Af samme forfatter
Vigtigt for succes med bæredygtig udvikling og vejen frem mod bæredygtighed er, at landbrugsvirksomheden har styr på den økonomiske bundlinje og på sine produktionsdata.
Dialogværktøjet ”Vækst med bæredygtighed” skaber og faciliterer en dialog mellem landmand og rådgivere. Værktøjet og dialogen har til formål at motivere og inspirere landmanden til at arbejde med bæredygtig udvikling på bedriften.
Hvad er en bæredygtighedsprofil, hvilke økonomiske potentialer er der heri samt en række anbefalinger. Det har projekt ”Vækst med bæredygtighed” undersøgt i rapporten: ”De økonomiske potentialer ved en stærk bæredygtighedsprofil”.
En landbrugsvirksomhed har mange cirkulære processer, og der er et stort potentiale for en landbrugsvirksomhed i at arbejde med cirkulære processer og økonomi.
Landmænd arbejder vidt forskelligt med bæredygtige initiativer, de motiveres forskelligt, og derfor har de forskellige erfaringer med bæredygtige initiativer, ligesom de giver forskellige anbefalinger.
Her finder du viden, som giver forståelse for hvad Vækst med bæredygtighed er på en landbrugsvirksomhed og inspiration til, hvordan du kan gå i dialog om og dokumenterer bedriftens bæredygtighed over for landbrugets interessenter.
I Fokuseret Ledelse indgår seks ledelsesmodeller, der kan underbygge de diskussioner, der opstår under forløbet, og bidrage til kvalificering af aktiviteterne i handlingsplaner.
Hvis du vil arbejde med at få succes som leder, skal du kortlægge og identificeret dine udfordringer samt vide hvad du vil opnå med din ledelse.
Med forløbet i Fokuseret Ledelse får landmanden sammen med rådgiverne mulighed at sætte ord på virksomhedens ledelsesmæssige muligheder og udfordringer, samt på hvad han gerne vil opnå med ledelsen i sin landbrugsvirksomhed.
Her finder du materiale, der kan inspirere dig til at løfte din ledelse.
Fokuseret Ledelse giver landmanden mulighed for at sætte ord på muligheder og udfordringer, samt hvad du gerne vil opnå med ledelsen i din landbrugsvirksomhed. Resultatet bliver en eller flere handlingsplaner som løfter din ledelse.
Hvor kan landmanden handle anderledes i virksomheden for at få en bedre økonomi? Sammenligner han sine resultater med andres nøgletal, kan han udpege, hvor han bør sætte ind. Business Check kan vise vejen for landmændene og deres erfagrupper.
Ved at bruge Business Check i erfagruppen kan du og dine kolleger blive endnu skarpere på jeres prioriteringer og indsatser - og finde potentialerne på bedrifterne sammen.
Har du overvejet at bruge de sociale medier til at få sparring med andre, når du skal gå nye veje med din virksomhed?
Vær med den 5. december, når de innovative landmænd igen møder op foran løverne. De skal fortælle, hvor langt de er i processen, og hvad de har brugt pengene, de fik af løverne, til.
Vil du gerne have et overblik over den viden og de værktøjer, du kan have glæde af, når du vil udvikle din forretning, eller når du vil skabe vækst på dit landbrug?
Denne lille guideline i seks step kan være til nytte, når du skal beskrive og afrapportere aktiviteter, resultater og effekt af projekter.
Teoretisk notat om effekt og effektundersøgelser. Om udvikling og præsentation af en lang række teoretiske begreber og definitioner og endvidere lidt om baggrunden for, at effekt og effekttankegang er kommet så meget på dagsorden i de senere år.
'Liv på landet' er en facebookside for dig, der bor på landet og ønsker et levende liv. Siden er oprettet i projekt ”Videnformidling og dialog via nye kanaler” i samarbejde med Centrovice.
Landmænd, rådgivere og rådgivningsvirksomheder kan hente meget værdi ved at være aktive på de sociale medier.
Se bilag fra afslutningsseminar 25. marts 2015.
Se bilag fra afslutningsseminar 25. marts 2015.
Se bilag fra afslutningsseminar 25. marts 2015.
Se bilag fra afslutningsseminar 25. marts 2015.
Se bilag fra afslutningsseminar 25. marts 2015.
Her får du et overblik over de demonstrationer projekt ”Videnformidling og dialog via nye kanaler” har gennemført om brug af LinkedIn til faglig formidling og netværksdannelse.
I projekt ”Videnformidling og dialog via nye kanaler” har vi i samarbejde med en række faglige projekter tilrettelagt og produceret en række webinars.
I projekt ”Videnformidling og dialog via nye kanaler” har vi i samarbejde med en række faglige projekter tilrettelagt og produceret en række videoer.
Her får du et overblik over de demonstrationer projekt ”Videnformidling og dialog via nye kanaler” har gennemført om brug af blogs til faglig formidling
Heden & Fjorden har i perioden 20/10-2014 til 20/1-2015 samarbejde med Projekt ”Videnformidling og Dialog via nye kanaler” om at drive en blog. Dette notat beskriver forløbet.
Her får du et overblik over de demonstrationer projekt ”Videnformidling og dialog via nye kanaler” har gennemført om brug af Twitter til faglig formidling og netværksdannelse.
Nå dit mål - læg en rute
Vær på flere sociale medier samtidig og del på kryds og tværs
Bliv "supernetværker" på de sociale medier
Hent maksimal faglig viden ud af sociale medier og digitale muligheder.
Få værdifuld viden ud af at bruge sociale medier.
Profilere din bedrift og landmandslivet på de sociale medier.
Få maksimalt udbytte af de sociale medier.
I dag bruger mange LinkedIn til at ”connecte” til andre ligesindede fagpersoner og udvide deres faglige netværk.
Videncenter for Svineproduktion har oprettet et Hyoakademi, som har til formål at øge kvaliteten af de svinefaglige uddannelser på landets landbrugsskoler.
I knap et års tid har fem erfagrupper benyttet lukkede grupper på de sociale medier til at holde gang i dialogen mellem de fysiske erfagruppemøder, som typisk finder sted 4-5 gange årligt.
Har du lyst til at få viden serveret direkte på din arbejdsplads og undgå eksterne møder der stjæler af din arbejdstid? Så prøv et webinar!
Hos Jysk Landbrugsforening har planteavlskonsulenterne Marie Fritzen Uth og Finn Poulsen oprettet profiler på Twitter, hvorfra de formidler nyheder direkte fra marken.
LandboNord er inden for det sidste halve år blevet aktive på en række sociale medier, heriblandt Facebook.
Brian B. Søndergaard, Fagchef Grovfoder ved LandboNord PlanteRådgivning, er et godt eksempel på, hvordan nye kommunikationskanaler kan udfordre måden, hvorpå du videnformidler fagligt indhold ”i nye klæder”.
Flere og flere landmænd vælger i dag at oprette Facebook-sider for deres bedrifter, hvor de viser deres landbrug frem
Cases23.02.15
Her kan du finde link til cases, som beskriver de forskellige muligheder, du har i det digitale landskab.
I Værktøjskassen kan du skabe overblik over dine muligheder i det digitale landskab.
I projekt Vi&Di er der gennemført en række spørgeundersøgelser samt benyttet viden fra andre spørgeundersøgelser.
Se bilag.
Se bilag.
Se faglig profil.
Se anbefaling.
Se baggrund.
Se notat.
Se anbefaling.
Se anbefalinger.
Se anbefalinger.
Se anbefalinger.
Se anbefalinger.
Mediekonti19.02.15
Følg os på de sociale medier.
Så, dyrk og høst dit digitale landskab
Se program for afslutningsseminaret.
Her kan du læse om de fem grupper, erfaringerne og forløb
Værdi, samfundsværdi, økonomisk værdi, værdifulde fællesskaber, værdifuld natur, personlig værdi og familieværdier.
Læs hele magasinet.
Interviews09.12.14
Fællestræk fra interviewene.
Facebook er ikke kun et social netværk mellem venner. På facebook finder du også sider med fagligt indhold for såvel landmænd som rådgivere. De nyeste skud på stammen er Liv på landet og Landbrugsinfo.dk
Program20.12.13
Program til seminaret "Dyrk dialogen og spind dit netværk", som afholdes den 19. marts 2014.
Tilmeld dig seminar om brug af de sociale medier onsdag den 19. marts 2014.
Introduktion til erfagruppe 2.0 matchen
Invitation til erfagruppe 2.0 matchen. Oktober 2013 - oktober 2014.
Her kan du følge med i Erfagruppe 2.0 matchen og læse mere om de fem deltagende erfagrupper.
Program10.04.13
Program for workshop om fremtidens formidling af faglig viden. Afholdes på VFL den 23. april 2013.
Case04.04.13
Aktuelt04.04.13
Sådan bruger vi de sociale medier
Møder04.04.13
Om projektet04.04.13
I DLBR har vi en række anbefalinger om god regnskabspraksis. Vi har lavet en folder, der fortæller dig om, hvad anbefalingerne betyder for dig.