Oprettet: 14-12-2012
Revideret: 23-08-2019

Kompetencehjulet kortlægger kompetencebehovene i bestyrelser og advisory boards i landbruget

Med Kompetencehjulet kan du som virksomhedsrådgiver analysere kompetencebehovene i bestyrelser og advisory boards i landbruget. Dermed kan du hjælpe landbrugsvirksomheder, der har behov for nye kompetencer eller bestyrelsesmedlemmer.

Som virksomhedsrådgiver kender du landbrugsbranchen. Og du har de rette forudsætninger for at hjælpe virksomheder med at starte eller udvikle selskabsbestyrelser eller advisory boards.

Samtidig kan du udfordre ejerledere og bestyrelsesformænd på, hvilke kompetencer deres bestyrelser har behov for. Her kan kompetencehjulet hjælpe dig.

Hvad er Kompetencehjulet?

Kompetencehjulet er et værktøj, som du kan bruge til at analysere bestyrelsens eksisterende kompetencer og fremtidige kompetencebehov. Du kan anvende værktøjet, når du er i dialog med ejerledere og bestyrelsesformænd om udviklingen af et advisory board eller en bestyrelse.

Værktøjet leder automatisk dig og din kunde igennem en diskussion af en række kompetencekategorier. Her sammenlignes kompetencebehovet indenfor de forskellige kategorier med de nuværende kompetencer. Dermed afslører Kompetencehjulet, om der er udækkede behov, der skal afhjælpes.

Dialogen om kompetencebehov vil naturligt lede til, at du som virksomhedsrådgiver kan varetage det videre arbejde med at afhjælpe og rekruttere potentielle kandidater til bestyrelsen. 

Store landbrug har brug for, at virksomhedsrådgiver kortlægger virksomhedens kompetencebehov

Landbrugene bliver stadigt mere komplekse. Og bedrifterne udvikler sig til virksomheder, hvor der er behov for at styrke organisationen. Det ses blandt andet, når bankerne forlanger en professionalisering af ledelsen på de store bedrifter.

Derfor har de store landbrug i stigende grad brug for, at du som virksomhedsrådgiver kommer hele vejen rundt i din situationsanalyse.

Og der er brug for, at du kan kortlægge virksomhedens kompetencebehov. For med det rette hold af bestyrelsesmedlemmer har virksomheden de rette ressourcepersoner at trække på. Det er en fordel, når virksomheden står overfor store udfordringer. Eller når virksomheden skal udvikle nye ideer og forretningsmodeller.

Bliv klogere på, hvordan du anvender Kompetencehjulet

Læs mere i artiklen: ”Virksomhedsrådgiver: Sådan bruger du Kompetencehjulet

 

Sidst bekræftet: 23-08-2019 Oprettet: 14-12-2012 Revideret: 23-08-2019

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Statsautoriseret revisor

Kim Wegener

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Vejledning til covid-19 kompensation for virksomheders faste omkostninger
Virksomheder på tværs af brancher kan få midlertidig kompensation for virksomhedernes faste omkostninger i perioden 9. mart...
03.04.20
Nu kan mindre virksomheder ansøge om kompensation for tabt omsætning
Virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte, og som forventer en omsætningsnedgang på minimum 30% som følge af covid-19, ...
01.04.20
Kompensationsordninger mv. til danske virksomheder som følge af covid-19
Regeringen har med de øvrige partier i Folketinget i dag landet en ny hjælpepakke til små og mellemstore virksomheder.
19.03.20
AP1 Virksomhedsrådgiver: Sådan bruger du Kompetencehjulet
Få en forklaring af værktøjet Kompetencehjulet. Og bliv klogere på, hvordan du som virksomhedsråd-giver kan hjælpe virksomh...
21.08.19
Ændringer til årsregnskabsloven
Folketinget har den 20. december 2018 vedtaget en række ændringer til årsregnskabsloven.
20.12.18