Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-10-2010

Økonomi 

Oprettet: 01-10-2008

Humane ressourcer

 

Under den strategiske analyse, er det vigtigt at analysere landmandens kompetencer i forhold til de fremtidige situationer, som han skal håndtere og agere i.

Ledelse

DiSC-PersonProfil (kræver login)

Disse to profiler er gode og konkrete ledelsesværktøjer
som kan anvendes til udvikling på ledelsesområdet.
DiSC-MedarbejderProfil (kræver login)

Mange gode driftsledere bliver også gode selvstændige landmænd - men det er langt fra en selvfølge. Tilsvarende er det for landmænd, der vælger at udvide en mindre bedrift til en bedrift med 3 - 4 mand ansat. Ved en sådan udvidelse bliver landmandens arbejdsopgaver radikalt ændret. Som konsulent er det i denne fase af strategiarbejdet, centralt at have fokus på landmandens kompetencer inden for ledelse.

Landmanden kan efter en strategisk analyse af de humane ressourcer vælge at videreudvikle de eksisterende kompetencer eller at oparbejde helt nye kompetencer.

Det er selvfølgeligt vigtigt, at analysen af de humane ressourcer sker før investeringerne besluttes og foretages.

Analysen tager udgangspunkt i en diskussion af, hvilke krav der stilles til fremtidens driftsleder inden for følgende områder:

 • Faglige kvalifikationer
 • Personlige kvalifikationer
 • Personaleledelse - tiltrække og fastholde kvalificeret personale
 • Image
 • Uddelegering
 • Målformulering, gennemførelse og opfølgning
 • Arbejdstid
 • Hvordan kommer hverdagen til at se ud - giver det arbejdsglæde
 • Sociale egenskaber
 • Overblik eller detailplanlægning

De fleste af disse spørgsmål kan besvares i forbindelse med en rådgivningssamtale med driftsleder, hustru og eventuelle medarbejdere.

Samtalen omkring landmandens evner til ledelse af mange medarbejder samt landmandens evner til forhandling med bank mv. kan ofte være svært at tage fat på. DiSC-profilen og det tilsvarende begrebsapparat er en god indgangsvinkel til at snakke systematisk og professionelt om landmandens adfærd.

Ved hjælp af et spørgeskema kan adfærdsprofilen bestemmes, og herudfra kan det vurderes, hvordan landmandens adfærd bedst sættes i spil og justeres til kravene i den nye situation.

DiSC-PersonProfil måler på fire parametre:

 • D står for dominans
 • i står for influerende eller social adfærd
 • S står for stabilitetssøgende adfærd
 • og C kompetencesøgende adfærd

De fire parametre indgår med forskellig styrke, og herudfra dannes en personprofil.

Ud over DiSC-PersonProfil er DiSC-MedarbejderProfil et yderst operationelt værktøj, som landmanden kan tage udgangspunkt i. Her kombineres DiSC-værktøjet med situationsbestemt ledelse, som har vist sig meget effektiv inden for landbrugserhvervet. På kort tid kan landmanden tilegne sig en ledelsesadfærd, der er varieret og både tager udgangspunkt i den enkle medarbejder og situationen, medarbejderen befinder sig i. DiSC-MedarbejderProfil er et meget praktisk orienteret værktøj, der kan introduceres på kort tid.

En gennemførelse af DiSC-profilen kræver certificering. Der er en del økonomi og HR-konsulenter, som er autoriserede.

Sidst bekræftet: 01-10-2008 Oprettet: 01-10-2008 Revideret: 01-10-2008

Forfatter

William Schaar Andersen

Af samme forfatter

Sådan arbejder du og din rådgiver med den udvidede SWOT
Når du som landmand skal arbejde med den udvidede SWOT sammen med din rådgiver, anbefaler vi en bestemt proces. Med denne p...
23.08.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Aktuelt
Her kan du læse om ejerskifte, krisestyring og risikostyring.
16.02.18
Plenummøder giver dig plads til vigtige strategiske overvejelser
Som landmand skal du have tid til refleksion i løbet af et strategiforløb. Du skal have mulighed for at overveje, hvordan o...
30.06.17
Tænk højt og kickstart dit strategiforløb
Skal du i gang med et strategiforløb, eller overvejer du, om det kunne være noget for dig? Så er her nogle overvejelser, du...
29.06.17