Af samme forfatter
Styrk idéen16.06.17
Tiden er inde til at sætte endnu flere ord på din idé. Med udgangspunkt i den feedback, du fik i fasen ”Ny start”, begynder du nu at undersøge sammenhængen mellem din idé og forretningsmodellen for din virksomhed.
Du og din rådgiver har tænkt i finansieringsmuligheder igennem alle faser, men i denne fase afgøres det endeligt, om du kan finde finansiering til at gennemføre din forretningsidé.
Har du og dine medarbejdere de kompetencer, der skal til, for at få optimeringen til at lykkes? Har du et overblik over alle interessenter, og ved du, hvilke risici der kan vælte din forretningsudvikling? Det skal du have afklaret i denne fase.
Har du og dine medarbejdere de kompetencer, der skal til, for at få din forretningsidé til at lykkes? Har du et overblik over alle interessenter, og ved du, hvilke risici der kan vælte din forretningsudvikling? Det skal du have afklaret i denne fase.
Forretning12.04.17
Du har nu været igennem alle faser af forretningsudviklingen og har undersøgt din forretningsmodel til bunds. Nu er du klar til at samle trådene i forretningsplanen.
Der er mange regler at sætte sig ind i på landbrugs- og fødevareområdet. Her kan du få hjælp til at finde vej igennem lov- og regeljunglen og få gode råd til, hvordan du tackler de udfordringer, som dukker op i forbindelse med din forretningsudvikling.
Drift10.11.16
Dit optimeringsprojekt er implementeret. Det handler nu om at sikre, at projektet overgår til driftsfasen og fortsat holdes på sporet. Også i denne fase vil du kunne nikke genkendende til værktøjerne.
Udvikling10.11.16
Du har nu været igennem alle relevante faser i forbindelse med dit optimeringsprojekt og har undersøgt din forretningsmodel til bunds. Nu er du klar til at samle trådene i udviklingsplanen.
Du og din rådgiver har tænkt i finansieringsmuligheder igennem alle faser, men i denne fase afgøres det endeligt, om du kan finde finansiering til at gennemføre din forretningsidé.
Her får du afdækket, hvilke kompetencer du mangler på ledelsesniveau ved hjælp af bestyrelsesværktøjet. Værktøjet hjælper dig med at udpege, om din virksomhed har de rette kompetencer på ti forskellige områder.
Her får du afdækket, hvilke kompetencer du mangler på ledelsesniveau ved hjælp af bestyrelsesværktøjet. Ved hjælp af værktøjet får du udpeget, i hvor høj grad din virksomhed har de rette kompetencer på 10 forskellige områder.
Brug Porter’s Five Forces-model til at få et overblik over, hvem dine konkurrenter er, hvor stor gennemslagskraft dine leverandører og kunder har, og om der er nye konkurrenter eller produkter, som kan true dit eget produkts position på markedet.
Arbejd videre med, hvem kundetyperne er, og hvilke ønsker de har som forbrugere, ved at undersøge, hvad der ligger bag definitionen af den enkelte kundetype.
Kundetyper23.02.16
Hver af de syv kundetyper har nogle vigtige karakteristika. Brug kundetypernes karaktertræk til at finde ud af, hvordan dit produkt giver dem værdi.
Nu gælder det kundedelen af din forretningsmodel. Du og din rådgiver skal nu et spadestik dybere i analysen af kunderne for dit nye produkt.