Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-10-2011

Ret & Regnskab 

Oprettet: 01-10-2008

Vision
En vision er et ønskeligt billede på en fremtidig situation, der er realiserbar. Visionen er landmandens fremtidsbillede af landbrugsbedriften. En sammenhængende beskrivelse af, hvordan landmanden ønsker virksomheden skal se ud om 3 - 5 år.


Værktøjer til afdækning af visionen

Visualisering: At afdække visionen ved at få landmanden til at beskrive sin ønskelige fremtidige situation på en visuel måde, giver et meget fyldestgørende indblik i landmandens tanker. Visualisering
Modellering: Afdækning af visionen via modellering tager udgangspunkt i spørgsmålet "Prøv at tænke på en kollega, som du synes gør det godt. Hvordan ser hans situation ud?" Modellering
Værdsættende samtale: Visionen kan også fremkomme ved at tænke på en af de bedste oplevelser landmanden har haft i sit virke som landmand. Den bruges herefter som udgangspunkt for at skabe en overordnet retning, en strategi, hvor der er grobund for disse oplevelser. Værdsættende samtale

 

Visionen er en vigtig del af den strategiske planlægning. Landmanden skal finde frem til, hvad han vil opnå, hvad han vil stræbe efter, og hvor virksomheden skal bevæge sig hen.

Landmanden skal kigge ud i fremtiden og danne sig et billede af, hvordan hverdagen optimalt set ville se ud. Hvad hans hverdag skal indeholde for at give et ønskværdigt landbrugsliv. Visionen skal indeholde nogle stræbsomme mål, som kan mobiliserer energi på de hårde dage.

Visionen skal være attraktiv, realistisk og troværdig.
Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier
Jeg en gård mig bygge vil, der skal være have til …"

En god vision er:

 • Forståelig, forpligtende og et fælles mål - enhver skal umiddelbart kunne forstå visionen. Det er vigtigt, at visionen kan kommunikeres til medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. Det er vigtigt, at den er på skrift, og det er vigtigt at alle er enig i retningen, således at visionen er et delt fremtidsbillede af, hvad der skal stræbes efter.
 • Ultimativ - visionen skal være det endelige fremtidsbillede.
 • Udsyn - visionen skal afspejle fremtidsbilledets kontekst.
 • Unik - visionen skal være unik for virksomheden, den skal udtrykke de unikke forhold i og omkring virksomheden.
 • Handlekraftig - visionen skal anvise vejen frem, visionen skal afspejle landmandens tanker om, hvordan målet opnås.
 • Ambitiøse - en ambitiøs vision kan mobilisere energien til at opnå den strategiske målsætning.

Visionen er landmandens fremtidsbillede af virksomheden, og visionen omsættes efterfølgende i mål, beslutningsgrundlag og handlingsplaner.

Ved udarbejdelse af visionen er selve processen af afgørende betydning. Udover landmanden er det ofte relevant at ægtefællen og voksne børn også inddrages i arbejdet med visionen. Udover den nærmeste familie kan det også være relevant at inddrage faste medarbejdere. Generelt skal alle berørte parter inddrages i formuleringen af visionen.

Eksempler fra landbruget
Vores vision er at etablere en produktion af smågrise med høj sundhedsstatus. Den høje sundhedsstatus skal fastholdes med en lukket besætning og tillæg af egne polte.
Markbruget skal udvides, så der er harmoni på bedriften. Udvidelsen skal primært sikres ved jordkøb. Maskinsamarbejde med bror fortsættes og udbygges.
Ejendommen skal passes af landmanden og flere ansatte. Medarbejderkvalifikationerne skal dække bredt, så der både sikres ansatte med stor erfaring, men også elevansatte. Endvidere skal arbejdet tilrettelægges således, at landmanden også kan afholde ferie i en del af skolernes ferier.
Ejendommen skal være i front omkring anskaffelse og udnyttelse af miljøteknologiske landvindinger, evt. i samarbejde med andre producenter. Drift af ejendommen skal generelt udføres med respekt for de nærmeste omgivelser, herunder både naturen og naboerne.
Ejendommen skal fremtræde pæn og ryddelig og stuehuset skal renoveres, så det kan fungere som bolig for en moderne familie.

Når visionen udarbejdes er det vigtigt, at landmanden forholder sig til hele virksomheden, f.eks. produktionen, driftsbygningerne, maskinparken, arbejdskraften, familien, fritiden, stuehuset, omgivelserne, herunder naboer.

Metode:
Nedenfor er der tre metoder til afdækning af landmandens vision. Hvilken, der skal foretrækkes, afhænger af landmanden. Er han typen, der har let ved at sætte mange ord på sine fremtidsønsker og er han meget afklaret, kan visualisering foretrækkes. Hvorimod modulering er at foretrække ved den mere tavse landmand, der ikke umiddelbart kan beskrive sit fremtidsbillede af bedriften. En tredje metode er den værdsættende samtale. Den kan foretrækkes, hvis landmanden er meget erfaren, og derved har mange gode oplevelser at tageudgangspunkt i.

Visualisering:

 • At afdække visionen ved at få landmanden til at beskrive sin ønskelige fremtidige situation på en visuel måde, giver et meget fyldestgørende indblik i landmandens tanker. Visualisering (Word)

Modellering:

 • Afdækning af visionen via modellering tager udgangspunkt i spørgsmålet "Prøv at tænke på en kollega, som du synes gør det godt. Hvordan ser hans situation ud?" Modellering (Word)

Værdsættende samtale:

 • Visionen kan også fremkomme ved at tænke på en af de bedste oplevelser landmanden har haft i sit virke som landmand. Den bruges herefter som udgangspunkt for at skabe en overordnet retning, en strategi, hvor der er grobund for disse oplevelser. Værdsættende samtale (Word)

Udarbejdelse af visionen kan alternativt tage udgangspunkt i nedenstående skema, der også kan downloades i en blank version (Word) .

Vision - et fremtidsbillede af virksomheden

En ønskelig og realistisk forestilling om hvad jeg/vi ønsker at udvikle bedriften til de næste 3 - 5 år.

Jeg forestiller mig, at bedriften de næste 3 - 5 år i store træk gennemgår en udvikling, så vi får en bedrift, der …………………

 • er i harmoni
 • har en stabil produktion med en effektivitet over gennemsnittet og få sygdomsproblemer
 • har en optimeret produktion uden nødvendigvis at udvide
 • udvikles efter en overordnet plan, så behovet for lappeløsninger minimeres

Arbejdskraft

 • hvor arbejdet kan tilrettelægges, så der er tid til at holde ferie
 • opfattes som en attraktiv arbejdsplads for dygtige og erfarne medarbejdere
 • giver mulighed for et udbygget samarbejde med landmænd i området

Familie

 • giver tid og mulighed for at inddrage børnene i det omfang de ønsker
 • ikke kræver hustruens deltagelse

Omverden

 • tager hensyn til de omgivelserne, herunder både natur og naboer
 • med stolthed kan vises frem for omverdenen

Økonomi

 • giver et rimeligt afkast i forhold til indsats af kapital og tid
 • giver mulighed for opsparing til sommerhus
Eksempel Blank skema
Eksempler udenfor landbruget
Grundfos
 • Vore kunder anerkender os som den førende producent og samarbejdspartner, når det drejer sig om pumper af højeste kvalitet - såvel funktionsmæssigt som miljømæssigt.
 • Vore medarbejdere har påviselig høj tilfredshed, blandt andet fordi de har jobs og vilkår, der giver dem store faglige og personlige udviklingsmuligheder, og som er præget af et godt arbejdsmiljø og udstrakt hensyn til den enkeltes ønsker og kvalifikationer.
 • Det omgivende samfund betragter Grundfos med respekt og anerkendelse som følge af vores ansvarsfølelse over for lovgivning, demokratiske spilleregler, lokale traditioner og miljøet, samt i forholdet til de mennesker, hvis liv og vilkår vi i øvrigt har indflydelse

Sidst bekræftet: 12-10-2010 Oprettet: 01-10-2008 Revideret: 01-10-2008

Forfatter

William Schaar Andersen

Af samme forfatter

Sådan arbejder du og din rådgiver med den udvidede SWOT
Når du som landmand skal arbejde med den udvidede SWOT sammen med din rådgiver, anbefaler vi en bestemt proces. Med denne p...
23.08.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Aktuelt
Her kan du læse om ejerskifte, krisestyring og risikostyring.
16.02.18
Plenummøder giver dig plads til vigtige strategiske overvejelser
Som landmand skal du have tid til refleksion i løbet af et strategiforløb. Du skal have mulighed for at overveje, hvordan o...
30.06.17
Tænk højt og kickstart dit strategiforløb
Skal du i gang med et strategiforløb, eller overvejer du, om det kunne være noget for dig? Så er her nogle overvejelser, du...
29.06.17