Procesinnovation 

Oprettet: 10-11-2016

Skaf finansiering

Du og din rådgiver har tænkt i finansieringsmuligheder igennem alle faser, men i denne fase afgøres det endeligt, om du kan finde finansiering til at gennemføre din forretningsidé.

I de andre faser har du og din rådgiver trykprøvet dit optimeringsprojekt ved at samle informationer sammen om din forretningsmodel, din organisation, herunder medarbejdernes og dit eget kompetenceniveau, arbejdsprocesser på bedriften og budgetter.

Alle de informationer skal du nu sætte i spil over for din kreditgiver, så du kan overbevise kreditgiver om at låne dig finansiering til dit optimeringsprojekt. Nedenfor følger en kort oversigt over de muligheder, du har for at skaffe finansiering.

Finansieringsløsninger

Figuren ovenfor viser dig en oversigt over mulige finansieringsløsninger. Den mest kapitaltunge og traditionelle finansieringsform, der består af realkreditfinansiering kombineret med et banklån og en tilhørende driftskredit, øverst til venstre og den mest kapitallette finansieringsform nederst til højre.

På grund af finanskrisen og skærpede kreditkrav til pengeinstitutterne har den traditionelle finansieringsmodel været under pres. Det har medført, at andre spillere er kommet på banen som for eksempel Landbrugets Finansieringsbank (LFB), Vækstfonden og AP Pension. Forpagtning og leasing har fået en renæssance, og andre finansieringsprodukter såsom crowdfunding har set dagens lys.

Driftskreditten kan enten stilles til rådighed i et pengeinstitut eller egenfinansieres via egenkapitalen (EK). Og hvad fremskaffelse af EK angår, er der blandt andet muligheder igennem Vækstfondens etableringslån, eksterne investorer, crowdfunding eller/og personlig opsparing.

Generelt kræver realkreditinstitutter og pengeinstitutter, at landmanden skal komme med en vis procentdel af investeringen som egenkapital for at få lov til at låne. Til forskel fra før finanskrisen skal han i dag typisk kunne dække op til 30 % af sin investering af med virksomhedens egenkapital.

Du og din rådgiver kan med udgangspunkt i oversigten afveje fordele og ulemper ved de forskellige finansieringsformer, og ikke mindst, hvilke finansieringsformer der er realistiske for dit projekt. Er et realkreditlån og et banklån ikke en mulighed, skal du måske overveje LFB, Vækstfonden, crowdfunding, forpagtning eller leasing.

Finansieringspartnere

Din rådgiver kan også hjælpe dig med at få et overblik over, hvilke finansieringspartnere der er på markedet, og spille ind med sine erfaringer med realkreditinstitutter, pengeinstitutter og øvrige aktører. Han har også viden om, hvordan de forskellige finansielle aktører agerer på et givent tidspunkt, og hvordan de har handlet historisk.

På landbrugsområdet er der fire realkreditinstitutter, 109 pengeinstitutter (i 2015-tal), hvoraf kun de fem største er taget med. De øvrige aktører er for overskuelighedens skyld opdelt i fire underkategorier.

Låntyper

* Bemærk, at nogle af låntyperne er overskrifter for en række andre lån. LFB og Vækstfonden tilbyder låntyper inden for pengeinstitutproduktkategorien, mens AP Pension har en specifik forpagtningsmodel nævnt under punkt 3.

 

De forskellige udbydere har forskellige låntyper på hylderne, som figuren ovenfor viser. Din rådgiver kan hjælpe dig med at få et overblik over, hvilke produkter der findes inden for de forskellige låntyper, og hvilke muligheder du har for at låne, set i sammenhæng med hvad der kan lade sig gøre i markedet.

Inden du søger hjælp hos din rådgiver, kan du med fordel overveje, hvilken finansiel sammensætning du ønsker, hvilke låntyper du kender, og hvilke låntyper du foretrækker.

Risiko

Når du sammensætter din finansiering, bør du også forholde dig til, hvilken risiko du påtager dig ved den valgte lånesammensætning. Overvej derfor, hvilken risiko du er villig til at løbe for at opnå den billigst mulige finansiering her og nu. Din rådgiver kan lave følsomhedsanalyser på forskellige lånesammensætninger.

Læs mere

Få flere tips til finansiering i folderen ”Ejerskifte – Finansier din kommende virksomhed”. Folderens finansielle råd gælder også i forbindelse med et optimeringsprojekt.

Læs mere om crowdfunding og finansiering på LandbrugsInfo.

Udviklingsmidler og fonde

Som landmand har du også adgang til finansieringskilder på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Listen er ikke udtømmende. Kun de mest overordnede udviklingsmidler er taget med. Hvad private fonde angår, anbefales du at orientere dig på de forskellige legatportaler, som stiller deres viden om legater og fonde til rådighed. Her finder du link til Danmarks Legatportal og fonde.dk.

Lokale udviklingsmidler

Lokale Aktionsgrupper (LAG)

De lokale aktionsgrupper er lokale foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskud til relevante projekter.

LAG’er giver f.eks. tilskud til at:

  • Starte eller udvikle en lille virksomhed som f.eks. en fødevarevirksomhed
  • Styrke lokale råvarer
  • Skabe aktiviteter for turister i form af f.eks. faciliteter og bådture
  • Udvikle kultur- og fritidstilbud som f.eks. en beachvolleybane eller et kulturhus i landsbyen
  • Lave små naturprojekter som eksempelvis vandre- og naturstier

På hjemmesiden Liv og Land finder du yderligere information om de lokale aktionsgrupper og de udviklingsmidler, de tilbyder. Du kan også få mere viden om landdistrikterne eller læse nyheder om de lokale aktionsgrupper.

Nationale udviklingsmidler

NaturErhvervstyrelsen

På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside finder du en tilskudsguide målrettet landmænd. Her kan du læse mere om f.eks. Grundbetaling og grøn støtte, Enkeltbetaling og Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP).

Læs mere om udviklingsmidler målrettet landmænd på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Kig også på mulighederne under fanerne Virksomheder, Organisationer og Borgere på samme side. Her finder du mere relevant information om udviklingsmidler til landmænd. Eller søg på oplagte emneord for din forretningsidé som f.eks. ”energi” eller ”beskyttet natur” for at finde relevante udviklingsmidler frem.

Naturstyrelsen

Du finder information om tilskud til naturbeskyttelse, jagt og vildtpleje samt skovdrift på Naturstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om udviklingsmidler på Naturstyrelsens hjemmeside. Kig efter tilskud under overskriften "En skov af tilbud".

Private fonde

Ud over lokale, regionale og nationale udviklingsmidler findes der et væld af private fonde, som yder støtte til forskellige formål. Brug f.eks. følgende legatportaler til at få et overblik over mulighederne.

Danmarks Legatportal

Her kan du søge online i portalens samlede database over fonde og legater i Danmark. Du betaler pr. fremsøgt legat. Du kan også købe ”Vejviser til legater og fonde” eller ”Legat Håndbogen” i bogform eller som CD-Rom. Det giver dig adgang til hele databasen.

Fonde.dk

Her kan du søge online i portalens samlede database over fonde, puljer, legater og andre tilskudsprogrammer fra Danmark, Norden, EU og øvrige lande. Du kan vælge mellem 3 typer abonnement.

Værktøjskassen

Klik på en overskrift i figuren nedenfor for at gå til det ønskede værktøj.

Sidst bekræftet: 13-03-2017 Oprettet: 10-11-2016 Revideret: 10-11-2016

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Kenneth Kjeldgaard

SEGES Finans & Formue A/S


Gustaf Højriis Bock

Af samme forfatter

Finansiering til små og mellemstore virksomheder ramt af COVID-19
Rammerne er på plads vedr. regeringens erhvervspakke til virksomheder, der er ramt af COVID-19. Vækst-fonden kan yde garant...
27.03.20
Garantiordning kan komme landbruget til gode
Mange små og mellemstore virksomheder er tydeligt presset på likviditeten som følge af COVID-19.
13.03.20
Placering af overskudslikviditet og CLO'er
2019 har været et godt år for landbruget og mange har likviditetsoverskud. Spørgsmålet er, hvor overskuddet skal placeres? ...
06.03.20
Placering af overskudslikviditet og CLO’er
2019 har været et godt år for landbruget og mange har likviditetsoverskud. Spørgsmålet er, hvor overskuddet skal placeres? ...
06.03.20
Resultater af rentetilpasningsauktioner, januar 2020
Auktionen for rentetilpasningslån med refinansiering i januar 2020 er netop overstået. Igen har F-renterne slået rekord. Må...
11.12.19

Læs også