Produktinnovation  

Oprettet: 24-02-2016
Revideret: 06-04-2017

Husk love og gode råd

Der er mange regler at sætte sig ind i på landbrugs- og fødevareområdet. Her kan du få hjælp til at finde vej igennem lov- og regeljunglen og få gode råd til, hvordan du tackler de udfordringer, som dukker op i forbindelse med din forretningsudvikling.

Indhold:

Lokalt

DLBR-virksomhederne

Du kan til hver en tid henvende dig til din lokale rådgiver, som i samarbejde med de faglige medarbejdere på SEGES kan rådgive dig i forbindelse med din forretningsudvikling.

Virk Startvækst

Virk Startvækst stiller nyttig information og vejledning til rådighed for iværksættere og etablerede virksomheder. Det er en portal, som drives af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Væksthusene. Her finder du vejledning om opstart, drift, vækst og nedgang. Du får også overblik over dine muligheder for sparring i dit lokalområde.

Få input som iværksætter.

Til top

Regionalt

Væksthusene

De fem Væksthuse blev etableret i 2007 for at skabe et stærkt tilbud om sparring til iværksættere og virksomheder med vækstambitioner og vækstpotentiale.

Væksthusene er operatører på en lang række programmer, som udbydes af stat, region og kommuner, og som er målrettet virksomheder og iværksættere.

Derudover yder Væksthusene problemafklaring, som er rettet mod den enkelte virksomheds behov og potentiale. Problemafklaringen munder ud i en vækstplan for virksomheden og eventuelt en henvisning til private eller offentlige samarbejdspartnere, der kan tilbyde specielle kompetencer inden for de områder, hvor virksomheden er udfordret.

Læs mere på Væksthusenes fælles hjemmeside i regi af Erhvervsstyrelsen.

Eller find dit regionale Væksthus

Til top

Nationalt

Fødevarestyrelsen

Har du brug for at få svar på spørgsmål, som f.eks. har at gøre med et nyt produkt, nye ingredienser i et produkt, dyr, fødevarekontrol eller opstart af en virksomhed, kan du finde de fleste informationer på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Gå til Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvis du har brug for information om produktion af fødevarer, dyr eller kontrol:

Få også adgang til vejledninger, blanketter, portaler og databaser, lovstof og guides på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

Og find guides på Fødevarestyrelsens hjemmeside til, hvordan du griber det an, hvis du skal

Det gælder, uanset hvilken type virksomhed du har:

Fødevarestyrelsens kunderådgivning

Du kan også få hjælp ved at ringe til Fødevarestyrelsens kunderådgivning.  

Ring på telefon 72 27 69 00 og bliv viderestillet til den, der kan hjælpe med din udfordring eller spørgsmål.  

Kunderådgivningen har åbent mandag til torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15.

 

Naturstyrelsen

På Naturstyrelsens hjemmeside finder du en oversigt over de love og bekendtgørelse, Naturstyrelsen administrerer. Du har også adgang til blanketter og selvbetjening, hvor du kan søge tilskud, få godkendelser, foretage indberetninger, købe og booke.

NaturErhvervstyrelsen

Her finder du en masse gode råd og information om krav og regler indenfor planteavl, gødning, dyrehold, natur og miljø, krydsoverensstemmelse m.m.

Se en oversigt over alle relevante emner indenfor landbruget på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Erhvervsstyrelsen

I en landzone kræver det en landzonetilladelse, når der skal opføres nyt byggeri, foretages udstykning eller ændres i, hvordan bestående bebyggelse eller ubebyggede arealer anvendes.

Find relevant lovstof og landzoneadministrationens svar på hyppigt stillede spørgsmål.

DSM Consult

Små og mindre fødevarevirksomheder og detailbutikker kan få svar på langt de fleste af deres spørgsmål i forbindelse med forretningsudvikling hos DSM Consult, som er en del af Danske Slagtermestre.

DSM Consult vejleder og rådgiver om veterinær- og fødevareforhold. Deres fødevarekonsulenter kan hjælpe dig med at forstå reglerne og kommunikere med myndighederne. DSM Consult går ind i konkret sagsbehandling.

Du kan bruge DSM Consult, hvis du f.eks. har fået et rådgivningspåbud af myndighederne. DSM Consult vil også gerne – mod timebetaling – hjælpe med at sætte et projekt i gang som f.eks. opsætning af et særligt egenkontrolprogram eller opstart af en ny produktion. De kan også svare på spørgsmål vedrørende hygiejne, emballager m.m.

Læs mere om DSM Consult på Danske Slagtermestres hjemmeside.

Her finder du også telefonnumre på DSM Consults fødevarekonsulenter.

Anticimex

Har du spørgsmål specifikt til fødevarehygiejne som f.eks. i forhold til mikrobiologiske, kemiske, fysiske eller allergen risici, kan du også kontakte firmaet Anticimex.

Tjek deres hjemmeside ud her.

Til top

Genveje

Kom hurtigt videre til særligt interessante håndbøger eller regler for landmænd:

Værktøjskassen

Klik på en overskrift i figuren nedenfor for at gå til det ønskede værktøj.

 

Sidst bekræftet: 06-04-2017 Oprettet: 24-02-2016 Revideret: 06-04-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Afdelingsleder

Jonas Valhøj Kleffel Nielsen

Jura & Skat


Gustaf Højriis Bock

Af samme forfatter

Revurdering af kvægejendomme
Manglende virkemidler for kvægejendomme kan give problemer ved revurdering.
02.01.20
Landmandens Vejledning om Indsatsplanlægning og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)
SEGES har udarbejdet en vejledning om indsatsplanlægning og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) målrettet landmænd med j...
08.01.19
Konsekvenser af indsatsplaner
Hvad indsatsplaner efter vandforsyningsloven og hvad er deres konsekvenser?
03.01.19
Egedal sagen og BNBO
Sagen om Egedals Kommunes udpegning af boringsnære beskyttelsesområder verserer pt. ved domstolene.
02.01.19
Styrk idéen
Tiden er inde til at sætte endnu flere ord på din idé. Med udgangspunkt i den feedback, du fik i fasen ”Ny start”, begynder...
16.06.17