Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 20-01-2020

Driftsøkonomi 

Oprettet: 22-01-2008
Revideret: 16-02-2010

PEST-analyse


Omverdensanalyse

Nedenfor er der en tjekliste for hver produktionsgren. Tjeklisterne er ikke opdateret og derfor bør de kun benyttes som inspiration.

Omgivelsernes konstante ændringer har en kraftig indvirkning på landbruget. I strategiprocessen er det vigtigt at gøre disse ændringer konkrete på bedriftsniveau, således omgivelsernes og bedriftens ændringer passer sammen.

Ændringer i omgivelserne kan i nogle tilfælde forudsiges i god tid, mens de til andre tider kommer som et lyn fra en klar himmel. Ved at bruge de rigtige værktøjer, og foretage en systematisk analyse af omgivelserne, kan landmanden tage hensyn til en stor del af de ændringer, som forventes at spille en central rolle i fremtiden på hans bedrift.

Til at analysere omgivelserne inden for landbruget, er PEST analysen et godt værktøj til at gennemgå de fremtrædende ændringer som rammer erhvervet. Ændringerne opdeles i politiske, økonomiske, sociokulturelle og teknologiske forhold.

Disse forhold i omgivelserne er typisk ændringer som den enkelte producent ikke har nogen indflydelse på. Ændringerne kan både være globale ændringer der sætter en ny dagsorden for landbrugsproduktionen i mange lande, eller ændringer der har mere lokal karakter som f.eks. ændringer i den pågældende kommune. Det er dog vigtigt at forholde sig til denne udvikling i omverdenen, ikke mindst ved strategiske overvejelser.

PEST analysen er ikke en facitliste men udelukkende en tjekliste. Udbyttet ved at benytte PEST analysen i strategiprocessen afhænger af, hvor konkret og specifikt tjeklisten kan tilpasses til den pågældende ejendom. Det giver således først et udbytte, når "mangel på kompetent arbejdskraft" bearbejdes og gøres konkret på bedriftsniveau ved at forholde sig til, hvilke tiltag denne tendens i samfundet skal resulterer i på operationelt og strategisk niveau.

De faktorer, der prioriteres højest i bedriftens PEST analyse, overføres således senere til SWOT analysen, på den eksterne halvdel, under muligheder og trusler.

Analyse af omverden

PEST analyse - Plantebrug

PEST analyse - Fjerkræ

PEST analyse - Kvægbrug

PEST analyse - Svinebrug

Sidst bekræftet: 07-01-2019 Oprettet: 22-01-2008 Revideret: 16-02-2010

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
William Schaar Andersen

Af samme forfatter

Sådan arbejder du og din rådgiver med den udvidede SWOT
Når du som landmand skal arbejde med den udvidede SWOT sammen med din rådgiver, anbefaler vi en bestemt proces. Med denne p...
23.08.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Aktuelt
Her kan du læse om ejerskifte, krisestyring og risikostyring.
16.02.18
Plenummøder giver dig plads til vigtige strategiske overvejelser
Som landmand skal du have tid til refleksion i løbet af et strategiforløb. Du skal have mulighed for at overveje, hvordan o...
30.06.17
Tænk højt og kickstart dit strategiforløb
Skal du i gang med et strategiforløb, eller overvejer du, om det kunne være noget for dig? Så er her nogle overvejelser, du...
29.06.17