Feedback Form

Procesinnovation 

Oprettet: 10-11-2016

Husk love og regler

Landbrugs- og fødevareområdet er gennemreguleret. Når du planlægger dit optimeringsprojekt, bør du derfor sikre dig, at dit projekt lever op til gældende lov.

For at undgå ubehagelige overraskelser senere i forløbet, som f.eks. når du er i gang med at implementere og drifte din optimering, gør du klogt i – allerede nu i planlægningsfasen – at sikre dig, at dit projekt overholder alle relevante love og regler.  

Søg rådgivning

Kontakt din lokale rådgiver, hvis du er usikker på, hvilke love og regler du skal tage hensyn til i dit optimeringsprojekt. Din rådgiver kan hjælpe dig med at finde vej gennem lov- og regeljunglen.  

Værktøjskassen

Klik på en overskrift i figuren nedenfor for at gå til det ønskede værktøj.

Sidst bekræftet: 13-03-2017 Oprettet: 10-11-2016 Revideret: 10-11-2016

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Afdelingsleder

Jonas Valhøj Kleffel Nielsen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

Hvad gælder, byggeblad eller husdyrgødningsbekendtgørelse?
Der er muligt at fravige krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvis man følger byggebladene.
27.05.19
Landmandens Vejledning om Indsatsplanlægning og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)
SEGES har udarbejdet en vejledning om indsatsplanlægning og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) målrettet landmænd med j...
08.01.19
Proces for ændring af vandløbsregulativer
Regulativer og klimatilpasning.
03.01.19
Konsekvenser af indsatsplaner
Hvad indsatsplaner efter vandforsyningsloven og hvad er deres konsekvenser?
03.01.19
Egedal sagen og BNBO
Sagen om Egedals Kommunes udpegning af boringsnære beskyttelsesområder verserer pt. ved domstolene.
02.01.19

Læs også