Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-11-2017

  

Oprettet: 10-11-2014

Standardaftale med detailbutik

Brug skabelonen til standardaftale mellem en detailbutik og den lokale leverandør, og se vejledningen for at få mere at vide om aftaleudkastet, og hvordan man bruger det. Se desuden bilaget om aftalen, der specificerer markedsføringstiltag.

Direkte link:

Standardaftale med detailbutik
Vejledning til standardaftale med detailbutik
 
Bilag 2: Aftale om markedsføring 
Inspiration: Samarbejdsaftale mellem detailbutik og lokal leverandør

Standardaftalen er en aftale mellem en detailbutik og den lokale værditilvækster om levering af specialprodukter til butikken.

Landmænd, som ønsker at afsætte deres specialvarer til den lokale brugsforening eller detailhandel, kan med fordel tage udgangspunkt i standardaftalen. Her får begge parter styr på formaliteterne i samarbejdet, og det sikrer en god aftale, som både landmand og detailbutik har glæde af.

Baggrund for standardaftalen

Standardaftalen bygger på en samarbejdsaftale mellem Landbrug & Fødevarer og Coop Dagli’ Brugsen om, at landmænd får mulighed for at afsætte deres produkter til den lokale brugs. Formålet med samarbejdet er at forankre landmændene og brugsforeningerne i lokalsamfundet og samtidig sikre, at der bliver etableret et godt og bæredygtigt grundlag for samhandel i lokalsamfundet.

Indholdet i standardaftalen

Standardaftalen er udformet med 14 punker, der specificerer kravene til både landmand og den lokale brugs. Formålet med aftalen er at sikre begge parter i samarbejdet. Aftalen omfatter afsnit omkring mængder og leveringstidspunkt, pris og betaling, mangler og reklamation, forsinkelse, køber og sælgers misligholdelsesbeføjelser, overholdelse af lovgivning samt vilkår om kvalitetssikring, godkendelser og tilladelser, herunder økologigodkendelse samt aftalens løbetid.

Specielt om markedsføring

Aftalen indeholder derudover et punkt om markedsføring, der sikrer, at butikken medvirker til at markedsføre produktet som en særlig eksklusiv vare og landmandens brand som helhed. Bl.a. er butikken forpligtet til at præsentere varen i henhold til aftalerne med den enkelte landmand, ligesom butikken skal gøre brug af de præsentationsmaterialer, der stilles til rådighed. I bilag 2: Aftale om markedsføring finder du en skabelon til specifikation af markedsføringstiltag ved direkte salg. Bilaget er desuden omtalt i standardaftalens punkt om markedsføring.

Yderligere information

I vejledningen til standardaftalen finder du kommentarer til de punkter, der skal udfyldes i aftaleudkastet. Her er også forslag til alternativer samt beskrivelse af de forhold, som bør overvejes i forbindelse med udfyldning af skabelonen til standardaftalen. Du kan finde yderligere information omkring samarbejdet mellem Landbrug & Fødevarer og Coop Dagli’ Brugsen under værktøjet Inspiration til samarbejde mellem detailbutik og lokal leverandør.

 

Sidst bekræftet: 10-11-2014 Oprettet: 10-11-2014 Revideret: 10-11-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
William Schaar Andersen

Af samme forfatter

Sådan arbejder du og din rådgiver med den udvidede SWOT
Når du som landmand skal arbejde med den udvidede SWOT sammen med din rådgiver, anbefaler vi en bestemt proces. Med denne p...
23.08.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Aktuelt
Her kan du læse om ejerskifte, krisestyring og risikostyring.
16.02.18
Plenummøder giver dig plads til vigtige strategiske overvejelser
Som landmand skal du have tid til refleksion i løbet af et strategiforløb. Du skal have mulighed for at overveje, hvordan o...
30.06.17
Tænk højt og kickstart dit strategiforløb
Skal du i gang med et strategiforløb, eller overvejer du, om det kunne være noget for dig? Så er her nogle overvejelser, du...
29.06.17