Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-10-2011

  

Oprettet: 02-10-2008
Revideret: 13-10-2010

Valg og beslutningsgrundlag

 

Tredje fase har til formål at give landmanden et overblik som han kan bruge i hans beslutningsproces. Det kan ske ved at skitsere to til fire muligheder. De økonomiske faktorer vægtes højt, men også andre faktorer er centrale.

Økonomiske beregninger

Budgettal

I en strategisk situation er det vigtigt at have overblik over den økonomiske situation ved forskellige valg. Beregningerne kan tage udgangspunkt i budgettal. Alternativt kan Bedriftsplan benyttes.

Økologikalkulerne:

Kvæg, Planter og Svin

 Priser:

   Farmtal Online
Bedriftsplan Beslutningsgrundlag

Se et eksempel på:

Nudrift

Omlægning til økologi

Se et eksempel på:

Beslutningsgrundlag for omlæggere

 

Som alternativ til selv at opstille et økonomisk overblik, kan følgende værktøjer bruges til opstilling af konsekvenserne ved forskellige senarier:

Herudover kan der findes inspiration under:

Et helhedsorienteret overblik der kommer rundt om alle faktorer vil ofte være at foretrække når der er tage om store strategiske beslutninger. Her er redskabet beslutningsgrundlag en god løsning.

Beslutningsgrundlag
Se et eksempel på beslutningsgrundlag for omlæggere

Der vil ofte være flere muligheder for at nå målet. De forskellige muligheder - strategier - skal vurderes med henblik på valg af den strategi, der kan realisere visionen bedst muligt. Denne fase forsøger at besvare spørgsmålet: Hvordan kommer vi videre med bedriftens udvikling i retning af mål og vision. I beslutningsgrundlaget indgår økonomiske overvejelser naturligvis med stor vægt, men andre forhold kan også komme på tale. Vi har valgt at vurdere hver strategi ud fra bl.a. følgende kriterier:

  • Økonomi
  • Finansiering
  • Målopfyldelse
  • Arbejdssituation
  • Værditilvækst
  • Alternative muligheder - er strategien irreversibel?
  • Passer strategien til landmanden og hans familie - har han de fornødne kompetencer.

Listen er ikke udtømmende, da beslutningskriterierne vil afhænge af den konkrete situation herunder om udviklings-, vedligeholdelses eller nedslidningsstrategi er i fokus. I førstnævnte tilfælde vil miljø indgå som en væsentlig faktor. Risikoovervejelser kan også være en del af overvejelserne.

På basis af beslutningsgrundlaget for de forskellige muligheder skal landmanden finde frem til den strategi, der skal følges.

Læs mere dybdegående om beslutningsgrundlag.

Sidst bekræftet: 13-10-2010 Oprettet: 02-10-2008 Revideret: 13-10-2010

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
William Schaar Andersen

Af samme forfatter

Sådan arbejder du og din rådgiver med den udvidede SWOT
Når du som landmand skal arbejde med den udvidede SWOT sammen med din rådgiver, anbefaler vi en bestemt proces. Med denne p...
23.08.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Aktuelt
Her kan du læse om ejerskifte, krisestyring og risikostyring.
16.02.18
Plenummøder giver dig plads til vigtige strategiske overvejelser
Som landmand skal du have tid til refleksion i løbet af et strategiforløb. Du skal have mulighed for at overveje, hvordan o...
30.06.17
Tænk højt og kickstart dit strategiforløb
Skal du i gang med et strategiforløb, eller overvejer du, om det kunne være noget for dig? Så er her nogle overvejelser, du...
29.06.17