Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-10-2011

  

Oprettet: 01-10-2008

Værdiafdækning med billeder

 
Værdiafdækning ved brug af billeder skal få landmanden til at reflektere over forskellige situationer omkring hans landbrug, økologi og hertil hørende værdier. Nogle af landmandens værdier vil skinne igennem og være vigtige at tage højde for.


Efter en kort intro til hvad værdier er, hvorfor værdier er brugbare, og hvorfor en værdiafdækning er relevant i strategiprocessen, præsenteres landmanden for de udvalgte billeder. Øvelsens centrale punkt er herved at landmanden tilkendegiver, hvilke holdninger han umiddelbart tillægger hvert billede, og herigennem afdækkes hans værdier.

Opgave
Rådgiveren skal træffe et bevidst valg, om landmanden skal præsenteres for alle billederne på en gang, eller om billederne skal præsenteres to eller en ad gangen. Hvis landmanden er meget talende og er god til at forholde sig til disse bløde emner, kan der vælges at lade landmanden plukke de fem billeder ud, der betyder mest for ham. Efterfølgende skal der gås i dialog omkring hvert enkelt af de udvalgte billeder. Hvis landmanden har svært ved at forholde sig til metoden og de bløde værdier, kan der startes med at præsentere landmanden for de billeder der passer sammen parvis.

Præsentation af billederne indledes med spørgsmålene.

- Hvad tænker du på, når du ser dette billede? Hvilke holdninger har du til disse tanker?

 

Det er også her meget vigtigt, at konsulenten spørger ind og får landmanden til at uddybe sine holdninger og værdier.

Eksempel
Et eksempel på starten af en dialog, som udspinder sig ud fra billedet til højre, kunne være:

Landmanden: Ved dette billede tænker jeg en god arbejdsplads
Konsulenten: Hvad er en god arbejdsplads for dig?
Landmanden: Det er en udviklende arbejdspladsplads, både fagligt og menneskeligt. Det betyder meget for mig, at vores medarbejdere lærer meget under deres ophold ved os.

Efterfølgende kan dette fremgå i strategirapporten under værdier.
Vores målsætning er at udvikle vores medarbejdere fagligt såvel som menneskeligt. Når de skal videre i deres karriere, skal de have flere kompetencer, end da de kom.

 

Sidst bekræftet: 12-10-2010 Oprettet: 01-10-2008 Revideret: 01-10-2008

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
William Schaar Andersen

Af samme forfatter

Sådan arbejder du og din rådgiver med den udvidede SWOT
Når du som landmand skal arbejde med den udvidede SWOT sammen med din rådgiver, anbefaler vi en bestemt proces. Med denne p...
23.08.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Aktuelt
Her kan du læse om ejerskifte, krisestyring og risikostyring.
16.02.18
Plenummøder giver dig plads til vigtige strategiske overvejelser
Som landmand skal du have tid til refleksion i løbet af et strategiforløb. Du skal have mulighed for at overveje, hvordan o...
30.06.17
Tænk højt og kickstart dit strategiforløb
Skal du i gang med et strategiforløb, eller overvejer du, om det kunne være noget for dig? Så er her nogle overvejelser, du...
29.06.17