Oprettet: 10-11-2014

Værktøj: Forretningsmodel

Brug forretningsmodellen til at få overblik over virksomheden.

Direkte link: Forretningsmodel (tom skabelon)
Spørgsmål til forretningsmodellens forskellige faser

Formålet med forretningsmodellen er at få et klart billede af hele virksomheden. Den udfordrer virksomheden på nye eller eksisterende værdiydelser og tydeliggør, hvem virksomhedens kunder er, hvilke værdiydelser der er brug for, og hvordan de produceres.

Forretningsmodellen udarbejdes typisk af ejeren. Det er et vigtigt dokument både før og efter opstart af virksomhed. Derfor er det en god ide at afsætte tid til at udarbejde forretningsmodellen.

Ved brug af forretningsmodellen kan du levere følgende til kunden:

  • Afklaring, fornyelse og videreudviklingen af det eksisterende forretningsgrundlag og den eksisterende forretningsmodel
  • Udvikle nyt forretningsgrundlag eller ny forretningsmodel
  • Implementering af de fornyede elementer '

Kundens udbytte ved brug af forretningsmodellen er:

  • En gennemarbejdet model for virksomheden
  • Styrkelse af forretningsideen
  • Overblik over alle relevante områder af forretningen
  • Forretningsmodellen kan bruges i forhold til rådgivere, investorer med videre.
Sidst bekræftet: 29-10-2018 Oprettet: 10-11-2014 Revideret: 10-11-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
William Schaar Andersen

Af samme forfatter

Sådan arbejder du og din rådgiver med den udvidede SWOT
Når du som landmand skal arbejde med den udvidede SWOT sammen med din rådgiver, anbefaler vi en bestemt proces. Med denne p...
23.08.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Aktuelt
Her kan du læse om ejerskifte, krisestyring og risikostyring.
16.02.18
Plenummøder giver dig plads til vigtige strategiske overvejelser
Som landmand skal du have tid til refleksion i løbet af et strategiforløb. Du skal have mulighed for at overveje, hvordan o...
30.06.17
Tænk højt og kickstart dit strategiforløb
Skal du i gang med et strategiforløb, eller overvejer du, om det kunne være noget for dig? Så er her nogle overvejelser, du...
29.06.17