Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-02-2011

MTK; Artikel i Djursland Landboforenings medlemsblad 

Oprettet: 16-02-2010

Miljøteknologisk katalog på internettet

Læs i denne artikel fra Djursland Landboforening om hvordan det internetbaserede Miljøteknologiske Katalog er et let tilgængeligt opslagsværk indeholdende såvel fakta som videoklip, hvor landmænd deler deres erfaringer omkring en miljøteknologi.

       
I det webbaserede Miljøteknologisk Katalog beskrives fem forskellige miljøteknologier, der kan anvendes til reduktion af ammoniakfordampning fra staldanlæg. Der beskrives bl.a. fordele og ulemper ved de forskellige miljøteknologiske løsninger.

Det er hensigten, at kataloget kan bruges af den enkelte landmand til at sammenligne forskellige miljøteknologier. For hver teknologi er der også en video, hvor en landmand fortæller om sine erfaringer med en miljøteknologi.

Læs hele artiklen, der blev bragt i Djursland Landboforenings medlemsblad februar 2010 her.

Forfatter: Lene Højlund, Djurslands Landboforening

Sidst bekræftet: 16-02-2010 Oprettet: 16-02-2010 Revideret: 16-02-2010

Forfatter

Anlæg & Miljø
Miljøchef

Hans Roust Thysen

Anlæg & Miljø


Af samme forfatter

Kvælstofdepositionens betydning for små isolerede søer i agerlandet
Hvilken betydning har ammoniakdepositionen for naturkvaliteten i søer og vandhuller i agerlandet.
10.12.19
Miljøgodkendelse og brug af medicinsk zink til smågrise
I grundlaget for en miljøgodkendelse skal kommunerne vurdere forhold vedrørende brug af medicinsk zink til smågrise jævnfør...
07.07.16
OML-beregninger af lugt på grundlag af 10 års vejrdata
Anvendelse af 10 års vejrdata i selvstændige OML-beregninger af lugt giver langt større sikkerhed i beregningerne og medfør...
12.03.14
Miljøtilstanden i Danmark – afrapportering fra DMU og GEUS
Links til rapporter om Danmarks miljøtilstand fra GEUS og Miljøstyrelsen.
11.03.05