Produktinnovation  

Oprettet: 22-02-2016

Sådan arbejder du og din rådgiver med den udvidede SWOT

Anbefalede processer for at få de bedste resultater ud af arbejdet med den udvidede SWOT.

Følgende proces anbefales for at få de bedste resultater ud af arbejdet med den udvidede SWOT.

  1. Din rådgiver har forberedt en række spørgsmål til hver kasse, så I kommer rundt om hele virksomheden. Rådgiveren inddrager efter behov Fraktilanalysen, Business Check og/eller Ø90 Benchmarking.
  2. I starter med at bruge 30-45 minutter på at gennemgå status i virksomheden. Herefter samler rådgiveren op på det, han har noteret.
  3. Din rådgiver bruger herefter 60 minutter på at spørge ind til fremtiden, hvorefter han igen samler op.
  4. Du udpeger de tre største udfordringer og de tre største potentialer. Både udfordringer og potentialer skal være afgørende for virksomhedens økonomi.
  5. Efter mødet skriver din rådgiver det hele rent og afleverer det til dig på et nyt møde.
  6. På næste møde bruger I 60 minutter på i fællesskab at finde frem til, hvilke indsatsområder, mål og handlingsplaner der skal til for at imødegå udfordringerne og udnytte potentialerne. Det er måske nu, den gode forretningsidé i form af et nyt produkt eller en ny arbejdsproces kommer på bordet. Eller også er det nu, din gode forretningsidé bliver kvalificeret.
  7. Efter mødet sender din rådgiver et sammenskriv af de udpegede indsatsområder, mål og handlingsplaner til dig.
  8. Herefter beslutter I, i hvilket omfang din rådgiver skal involveres i det videre arbejde med forretningsudviklingen.

Få inspiration til gode spørgsmål du og din rådgiver kan forholde jer til under arbejdet med Udvidet SWOT.

Skabelon til Udvidet SWOT.

Dynamisk Strategi

Det anbefales, at arbejdet med benchmarking-værktøjerne og den udvidede SWOT indgår i et dynamisk strategiforløb. Når Dynamisk Strategis samlede værktøjskasse anvendes, sikres det, at din idé hænger 100 % sammen med strategien for din virksomhed.

Læs mere om Dynamisk Strategi.

En analyse på baggrund af den udvidede SWOT kan gennemføres på 2-3 timer med et opfølgningsmøde på omkring 1 time.   Når virksomhedsanalysen er på plads, kan den efterfølgende anvendes som dialogværktøj og til løbende opfølgning på f.eks. bestyrelsesmøder.  
 

Gå tilbage til ”Potentialer og udfordringer”.

Sidst bekræftet: 13-03-2017 Oprettet: 22-02-2016 Revideret: 22-02-2016

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
William Schaar Andersen

Afdelingsleder

Kristian Skov

Strategi & Vækst


Af samme forfatter

Sådan arbejder du og din rådgiver med den udvidede SWOT
Når du som landmand skal arbejde med den udvidede SWOT sammen med din rådgiver, anbefaler vi en bestemt proces. Med denne p...
23.08.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Aktuelt
Her kan du læse om ejerskifte, krisestyring og risikostyring.
16.02.18
Plenummøder giver dig plads til vigtige strategiske overvejelser
Som landmand skal du have tid til refleksion i løbet af et strategiforløb. Du skal have mulighed for at overveje, hvordan o...
30.06.17
Tænk højt og kickstart dit strategiforløb
Skal du i gang med et strategiforløb, eller overvejer du, om det kunne være noget for dig? Så er her nogle overvejelser, du...
29.06.17