Du er her: LandbrugsInfo > Ledelse > Værditilvækst > Værktøjer

Værktøjskassen for Værditilvækst

Tag et kig i Værktøjskassen for Værditilvækst, og find hjælp til dit arbejde med at øge og ændre potentialet for værditilvækstere.

Markedsanalyse - værditilvækst 
Hvordan vurderes markedet?

Kapitalfremskaffelse
Følg guiden til kapitalfremskaffelse for værditilvækstere

Værdikædeanalyse 

Brug værdikædeanalysen til at afdække omkostningsstrukturen i hvert led af værdikæden på et specialprodukt og få et over optimeringsmulighederne og dermed potentielt et bedre økonomisk resultat.


Markedsanalyse
Brug markedsanalysen til at få overblik over kunderne og markedsforholdene ved produktion og markedsføring af specialprodukter. Det kan nemlig resultere i en stor merindtjening.

Risikovurdering af finansiering
Få et overblik over elementerne i banken og kreditforeningens rating/kreditvurdering af en virksomhed og dermed grundlaget for deres risikovurdering i finansieringsmæssig sammenhæng.

Forretningsmodel
Brug forretningsmodellen til at få overblik over virksomheden.

Spørgeramme ved opstart af værditilvækst
Se oversigten over de overvejelser man med fordel kan spørge ind til ved opstart af værditilvækst.

Standardaftale med detailbutik

Brug skabelonen til standardaftale mellem en detailbutik og den lokale leverandør, og se vejledningen for at få mere at vide om aftaleudkastet, og hvordan man bruger det. Se desuden Bilag 2: Aftale om markedsføring, der specificerer markedsføringstiltag ved direkte salg.

Inspiration: Samarbejdsaftale mellem detailbutik og lokal leverandør

Få inspiration til, hvordan du indgår en aftale mellem en detailbutik og den lokale landmand om levering af specialprodukter. Eksemplerne tager udgangspunkt i VFL's samarbejdsaftale mellem Coop og udvalgte lokale leverandører.

Inspiration: Markedsudviklingen set fra landmandens gårdsplads
Bliv klogere på markedsudviklingen indenfor værditilvækst med eksempler fra økologisk produktion.

Inspiration: Afholdelse af stormøder og workshops
Få inspiration til, hvordan du forbereder og afholder stormøder og workshops om værditilvækst.

Forretningsmodel og Business Case for værditilvækstere 
En forretningsmodel beskriver rationalet for hvordan din forretning skaber, leverer og indfanger værdi.

 

 Artikler

 Værditilvækst

Kravene til rådgivers kompetencer afhænger af, hvor landmanden er i forløbet.

Nye artikler

 Støttet af

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse