Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-12-2012

Miljøstrategi, Miljøteknologisk Katalog, Forside 

Oprettet: 15-12-2009

Miljøteknologisk Katalog - MTK

I forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug skal der bl.a. overholdes krav om hvor meget ammoniak, der må fordampe fra staldanlægget og hvor stor lugtemissionen må være. Dette spiller også en rolle for den langsigtede planlægning for bedriften.

 

Vanskeligere krav til ammoniakfordampning

Det er blevet vanskeligere at overholde krav til ammoniakfordampningen. Ofte er det ikke nok at vælge den gulvtype med mindst ammoniakfordampning, eller at reducere indhold af råprotein i foderet og supplere det med overdækning af gyllebeholdere. Det kan derfor være nødvendigt at vælge en teknologi, der kan reducere ammoniakfordampningen yderligere.

 

 

Kort- og langsigtet økonomi

Ved valg af teknologi bør man overveje hvilken type teknologi, der passer til lige præcis staldanlægget og driften. For at kunne gøre det skal man kende fordele og ulemper ved de teknologier, der kan være relevante for det pågældende staldanlæg. I overvejelserne bør man bl.a. inddrage oplysninger om den langsigtede og kortsigtede økonomi samt hvor arbejdskrævende teknologien må være.

 

Det Miljøteknologiske Katalog giver overskuelighed

For at gøre det mere overskueligt, når der skal træffes en beslutning om valg af teknologi, er der lavet et ”Miljøteknologisk katalog”. I det miljøteknologiske katalog er der korte beskrivelser af 5 kendte miljøteknologier. For hver af teknologierne er der en video, hvor en landmand fortæller om sine erfaringer med teknologien. Det skal understreges, at der findes flere teknologier end de 5 valgte.

 

Luftrensning og forsuring af gylle er ikke blevet testet for driftsikkerhed. Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion har foretaget en vurdering af driftsikkerhed for flere teknolgier. Det forventes, at man fra starten af 2010 kan se vurderingen og konklusionen på Videncenter for Svineproduktions hjemmeside. Klik her for at gå til hjemmesiden.

 

5 miljøteknologier

Klik på nedenstående link  - eller i boksen til højre for at gå til sider med beskrivelse af de enkelte teknologier og video-indslag: 

 
Sidst bekræftet: 01-12-2011 Oprettet: 15-12-2009 Revideret: 15-12-2009

Forfatter

Anlæg & Miljø
Lene Højlund

 MTK * Teknologier

Læs om fem miljø-teknologier
(klik på billederne)

MTK - Biologisk luftrensning
Biologisk
luftrensning

MTK - Forsuring af svinegylle
Forsuring
af svinegylle
MTK - Forsuring af kvæggylle
Forsuring
af kvæggylle
MTK - Køling af gylle
Køling
af gylle
MTK - Luftrensning med syre
Luftrensning
med syre

 MTK * Projektfinansiering

Projektet er gennemført med finansiering fra

Det Europæiske Fællesskab
og
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri