivers tilgang føles grænseoverskridende. Men her er det vigtigt at huske på, at rapportering først og fremmest er til for at styrke virksomhedens interne forhold.

Brug rapportering strategisk
Efterhånden som landbrugsvirksomhederne bliver stadigt mere komplekse, er rapportering et af de områder, du som ejerleder bør stille skarpt på.

Du skal naturligvis have fokus på, at kassekreditten ikke lyser rødt eller ligger over den aftalte kreditramme, men det er ikke længere nok bare at fokusere på kassekredittens udvikling. Hvis du styrer din virksomhed via kassekreditten, risikerer du nemlig, at du ikke identificerer din bedrifts reelle udfordringer.

Når kassekreditten lyser rødt, skyldes det helt overordnet enten manglende indtægter eller for mange udgifter. Men ser du din bedrift efter i sømmene, kan der være rigtig mange forklaringer på, hvad et evt. overtræk på kassekreditten skyldes: sygdom i besætningen, manglende engagement hos medarbejderne eller lav produktivitet, som i sidste ende får indflydelse på likviditeten og dermed på din virksomheds kassekredit.  

Ved hjælp af rapportering kan du finde ind til kernen i din virksomheds reelle udfordringer og skabe gennemsigtighed i dine forretningsgange. Det giver dig et solidt beslutningsgrundlag for dine strategiske beslutninger.

Rapportering giver indsigt
Med et rapporteringssystem får du indsigt i, hvor stor en værdi de enkelte forretningsområder bidrager med. Du kan dermed sørge for, at informationerne kommer fra staldgangen eller marken via dit skrivebord tilbage til medarbejderne.

Rapportering skaber overblik
Du får et bedre overblik over hvert forretningsområde, og medarbejderne i de enkelte forretningsområder får et bedre overblik over deres område. Det giver dig mulighed for at håndtere de udfordringer og muligheder, som din virksomhed kommer til at stå overfor.

Rapportering giver beslutningskraft
Når du får indsigt i og overblik over dine forretningsområder, er du bedre rustet til at træffe de rigtige strategiske beslutninger for din virksomhed.

Rapportering giver nye mål
Indsigt, overblik og solidt beslutningsgrundlag sætter dig i stand til at fastsætte nye strategiske mål, som du sammen med dine medarbejdere kan nedbryde i nærværende og realistiske indsatsmål for hvert forretningsområde.

Rapportering gør opfølgning mulig
Med rapportering får du mulighed for dagligt, ugentligt eller månedligt at følge op på målene for din virksomhed. Derved sikrer du, at du løbende kan lave de justeringer, der næsten altid skal til, for at nå virksomhedens fastsatte mål. Du styrer med andre ord virksomheden ved at kigge ud ad virksomhedens forrude og navigere udenom forhindringerne i stedet for at styre ved at se i bakspejlet ved den årlige regnskabsaflæggelse. 

Udvælg de rigtige målepunkter
Når du vælger at sætte fokus på rapportering i virksomheden, er det vigtigt, at du får defineret, hvilke krav og ønsker du har til et rapporteringssystem. Der er nemlig uanede områder at fokusere og måle på og en hel jungle af metoder og it-løsninger, som kan understøtte din rapportering. Desuden vil dine medarbejdere helt sikkert stille spørgsmål til, hvorfor de skal bruge ekstra ressourcer på at indsamle data.

Det er vigtigt, at nøgletallene indeholder både økonomiske og ikke-økonomiske nøgletal. Mange har en tendens til udelukkende at fokusere på de økonomiske nøgletal, men de vil sjældent være nok til, at du og dine medarbejdere kan være på forkant med potentielle udfordringer.

Kontakt din rådgiver
Det anbefales, at du søger sparring fra din rådgiver til at identificere de nøgletal, der bedst kan bidrage til at skabe værdi på lige netop din virksomhed. Din rådgiver kan også hjælpe dig med at udarbejde en samlet løsning for, hvordan data indsamles mest optimalt.

Læs mere om strategi i hæftet ”Det betaler sig at arbejde med strategi” med tilhørende strategikort.

Få et overblik over, hvordan du arbejder med rapportering i strategikortet.

Sidst bekræftet: 13-10-2016 Oprettet: 13-10-2016 Revideret: 13-10-2016

Kontakt

Afdelingschef

Torsten Gruhn

Erhvervsøkonomi


Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse