Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-10-2011

Økonomi 

Oprettet: 02-10-2008

Mål og handlingsplaner

 

Formulering af mål skal sørge for at opsamle og konkretiserer de vigtigste tiltag som hele strategiprocessen har medført. Selv den bedste strategi er spild af tid hvis strategien ikke bliver ført til ændringer på landbrugsbedriften.

Det er afgørende for den valgte strategis succes at strategien omsættes til konkrete mål og konkrete handlinger som gennemføres og følges op på.

Dette kan ske ved at implementere målene gennem en handlingsplan eller ved brug af Balanced ScoreCard.

Implementering

Implementering med BSC
Skabelon til handlingsplan
(Word)
Vejledning til Handlingsplan
(Word)

Med udgangspunkt i visionen, SWOT analysen og en evt. beslutningsgrundlag skal den valgte strategi formuleres i strategiske mål. Får at systematiserer målene kan man dele dem op i økonomi, markbrug, animalsk produktion, medarbejder og privat. Det er vigtigt, at der ikke formuleres for mange strategiske mål. 1 - 2 under hvert punkt. Herefter formuleres der en række delmål til opfyldelse af de strategiske mål. Disse tiltag skal være Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske og Tidsfastsatte(SMART).

Opfølgning
Landbruget har gode erfaringer med opfølgning på produktionstekniske faktorer, hvilket f.eks. gøres med e-kontrol. Det går dog knapt så lystigt med opfølgning på strategiske tiltag. Sørg for at aftal en dato for de tiltag som I selv skal følge op på. Få landmanden til at sætte et realistisk tidspunkt, der tager højde for hans travle hverdag. En tidsfrist der forlænges et par gange bliver til et irritationsmoment eller løber ud i sandet.

Relationer mellem målene
I den strategiske udvikling er det væsentligt at sondre mellem relationer mellem målene, dvs. om målene er:

  • Indbyrdes konkurrerende
  • Komplementære
  • Indifferente

Hvis målene er konkurrerende, må der nødvendigvis foretages en prioritering og rangordning, da maksimering af et mål ikke nødvendigvis fører til maksimering af de andre mål. Er målene derimod komplementære betyder det, at opnåelse at er mål medfører øget målopfyldelse på andre mål. Er målene derimod indifferente, er nogen relationer mellem målene.

Sidst bekræftet: 12-10-2010 Oprettet: 02-10-2008 Revideret: 02-10-2008

Forfatter

William Schaar Andersen

Af samme forfatter

Sådan arbejder du og din rådgiver med den udvidede SWOT
Når du som landmand skal arbejde med den udvidede SWOT sammen med din rådgiver, anbefaler vi en bestemt proces. Med denne p...
23.08.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Aktuelt
Her kan du læse om ejerskifte, krisestyring og risikostyring.
16.02.18
Plenummøder giver dig plads til vigtige strategiske overvejelser
Som landmand skal du have tid til refleksion i løbet af et strategiforløb. Du skal have mulighed for at overveje, hvordan o...
30.06.17
Tænk højt og kickstart dit strategiforløb
Skal du i gang med et strategiforløb, eller overvejer du, om det kunne være noget for dig? Så er her nogle overvejelser, du...
29.06.17