Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-10-2014

Økonomi 

Oprettet: 01-10-2008

Balanced Scorecard - værktøjer

 

Her er værktøjerne til strategiimplementering i landbruget samlet. Der er Excel-filer, som bruges til at vise nøgletal fra Balanced Scorecard, og der er skabeloner til at lave handlingsplaner og opfølgningsplaner i.

Regneark til Nøgletal
Regnearket er til Balanced Scorecard (BSC) - såvel kvæg- som svinebedrifter. Der er for begge driftsgrene et udfyldt regneark (eksempel) og et tomt, hvor de specifikke nøgletal for en given ejendom kan indberettes. Nøgletallene kan oprettes, opdateres og vises grafisk i regnearkene.

BSC - regnearkene kan også bruges til visning af nøgletal uden sammenhæng til BSC.

Skema til handlingsplan
For en handlingsplan skal et mål være tydeligt angivet, der skal være klare mål og tiltag. Det skal desuden holdes kortfattet og forståeligt. Derfor er der lavet et skema der kan udfyldes. Der er både et tomt skema og et udfyldt eksempel.

Skema til opfølgningsplan
Det er vigtigt at der bliver fulgt op på tiltagene. Derfor er der lavet et skema til opfølgning. Der er både et tomt skema og et udfyldt eksempel.

Makroer i Excel-regnearket
Regnearkene indeholder makroer, læs mere her hvis de ikke virker: Makroer, hvorfor virker de ikke?

Eksempel Tomme regneark og dokumenter
Balanced Scorecard regneark
BSC - eksempel
(MS Excel)
BSC - opstart (MS Excel)
Handlingsplan
Handlingsplan - Celletal
(PDF - se side 19)
Handlingsplan (MS Word)
Opfølgningsplan
Eksempel opfølgningsplan
(PDF - se side 21)
Opfølgningsplan på BSC (MS Word)

Sidst bekræftet: 01-10-2012 Oprettet: 01-10-2008 Revideret: 01-10-2008

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse

Af samme forfatter

Business Check 2010
Her kan du se Business Check 2010 for slagtekalve, fjerkræ, kvæg, svin og kartofler.
02.07.12