Oprettet: 12-11-2014

Inspiration: Afholdelse af stormøder og workshops

Få inspiration til, hvordan du forbereder og afholder stormøder og workshops om værditilvækst.

Direkte link:

Idekatalog til gennemførelse af workshops og stormøder
Dagsorden og vejledning til workshops og stormøder
Koncept for gennemførelse af stormøder og workshops
Diverse slides til workshops og stormøder

I arbejdet med værditilvækst har Videncentret for Landbrug høstet en række erfaringer om forberedelse og afholdelse af workshops og stormøder indenfor dette emne. Disse erfaringer kan du nyde godt af i denne samling af inspirationsmateriale.

Indholdet i inspirationsmaterialet:

Idekatalog til gennemførelse af workshops og stormøder 
Power point-præsentationen er tænkt som en demonstration af, hvordan en workshop eller et stormøde kan forløbe. Præsentationen giver en introduktion til værditilvækst og mulighederne for afsætning og forretningsudvikling. Derudover lægges der vægt på at introducere internetsalg samt direkte salg til detailhandlen, ligesom efterspørgselskurven præsenteres.

Dagsorden og vejledning til workshops og stormøder 
Power point-præsentationen er tænkt som en præsentation af værditilvækst på en workshop eller et stormøde. Der er forslag til temaer til dagsordenen, ligesom der skitseres et koncept for workshops fra planlægning og gennemførelse til opfølgning samt pris og tidsplan.

Koncept for gennemførelse af stormøder og workshops
Skemaet viser en oversigt over konceptet for en workshop eller et stormøde. De to kolonner til venstre skitserer de værktøjer, som findes inden for værditilvækst, mens de midterste tre kolonner indeholder konceptet, herunder aftalepartnere, dagsorden for møder samt indholdet på planlagte workshops. De to kolonner til højre handler om forretningen, herunder mulighederne for rådgivning og indholdet heri.

Diverse slides til workshops og stormøder
De forskellige slides i power point-præsentationen er tænkt som inspiration til, hvordan man præsentere værditilvækst på workshops og stormøder. Power point-præsentationen indeholder nogle grundlæggende modeller til analyse af virksomheder, der arbejder med værditilvækst. Derudover introduceres punkter til definition af værditilvækst og baggrunden for at starte en virksomhed op med salg af specialvarer. Derefter præsenteres resultater og konklusioner på baggrund af lead user interviews og en spørgeskemaundersøgelse blandt værditilvækstere, herunder særligt hvordan gruppen af værditilvækstere tager sig ud samt deres behov. Slutteligt præsenteres punkter til en workshop, hvor man diskuterer egen forretning på baggrund af resultaterne i undersøgelserne.

 

Sidst bekræftet: 29-10-2018 Oprettet: 12-11-2014 Revideret: 12-11-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
William Schaar Andersen

Af samme forfatter

Sådan arbejder du og din rådgiver med den udvidede SWOT
Når du som landmand skal arbejde med den udvidede SWOT sammen med din rådgiver, anbefaler vi en bestemt proces. Med denne p...
23.08.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Aktuelt
Her kan du læse om ejerskifte, krisestyring og risikostyring.
16.02.18
Plenummøder giver dig plads til vigtige strategiske overvejelser
Som landmand skal du have tid til refleksion i løbet af et strategiforløb. Du skal have mulighed for at overveje, hvordan o...
30.06.17
Tænk højt og kickstart dit strategiforløb
Skal du i gang med et strategiforløb, eller overvejer du, om det kunne være noget for dig? Så er her nogle overvejelser, du...
29.06.17