Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-10-2011

  

Oprettet: 01-10-2008

Værdigrundlag

At afdække værdigrundlaget i forbindelse med første fase i strategiprocessen er ofte meget givende, specielt ved økologisk produktion. Det giver handlekraft til både landmanden og medarbejderne samt en strategi, der er solidt funderet hos landmanden.

 

Værktøjer til afdækning af værdier
Billedserie: Værdiafdækning ved brug af billedserie foregår ved at præsentere landmanden for en række billeder som landmanden herved sætter ord på. Se Værdiafdækning med billeder
Værdikort: Værdiafdækning ved brug af værdikort foregår ved at landmanden skal gruppere værdikortene i fem bunker. Alt efter hvor meget de betyder for ham. Se Værdikort
Prioritering: Værdiafdækning med prioriteringsøvelsen foregår ved at landmanden prioriterer en tabel med 12 værdier i fire kategorier, med 3 i hver. Se Værdiafdækning med prioriteringsøvelsen

 

Et værdigrundlag består af en række enkeltstående værdier, der alle betyder noget særligt for bedriftens ejere og medarbejdere. Værdierne er fundamentet for vores holdninger. Holdninger til hvorledes vi behandler dyrene. Holdninger til hvorledes regler læses og efterfølges. Holdninger til hvilken kvalitet arbejdet udføres i, og holdninger til hvordan kollegaer og ansatte behandles. Et velbeskrevet værdigrundlag kan også bruges som udgangspunkt for ledelse af medarbejderne. Synlige værdier er langt bedre end lange lister af regler, der beskriver, hvad man må og ikke må.

Et velbeskrevet værdigrundlag bevirker, at både landmanden og medarbejderne kan handle ud fra deres sunde fornuft. Værdier er således betydningsfulde, fordi de giver mennesker styrke til at handle.

Landmanden skal i mange situationer træffe vigtige beslutninger. Valg, der rækker mange år frem, og har stor betydning for økonomien og arbejdsglæden på bedriften. Det er herfor vigtigt at landmandens værdier er kortlagte og synlige for både landmanden selv, konsulenten samt omgivelserne. Hvis en fremtidig strategi ikke tager højde for landmandens og hans families værdier, risikeres det, at beslutningerne aldrig rigtigt kommer til at give mening for dem, og en stor økonomisk udvidelse kan fjerne arbejdsglæden og den daglige motivation.

Landmanden skal også ofte træffe beslutninger, hvor der ikke foreligger 100 % information. Der er ikke altid et rigtigt og et forkert svar. Ved disse dilemmaer bruges værdier både direkte og indirekte til at træffe valget. Et eksempel kunne være to landmænd, der overvejer et driftsfællesskab. Ved de indledende samtaler kan de hurtigt regne sig frem til mange besparelser ved at indgå denne aftale. Deres vision inden for driften er også rimelig ens, men vejen hen til målet er de ikke enige om. Dilemmaet for Poul er, at han tydeligt kan se alle fordelene i driftsfællesskabet, men også tydeligt se, at de ikke har fælles værdier - holdning til hvorledes reglerne skal håndteres. Mads mener at regler i bedste fald er vejledende, mens Poul ser regler som nogle, der skal følges, for at kunne se sig selv som landmand i øjnene. Pouls værdigrundlag hjælper således ham med at vise handlekraft, når valget skal træffes. Valget bliver simpelt, da han ikke kan gå på kompromis med sine værdier. En afdækning af værdier kan således give landmanden handlekraft.

Eksempel fra en strategirapport
Vi vil udvikle vores medarbejdere fagligt såvel som menneskeligt. Når de skal videre i deres karriere, skal de have flere kompetencer, end da de kom. Vi ønsker gode økonomiske resultater. Disse resultater må dog ikke medføre udnyttelse af miljøet og dyrenes ve og vel.

  • Fagligt udviklende miljø for alle parter på landbruget
  • Gode økonomiske resultater
  • Værne om miljø og dyrenes velfærd.

Når værdierne skal afdækkes, er der flere metoder som kan benyttes. Centralt er det at værdier kan identificeres og udtrykkes som svar på følgende to spørgsmål:

  • Hvad er vigtigt for mig?
  • Hvordan vil jeg gerne behandles og behandle andre?

Metode:
Nedenfor er der fire metoder til afdækning af landmandens værdier. Hvilken, der skal foretrækkes, afhænger af landmanden. Er han typen, der har let ved at sætte mange ord på de forskellige værdier, kan billedserien foretrækkes. Hvorimod værdikortene er at foretrække ved den mere tavse landmand. Er situationen derimod, at der er stor forskel mellem landmanden og konen eller der er tale om et samarbejde mellem flere landmænd, kan prioriteringsøvelsen foretrækkes.

Billedserie:
  • Værdiafdækning ved brug af billedserie foregår ved at præsentere landmanden for en række billeder som landmanden herved sætter ord på. Se Værdiafdækning med billeder
Værdikort:
  • Værdiafdækning ved brug af værdikort foregår ved at landmanden skal gruppere værdikortene i fem bunker. Alt efter hvor meget de betyder for ham. Se Værdikort
Prioritering:

Anekdote om værdier
Ofte er små fortællinger og anekdoter bedre til at forklare svære begreber og læring er ofte bedre, da vi har lettere ved at huske pointen. Dette er også tilfældet ved anekdoten om syltetøjsglasset og kaffen.

Interview med lokale rådgivere - hvordan bruges værdier i rådgivningen
Rådgiverens værdier må gerne skinne igennem af Klaus Drivsholm
Har vi respekt for familiens værdier af Peter Bonefeld

Sidst bekræftet: 12-10-2010 Oprettet: 01-10-2008 Revideret: 01-10-2008

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
William Schaar Andersen

Af samme forfatter

Sådan arbejder du og din rådgiver med den udvidede SWOT
Når du som landmand skal arbejde med den udvidede SWOT sammen med din rådgiver, anbefaler vi en bestemt proces. Med denne p...
23.08.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Aktuelt
Her kan du læse om ejerskifte, krisestyring og risikostyring.
16.02.18
Plenummøder giver dig plads til vigtige strategiske overvejelser
Som landmand skal du have tid til refleksion i løbet af et strategiforløb. Du skal have mulighed for at overveje, hvordan o...
30.06.17
Tænk højt og kickstart dit strategiforløb
Skal du i gang med et strategiforløb, eller overvejer du, om det kunne være noget for dig? Så er her nogle overvejelser, du...
29.06.17