Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-10-2011

Ret & Regnskab 

Oprettet: 01-10-2008

Mission

Missionen er eksistensberettigelsen. Den beskriver, hvorfor landmanden har valgt landbruget som sin arbejdsplads. Missionen tegner et billede af landbrugets udgangspunkt, hvorfra landbrugets retning kan beskrives.


Missionens formål er sammen med værdigrundlaget at give et billede af landbrugets ståsted, hvilket skal være udgangspunktet for landbrugets langsigtede mål - visionen.

Spørgsmål til afdækning af missionen

Ved afdækning af landmandens mission er følgende spørgsmål centrale:
  • Hvorfor er du landmand?
  • Hvad er det ved landbrugserhvervet, som du ikke kan få opfyldt i et andet erhverv?

Hvorfor er missionen vigtig?
Det er vigtigt for konsulenten at kende konteksten, som strategien skal passe til. Der skal være en præcis forståelse mellem konsulenten og landmanden om landmandens grundlæggende værdier. Mission sætter ord på det, som ikke er til diskussion.

Et eksempel på en rådgivningssituation, hvor der tages højde for missionen, var hos en landmand, der var i økonomiske vanskeligheder. Konsulenten kunne hurtigt se, at den rationelle beslutning ville være at sælge gården, så familien kunne flytte uden økonomisk efterslæb. Men ved at tage højde for den udarbejdede mission, vidste konsulenten også, at landmanden ville afvise denne løsning.

Landmandens mission:
Jeg er født og opvokset på Bakkegården, som er en slægtsgård. Bakkegården skal danne ramme om mit familieliv. Jeg ønsker at overdrage gården til næste generation. Jeg holder af arbejdet som selvstændig landmand, hvor jeg selv kan tilrettelægge mit arbejde, og familien kan være en del af min arbejdsdag. Jeg er landmand, fordi jeg holder af livet på landet.

Konsulenten valgte at udarbejde en alternativ strategi, som tog højde for ovenstående mission.

Konsulenten vidste, at situationens alvor var gået op for landmanden, og at ændringerne kunne være vidtgående, så længe at landmanden kunne blive boende på gården.

Både landmanden og hans ægtefælle blev inddraget i processen, hvor de fik udarbejdet en løsning. Den animalske produktion blev afviklet og en specialproduktion blev iværksat. Dertil fik landmanden et selvstændigt job ved naboejendommen, hvor han skulle passe 300 ha med hjælp fra en markmand.

Eksempel fra landbruget
Jeg er landmand, fordi jeg værdsætter den selvstændige livsform. Jeg ønsker selv at tilrettelægge min arbejdsdag, og jeg ønsker at min familie er en naturlig del af mit arbejde. Jeg producerer økologiske fødevarer, fordi jeg mener, at forbrugerne i den moderne verden vil kræve og efterspørge sunde fødevarer der giver dem tryghed, sundhed og kvalitet.

Udarbejdelse af missionen tager udgangspunkt i spørgsmålet, hvorfor er du landmand?

Vi har erfaret, at svarene ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden. Oftest er svaret, at man er landmand, fordi man værdsætter den selvstændige livsform, hvor arbejdsliv og familieliv smelter sammen, arbejdet i naturen og arbejdet med dyrene. Vi har derfor nedprioriteret arbejdet med missionen, men det kan alligevel i nogle situationer være relevant at tage diskussionen op. I forbindelse med etablering kan spørgsmålet være med til at afklare den kommende landmands ønsker til landmandslivet - det kan også hjælpe til afklaring af ægtefællers indbyrdes og individuelle ønsker og forventninger. Hvis det fornemmes, at missionen adskiller sig væsentlig fra det almindelige, kan spørgsmålet synliggøre landmandens ønsker for konsulenten og andre samarbejdsparter. Endelig kan det også i forbindelse med afvikling af landbruget være hensigtsmæssigt at tage diskussionen op - det kan være, at en stor del af ønskerne kan imødekommes i anden beskæftigelse, og da vil fremtiden formentlig se knap så skræmmende ud.

Dog skal fremhæves, at selv om mange landmænds missioner ofte ligner hinanden og kan se meget banale ud, er arbejdet med at formulere sit svar på spørgsmålene meget værdifulde for landmanden/landmandsparret.

Et andet eksempel fra landbruget
Årstiderne
Vi leverer økologiske fødevarer direkte til køkkendøren hos kunder, der værdsætter kvalitet, mangfoldighed og smagsoplevelser - og skaber derigennem økonomisk frihed til udvikling af virksomhed og medarbejdere.
Et eksempel udenfor landbruget
Grundfos
Det er vores mission succesfuldt at udvikle, producere og sælge pumper og pumpesystemer af høj kvalitet over hele verden med det sigte at gøre menneskers hverdag lettere og mere komfortabel og samtidig med det mål at bidrage aktivt til et bedre globalt miljø.

 

Sidst bekræftet: 12-10-2010 Oprettet: 01-10-2008 Revideret: 01-10-2008

Forfatter

William Schaar Andersen

Af samme forfatter

Sådan arbejder du og din rådgiver med den udvidede SWOT
Når du som landmand skal arbejde med den udvidede SWOT sammen med din rådgiver, anbefaler vi en bestemt proces. Med denne p...
23.08.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Aktuelt
Her kan du læse om ejerskifte, krisestyring og risikostyring.
16.02.18
Plenummøder giver dig plads til vigtige strategiske overvejelser
Som landmand skal du have tid til refleksion i løbet af et strategiforløb. Du skal have mulighed for at overveje, hvordan o...
30.06.17
Tænk højt og kickstart dit strategiforløb
Skal du i gang med et strategiforløb, eller overvejer du, om det kunne være noget for dig? Så er her nogle overvejelser, du...
29.06.17